Skip to content

Markkinointi palveluna vai projekteina?

Perinteisesti markkinointia on ostettu kilpailuttamalla toimistot jokaista projektia varten. Paras idea parhaalla hinnalla on valittu. Yhä useamman kasvua tavoittelevan yrityksen valinta on kuitenkin markkinointi palveluna.

Miten nämä ostamisen tavat eroavat toisistaan ja miten markkinointi palveluna oikeastaan toimii? 

Mitä tarkoittaa markkinointi palveluna?

Markkinointi palveluna, MaaS, toimii samalla periaatteella kuin muutkin jatkuvan tilauksen palvelut: palvelun saa käyttöönsä kiinteällä kuukausihinnalla.

Avidyn tapauksessa palveluun sisältyy koko osaamisemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän alalta, Suomesta ja kansainvälisesti. Se, mitä toimenpiteitä suosittelemme kulloinkin tehtäväksi, riippuu yrityksesi tavoitteista ja strategiasta.

Tässä tuleekin ensimmäinen selkeä ero projektien ostamiseen: palvelumallissa sinun ei välttämättä tarvitse tietää, mitä toimenpiteitä tarkalleen kannattaa seuraavaksi tehdä.

Tärkeintä on tietää, mitkä ovat liiketoiminnan tavoitteet ja mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa.  Palvelun olennainen osa on yrityksesi liiketoiminnan pulssilla pysyminen ja toimenpiteiden ehdottaminen sen tukemiseksi.

Mitä markkinoinnissa käytännössä tehdään?

Kun ostat projektin, on sen sisältö, kesto ja hinta yleensä tarkkaan sovittu eli tiedät täsmälleen, mitä tulee tapahtumaan.

Markkinointi palveluna taas suunnitellaan sprinteissä, jotka ovat yleensä 2-4 viikon jaksoja. Saat näkyvyyden ja viimeisen sanan siihen, mitä toimenpiteitä sprintillä tehdään ja mitä tavoitteita niillä pyritään edistämään. 

Sprinttien lisäksi järjestämme kerran puolessa vuodessa ohjausryhmän, jossa arvioimme yhteisesti onnistumista tavoitteissa sekä tarvittaessa täsmennämme tulevaisuuden tavoitteita.

Erona projektimalliin on jatkuvuus. Palvelumallissa jokaiselta sprintiltä kootaan oppeja, joita hyödynnetään aina seuraavien toimenpiteiden suunnittelussa. Näin tulokset paranevat ajan myötä sen sijaan, että aina aloitettaisiin uusi projekti puhtaalta pöydältä.

Jokainen yritys on erilainen, joten niin on myös jokaisen markkinointi. Jos kaipaat esimerkkejä MaaS-asiakkaillemme tehdyistä töistä, kurkkaa Värisilmä, Hätälä tai Pelican Self Storage.

Avidly_people_FIN-HKI_88

Markkinointi palveluna on yksinkertainen budjetoida

Jos haluat markkinoinnin kulujen olevan tasaiset ja ennakoitavat, kannattaa markkinointi ostaa palveluna: kiinteään kuukausihintaan sisältyvät kaikki asiantuntijapalvelut. 

Projekteja ostaessa kulut taas voivat vaihdella kuukaudesta toiseen paljonkin ja niiden ennustaminen voi olla haastavaa. Budjetointi ja kustannusten hyväksyttäminen saattavat teettää yllättävän paljon työtä, joka on pois tuloksen tekemisestä.

Investoinnin ohella kannattaa siis huomioida, miten tekemisen tapa vaikuttaa markkinoinnin tuottoon (ROMI). Jatkuvuus eli palveluna ostaminen paitsi säästää työtä, myös mahdollistaa jatkuvan parantamisen. Näillä on usein paljon suurempi vaikutus kuin yksittäisten projektien tingityillä hinnoilla.

Tukea projektin puitteissa vai aina tarvittaessa?

Joskus bisneksessä tulee vastaan mahdollisuuksia, joihin tarttuminen ei voi odottaa. Silloin on tärkeää saada tekijätiimi kiinni ja töihin nopeasti.

On harmillista, jos tällainen mahdollisuus osuu projektien väliin, jolloin käytössä ei välittömästi ole osaavia tekijöitä. Kilpailuttaminen ja ostaminen saattaa viedä liikaa kallisarvoista aikaa ja tilaisuus menetetään.

Markkinointi palveluna taas on ketterää myös siinä mielessä, että apua on kuukausisopimuksen puitteissa aina saatavilla. Jos vastaan tulee ohittamaton tilaisuus, tiimi on puhelinsoiton tai viestin päässä. Ulkoistettuna, mutta kuitenkin lähellä.

Onko pakko valita?

Markkinoinnin ostaminen ei tietenkään tarvitse olla mustavalkoinen valinta projektien ja palvelumallin välillä. Projekteille on paikkansa silloin, kun tehdään vaikkapa järjestelmän käyttöönottoa, brändistrategiaa tai muuta vastaavaa kokonaisuutta, jolla on selkeä alku ja loppu.

Tuloksellisen markkinoinnin kokonaisuuden hallintaan suosittelen kuitenkin markkinointia palveluna. Se antaa paremmat eväät keskittyä bisneksen kannalta kulloinkin tärkeimpiin asioihin, sillä määrittelemme yhteistyölle liiketoimintalähtöiset markkinoinnin mittarit, joita seuraamme yhdessä. Saat parhaan tuoton markkinointi-investoinnille.