<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Læs, hvordan et udpluk af vores kunder har fået succes med inbound marketing og salg.

Inspari

Gennem fire år har Avidly været en aktiv sparringspartner og udførende konsulenthus inden for inbound marketing, marketing automation-platformen Hubspot og content creation.

VELUX

VELUX Group er i gang med en storstilet satsning på leadgenerering med HubSpot, som skal rulles ud til koncernens salgsselskaber kloden rundt. Avidly har hjulpet med både strategiske overvejelser, indhold og implementering af HubSpot.

First Agenda

Da First Agenda gik i luften med inbound marketing sammen med Avidly, havde de omkring 30 leads om måneden. 9 måneder efter havde de 170.

BookBites

Avidly har hjulpet Bookbites med at optimere salgsprocessen ved hjælp af HubSpot CRM. Det har betydet en automatisering af leadkvalificeringen, så potentielle kunder rammes, når de reelt oplever et behov.

Level 8

”Investeringen i inbound er betalt tilbage adskillige gange i dag. Vi har skabt en kontinuerlig tilgang af leads, som vi kan arbejde videre med på en måde, vi ikke ville kunne have gjort uden HubSpot.”