Skip to content

Inbound-markkinointi ja sen neljä myyttiä

Inbound-markkinointi on tehokas tapa tehdä tavoitteellista digitaalista markkinointia, mutta sitä ei aina ymmärretä ihan oikein. Käsitykset siitä mitä se on, vaihtelevat. Ohessa neljä hieman vääristynyttä väittämää inbound-markkinoinnista, joihin olemme törmänneet.

Nopeimmin inboundin kanssa pääsee liikkeelle hankkimalla valmiin sähköpostilistan muualta

Ostetut tai muuten ulkoa hankitut kontaktilistat sotivat täysin inboundin periaatteita vastaan. Vaikka markkinointia voi tehdä ulkopuolisille, kylmille listoille, niin inboundia se ei ole. Inbound pohjautuu ajatukseen, jossa potentiaalinen asiakas löytää yrityksen palvelun tai tuotteen itse silloin, kun hän sitä tarvitsee. Jos sähköpostia lähetetään henkilöille, joiden tarpeesta tai ostoprosessista ei tiedetä mitään, silloin tekemisen malli on ennemminkin outboundia. Pahimmillaan kyse on spämmäyksestä. Inboundissa viestintää lähetetään kontakteille, joihin on itse luotu kontakti, ja heidän tarpeestaan tai ostoprosessista on kerätty jo jotain tietoa. Ja viestinnän tarkoitus on palvella, ei keskeyttää. 

Inbound on sama asia kuin sisältömarkkinointi 

Vaikka sisältömarkkinointi on tärkeä osa inboundia, nämä kaksi asiaa eivät ole synonyymeja. Inbound on parhaimmillaan prosessi, jossa asiakasta ohjataan ja palvellaan läpi asiakaspolun. Tällöin inboundiin voi liittyä myös esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, hakumainonta, hakukoneoptimointi, kampanjat, tarjoukset ja markkinoinnin automaatio. Sisältömarkkinoinnin rooli on parhaimmillaan prosessin keskivaiheilla. Se on keino saada hakunäkyvyyttä ja ohjata asiakasta kohti ongelmanratkaisua yrityksen tarjoamin keinoin.

Inboundia voi tehdä projektina

Koska inbound on prosessi, sitä ei voi tehdä projektina. Tekemisen mallin voi määritellä projektina tai työkalut voi ottaa käyttöön projektiluontoisesti, mutta tämän jälkeen tekemisen tulee olla jatkuvaa. Sisältöjä tulee levittää oikeissa kanavissa, jotta tavoitetaan kohdeyleisöt. Uusia ajatuksia ja viestejä tulee tuottaa jatkuvasti, jos näkyvyyden avulla halutaan uusia kontakteja. Parhaimmillaan tuotettujen sisältöjen elinkaari hyvinkin pitkä, mutta niiden teho pienenee ajan kuluessa.

Kun tekee inbound-markkinointia, muuta markkinointia ei tarvita

Kun inbound-markkinointia tekee tehokkaasti, vanhojen keinojen tarve pienenee. Jos yritys on pieni ja markkinointiin ei ole isoja budjetteja, inbound on varmasti se alue johon kannattaa ensin panostaa. Kun yritys kasvaa, palveluita ja tuotteita tulee lisää, potentiaalinen asiakasjoukko laajenee ja kilpailu kiristyy, inboundin rinnalle tulee nostaa lisää muitakin keinoja. Kuvitellaan esimerkiksi tilanne, jossa yritys on tehnyt uuden palveluinnovaation ja haluaa sille tietoisuutta. Vaikka ongelmaa voi ja kannattaa lähteä ratkomaan inboundin keinoin, samalla on usein tarve saada huomiota laajemmin ja nopeammin. Silloin esimerkiksi perinteisen mainonnan tai PR:n keinot saavat vauhtia tekemiseen. Perinteinen mainonta toimii yhä nopeana massojen tavoittajana ja myyntikontaktointi on edelleen tehokas tapa tavoittaa yksittäinen henkilö. Keinovalikoimaa pitää vain osata käyttää oikein.