Skip to content

Brändinrakennus ei ole arpapeliä

Kasvuyhtiön on käytettävä kaikki keinot kasvuun - lukuunottamatta lottoamista, sillä markkinoinnista saatavat tulokset ovat todennäköisempiä kuin voitot lottoamisessa. Lisäksi markkinoinnin avulla saatavat voitot ovat johdettavia ja mitattavia. Näin väitämme myös Kasvu Openin Älä lottoa kasvusi ohi -webinaarissa.

Markkinointi ja brändin rakentaminen jätetään yrityksissä liian usein hyödyntämättä, sillä niiden ei koeta vaikuttavan viivan alle. Samaan aikaan hidastetaan kasvua. Brändillä ja markkinoinnilla olisi tarkoitus ennemminkin tehostaa kasvua ja samalla rakentaa tulevaisuuden voittojen sarja, sillä markkinointi on kuin liiketoiminnan haravajärjestelmä ja kestolotto.

Aloitetaan brändistä. Viimeisimpien tutkimusten mukaan 83% maailman toimitusjohtajista odottaa markkinoinnin olevan seuraava yritysten kasvun moottori. Mitä silloin vaaditaan brändiltä. Sitä voidaan tarkastella kolmen kohdan muistisäännöillä.

Brändin-rakennuksen 3 käskyä

1. Älä lottoa

Markkinointi ei ole enää musta tuntuu -laji, vaan systemaattista toimintaa. Brändin tehtävänä markkinoinnissa on luoda luottamus yrityksen ja sen asiakkaiden välille. On helppo ymmärtää, että tuo luottamus syntyy jokaisessa kohtaamisessa. Ja kuten tunnettua, on luottamus vaikea saavuttaa ja helppo menettää, joten sen rakentamista ei pidä jättää johtoryhmän ulkopuolelle. Luottamuksen menettäminen johtaa voittojen menettämiseen.

Brändin tehtävänä markkinoinnissa on luoda luottamus yrityksen ja sen asiakkaiden välille.

 

Luottamuksen rakentaminen perustuu tosiasioille omasta yrityksestä, ympäröivästä markkinasta sekä asiakkaiden tarpeista. Niitä ei pidä arvailla, vaan tutkia, kysyä ja selvittää. Brändi rakennetaan hyvän ennakkotyön perusteella vastaamaan liiketoimintastrategian tarpeita. Brändistrategia tehdään kerralla hyvin, jolloin sitä voidaan vuosittain seurata ja tarvittaessa kehittää muuttuneiden tavoitteiden tai ympäristön vuoksi.

2. Valitse varma kumppani 

Jos kumppani tarjoaa brändin rakentamiseksi visuaalista ilmettä, joka on helppo ja nopea tehdä, niin ole varuillasi. Pahimmillaan brändisi ilmeeksi syntyy toimialan perusasioista ponnistava mitäänsanomattomuus, mikä ei millään tavalla kuvaa yritystäsi tai luo luottamusta. Se on pelkkä kuori, jonka sisällä ei ole mitään teille tärkeää, jolloin brändin luoma potentiaali jää käyttämättä.

Ensiksi pitää tehdä kunnon pohjatyö. Sen jälkeen rakennetaan perusteltu ja liiketoimintastrategiasta ponnistava brändistrategia. Silloin itse brändin ulkonäko, visuaalinen ilme, on helppo luoda vastaamaan strategiaa. Näin syntyy ulkonäköä syvempi brändi, joka herättää luottamusta ja tehostaa liiketoimintaa.

3. Toimi pitkäjänteisesti

Kun brändi on määritelty ja suunniteltu, työ voi alkaa. Vuonna 2019 70% yritysten välisen kaupan ostajista ilmoitti valinneensa potentiaaliset toimittajat ilman tapaamista, ja pandemia on varmasti kasvattanut tuota määrää. Ilman jatkuvaa brändin eli luottamuksen rakennusta on suhteettoman kova työ päästä asiakkaiden harkintalistalle, he kun tekevät valinnat pohjautuen omaan selvitystyöhönsä: etsivät netistä, kysyvät kollegoilta sekä tutuilta ja niin edelleen.

Vuonna 2019 70% yritysten välisen kaupan ostajista ilmoitti valinneensa potentiaaliset toimittajat ilman tapaamista, ja pandemia on varmasti kasvattanut tuota määrää.


Päästäkseen näille harkintalistoille pitää siis olla luottamusta ja yksi tärkeimmistä tavoista sen rakentamiseksi on tehdä valituilla alueilla itsestään ajatusjohtaja. Ajatusjohtajuuteen pääsee kiinnostavilla ja kantaa ottavilla sisällöillä aiheista, jotka ovat tärkeitä yritykselle itselleen sekä asiakkaille. Näiden ajatusjohtajuusteemojen valinta sekä systemaattinen sisältöjen tuottaminen rakentaa luottamusta yritykseen toimijana.

Jos ajatellaan asiakaspolkua, on ajatusjohtajuudella kaksi tehtävää: ensinnäkin luoda tunnettuutta ja auttaa pääsemään mukaan harkintalistalle, ja toiseksi vahvistaa jo olemassa olevien asiakkaiden sitoutumista yritykseen sekä kannustaa heitä toimimaan suosittelijoina.

Näillä kolmella askeleella olette jo lähempänä brändin optimaalista hyödyntämistä liiketoiminnassa ja saatte markkinoinnin haravajärjestelmän ensimmäisen vaiheen toimimaan. Seuraavaksi onkin aika kiinnittää huomio markkinoinnin systemaattiseen tekemiseen.