Skip to content

3 askelta kohti SMarketingia

”Sydämeen ei mahdu kahta ämmää” – paitsi liiketoiminnan sydämeen. Surullista vain, että liian usein noiden kahden ämmän, eli myynnin ja markkinoinnin välit jäävät etäisiksi ja kylmiksi.

Markkinointi ja myynti ovat niin keskeisiä toimintoja yrityksessä, että jos ne ovat tehottomia, on pitkässä juoksussa kaikki muukin turhaa. Markkinointi ja myynti ovat kuitenkin usein etäisiä niin hallinnollisesti kuin henkisesti. Esimerkiksi myyntiosasto ei tiedä millaista ostoprosessia tukevaa sisältöä markkinointiosasto on tuottanut. Toisaalta markkinointiosasto ei välttämättä tiedä, mitä heidän pitäisi tehdä, jotta myyntitavoitteisiin päästäisiin. Näiden kahden tiimien välistä kanssakäymistä leimaavat joskus stereotypiat.

Liiketoiminnan menestyksen kannalta tämä kuilu on kurottava umpeen. Molemmilla on loppujen lopuksi sama tavoite: myydä ja tuottaa voittoa. Tuloksellisuus on tutkitusti parempi, jos myynti- ja markkinointitiimit tekevät yhteistyötä. Silloin nämä kaksi ovat yhtä: sales ja marketing yhdistyvät käsitteeksi smarketing.

Mutta kuinka yhteistyötä rakennetaan? Tässä kolme hyvää peruspilaria kohti smarketing-toimintatapaa: 

1. Luokaa henkinen yhteys

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö alkaa asenteellisesta muutoksesta ja hyvästä, rakentavasta vuorovaikutuksesta. Se alkaa kuuntelemisesta, kunnioittamisesta ja yhteisymmärrykseen pyrkimisestä. Selvittäkää tiimien osaamisalueet, palvelusuhteet asiakkaisiin ja varmistakaa, että puhutte samoilla termeillä.

Onhan teillä on yhteinen käsitys esimerkiksi marketing qualified leadin ja sales qualified leadin eroista? Älkää antako kallisarvoisten liidien mennä hukkaan kommunikaatiopulan vuoksi.

2. Varmistakaa käytännön yhteys

Ei riitä, että tiimit tietävät toistensa työnkuvan periaatteessa. Lähentykää konkreettisesti! Pitäkää säännöllisesti kokouksia, ottakaa käyttöön yhteinen asiakashallintajärjestelmä ja jakakaa dataa avoimesti. Käykää läpi asiakkaan ostamisen esteet, sudenkuopat, karikot, reklamaatiot ja pohtikaa yhdessä, mitä ostaja tarvitsisi myönteisen ostopäätöksen tekemiseen. Avainasia on läpinäkyvyys.

3. Sopikaa yhteiset tavoitteet ja mittaristot

Koska sekä markkinoinnin että myynnin tavoitteena on hyvä tulos viivan alla, kummallakin osastolla pitää olla sama käsitys siitä, mitä sen saavuttamiseksi on tehtävä. Sopikaa siis yhteiset, täsmälliset tavoitteet ja tehkää selväksi kummankin asema myyntiprosessissa. Luokaa yhteinen palvelutasosopimus eli service level agreement, jotta osaatte suhteuttaa markkinoinnin ja myynnin omat tavoitteet toisiinsa. Samalla saatte tarkat mittarit onnistumiselle.

Smarketingin matka lähtee näistä stepeistä. Määränpäässä odottaa toimivampi organisaatio, joka osaa palvella asiakasta entistäkin paremmin. 

Haluatko tietää lisää?

Jos haluat kuulla enemmän siitä, miten markkinointi ja myynti saadaan pelaamaan saumattomasti yhteen, ota yhteyttä!