Skip to content

Analytiikasta kilpailuetua verkkokaupoille - hyödynnä viisi vinkkiä

Verkkokaupan analytiikalla tarkoitetaan suunniteltua prosessia, joka sisältää tietojen keräämistä, datan laadun varmistamista ja kehittämistä, raportointia ja analysointia verkkokauppasi suorituskyvystä. Systemaattinen analytiikan prosessi luo kilpailuetua niille, jotka kykenevät analysoimaan tehokkaimmin syytä ja seurausta. Parhaimmillaan verkkoanalytiikka tuo esille liiketoiminnan kasvattamisen kannalta tärkeitä oivalluksia.

Kun ymmärrät paremmin tekemiesi toimenpiteiden syytä ja seurausta, käyttäjien toimintaa ja tunnistat mahdollisia skaalautuvia tarpeita, pystyt ottamaan aktiivisen roolin liikevaihdon kasvattamisesta. Toimenpiteet perustuvat silloin dataan eivätkä tiimin henkilökohtaisiin näkemyksiin ja kokemuksiin.

 

Viisi tapaa, miten analytiikka luo kilpailuetua verkkokaupille


1. Markkinointibudjetin tehostaminen verkkoanalytiikan avulla

Verkkokaupan analytiikka auttaa sinua ymmärtämään markkinointitoimenpiteitesi tehokkuutta ja avaa parempaa näkymää syy-seuraussuhteeseen. Kun tiedät mistä kanavista ja sisällöistä asiakkaasi tulevat ja mitkä kanavat johtavat eniten konversioihin, pystyt tekemään parempia budjetointipäätöksiä. Se auttaa sinua myös ymmärtämään paremmin kanavien roolin osana ostoa ja määrittelemään niiden tarkoitukseen sopivampaa sisältöä.

Budjettien rullaava allokointi yhdistettynä jatkuvasti kerättävään ostokäyttäytymisen trendidataan auttaa verkkokauppaasi näkymään oikeilla tuotteilla oikeaan aikaan vuodesta.


2. Tehostaa varastonhallintaa

Tehokas varastonhallinta on elinehto verkkokauppojen kannattavuudelle. Voit tehdä parempia päätöksiä varastosaldojen tarpeesta, kun kykenet analysoimaan ja huomaamaan nousevat trendit ja ennakoimaan paremmin verkkomyynnin kausivaihtelut.

3. Luo oivalluksia markkina- ja kilpailutilanteesta

Syvällinen ymmärrys verkkokauppasi löydettävyydestä suhteessa kilpailijoihin on elinehto verkkokaupan pärjäämiselle. Nykypäivänä on käytettävissä hyvinkin tehokkaita kilpailijaseurannan työkaluja, joista saatava data yhdistettynä omaan ensimmäisen osapuolen dataasi luo tärkeitä oivalluksia kilpailutilanteesta verkossa ja auttaa määrittelemään kehityskohteita.

4. Mahdollistaa käyttökokemuksen ja konversion kehittämisen

Verkkokaupan jatkuva analytiikka auttaa syventämään yrityksesi asiakastuntemusta ja luomaan eri segmenteille personoituja ostokokemuksia. Monen yrityksen haaveilema  “intuitiivinen käyttökokemus” on mahdollista juuri datan tehokkaalla keräämisellä ja jatkuvalla analysoinnilla.

Verkkokaupan analytiikka auttaa sinua saamaan paremman kuvan sivuilla tapahtuvista konversioista ja niihin johtaneista ostopoluista. Se auttaa myös huomaamaan mahdolliset oston esteet ja kipukohdat, jotka ovat konversioiden tiellä.

5. Parantaa asiakaspitoa ja kasvattaa asiakkuuden eliniänarvoa (CLV)

Kerran saadun asiakkaan säilyttäminen, ylläpito ja kasvattaminen ovat avain kestävään verkkokaupan kasvuun. On paljon kalliimpaa hankkia uusi asiakas, kuin saada olemassa oleva asiakas tekemään uusi osto. Verkkokaupan analytiikka auttaa sinua tunnistamaan toistuvia kaavoja poistumassa ja tunnistamaan syitä ostoskorin hylkäämisessä. Se auttaa sinua myös tekemään osuvampia tarjouksia ja kampanjoita olemassa olevien asiakkaiden kasvattamiseen. Parhaassa tapauksessa pystyt tunnistamaan jo eliniän arvon kasvattamisen kannalta parhaat asiakkaiden hankintatavat ja kanavat.

 


Haluatko kuulla lisää miten verkkokaupan analytiikka voi auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä?

Tarjoamiamme verkkokaupoille optimoituja analytiikan palveluita:

  • Google Analyticsin käyttöönotto ja konfigurointi verkkokauppaa varten
  • Aikaisemmin käyttöönotetun Google Analyticsin auditointi ja kehitysehdotukset
  • Valitun markkinan online-kilpailutilanne ja kilpailija-analyysi. Sopii hyvin esimerkiksi go-to-market-strategian tueksi tai kehityskohteiden tunnistamiseen nykymarkkinalla
  • Jatkuva analytiikkapalvelu verkkokauppojen markkinoinnin dataohjautuvuuden kehittämiseksi
  • Kertaluontoinen analyysi dataohjatun strategian ja käyttökokemuksen kehityksen tueksi