Skip to content

4 vinkkiä asiakaskokemusta parantavalle sisällölle

Hyvä asiakaskokemus on hyvää liiketoimintaa. Positiiviset asiakaskokemukset sitouttavat asiakkaita brändiisi ja auttavat sinua pärjäämään alati kasvavan kilpailun kourissa. Asiakkaiden valta läpi oman ostoprosessinsa on kasvanut, joten yritysten tehtäväksi on jäänyt asiakaskokemuksen rikastaminen ja asiakaspolun helpottaminen. Hyvä asiakaskokemus vaatii laadukasta sisältöä ostopolun jokaiseen vaiheeseen, myös varsinaisen ostotapahtuman jälkeen.

Tässä 4 vinkkiä, jotka on syytä huomioida asiakaskokemusta parantavaa sisältöstrategiaa miettiessä:

1. Tunne asiakkaasi ja laita heidät keskiöön

Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Se vaatii myös asiakkaiden aktiivista osallistamista. Asiakaskokemusta ei voida johtaa eikä kehittää ilman, että ymmärtää syvällisesti asiakasta. Hyödynnä organisaatiosi asiakasrajapinnassa työskenteleviä ihmisiä ja kannusta heitä jakamaan tietoa asiakkaista ja asioista, jotka ovat aidosti merkityksellisiä asiakaskohtaamisissa. Haastattele nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita ymmärtääksesi millaisia näiden haasteet ja tavoitteet ovat ja kuinka voit heitä palvella.

2. Luo sisältöä, joka tuottaa asiakkaillesi lisäarvoa

Sisällöntuotantostrategian päätavoitteena pitäisi olla asiakkaidesi auttaminen ja näiden ongelmien ratkaiseminen. Tuotettavan sisällön pitäisikin olla koulutuksellista. Asiakkaiden haasteita voit selvittää esimerkiksi avainsana-analyysin, asiakasrajapinnassa työskenteleviltä ihmisiltä usein kysyttyjen kysymysten sekä keskustelupalstojen suosituimpien aiheiden perusteella.

Muista, että asiakkaallesi lisäarvoa tuottava sisältö on ratkaisukeskeistä eikä tuote- tai palvelukeskeistä. Se ei siis keskity sinun yritykseesi tai sinun palveluihisi. Vaikuttava sisältö ratkaisee määrittelemiesi ostajapersoonien ongelmia ja auttaa näitä voittamaan kohtaamiaan haasteita. Jotta voit tuottaa sisältöä, joka tarjoaa ratkaisun, sinun pitää ymmärtää ongelma. Ostopolkujen ymmärrys auttaa hahmottamaan millaisia ongelmia asiakkaillasi eri ostopolun vaiheissa on.

3. Pidä huolta, että sinulla on sisältöä ostopolun eri vaiheisiin

Asiakkaan ostopolku kuvaa tämän aktiivista tiedonhankintaprosessia ennen varsinaista ostohetkeä. Se rakentuu kolmesta vaiheesta: tietoisuus, harkinta ja päätöksenteko. Eheän asiakaskokemuksen varmistamiseksi sisältöä pitäisi tuottaa ostopolun jokaiseen vaiheeseen. Edellämainittujen kolmen vaiheen lisäksi on on syytä muistaa asiakkaan tiedon tarpeet myös ostohetken jälkeen.

Mitä räätälöidympää ja kohdistetumpaa 
sisältöä onnistut tuottamaan, sitä paremmin se palvelee potentiaalisia asiakkaitasi ja sitä todennäköisemmin se tuottaa sinulle laadukkaita 
kävijöitä ja liidejä.

4. Kuuntele palautetta ja tee muutoksia niiden mukaisesti

Asiakkaiden aktiivinen kuunteleminen on tärkeämpää kuin koskaan. Kerää palautetta kaikissa kanavissasi ja ota blogissasi käyttöön kommentointimahdollisuus. Negatiivistakaan palautetta ei kannata pelätä. Se antaa tilaisuuden kehittyä ja toisaalta kääntää asiakaskokemus positiiviseksi, jos palautteeseen reagoidaan. Käytä eri kanavissa saamaasi palautetta hyödyksesi kehittäessäsi yrityksesi prosesseja ja palveluita sekä inspiraationa sisällöntuotannolle.

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua  ja toivottavasti ne auttavat sinua kääntämään ajatteluasi asiakaslähtöiseksi, jos se ei sitä ole vielä ollut.