Skip to content

Google hakukonemainonta - Miksi panostaisin hakukonemainontaan?

Mitä on hakukonemainonta?

Hakukonemainonta eli SEM (Seach Engine Marketing) soveltuu eri tavoitteisiin aina näkyvyydestä myynnin kasvattamiseen. Kustannustehokkaimmillaan hakukonemainonta on ostopolun keski- ja loppuvaiheilla, joissa tuotteen tai palvelun hakija etsii lisätietoja, saatavuutta, halvinta hintaa tms. Tyypillisesti hakukonemainonnan kohdeyleisö on lämmintä ja ostovalmista, mutta näin ei tarvitse olla, sillä huolellisesti suunniteltu ja datan avulla optimoitu mainonta voidaan tehdä kannattavaksi ostopolun kaikissa vaiheissa.

Tekstipohjainen hakukonemainonta (tai hakusanamainonta) parantaa sivuston löydettävyyttä taklaamalla orgaanisen löydettävyyden puutteita. Hakumainonta on ketterää ja taktista, joten sillä on mahdollista saavuttaa tuloksia huomattavasti hakukoneoptimointia nopeammin. Kun orgaanisista hakutulossijoituksista käydään jatkuvasti kovaa kilpailua ja eri toimijat optimoivat sivustojensa löydettävyyttä kilpaa, niin hakumainonta on lähes poikkeuksetta järkevä ratkaisu sivuston liikennemäärän kasvattamiseen laadukkaalla lisäliikenteellä.

Hakukonemainonta soveltuu myös ostopolun alkuvaiheisiin, joissa vielä etsitään ja vertaillaan sopivaa brändiä, tuotetta tai palvelua. Näissäkin tapauksissa mainonta vahvistaa sivuston, tuotteiden ja palveluiden löydettävyyttä. Dataperusteisuuden lisäksi hakukonemainonnan etuna on mahdollisuus hyödyntää ns. erilaisia laajennuksia. Mainoslaajennuksien avulla hakutulokselta näyttävään mainostekstiin voi liittää esimerkiksi aukioloajan, käyttäjää lähimmän toimipisteen sijainnin, asiakaspalvelun puhelinnumeron, linkkejä sivuston tärkeimmille alasivuille tai vaikka esitellä parhaillaan voimassaolevia sesonkitarjouksia.

Mainonnasta saa entistä kustannustehokkaampaa, kun avainsanojen ja mainosnäyttöjen hinnoittelussa hyödynnetään yleisökohdistusta. Uudelleenmarkkinoinnin ohella suhdeyleisöt, kohderyhmätiedot ja asiakaskohdistus ovat hyödynnettävissä mainonnan tehokkuuden optimoinnissa.

Miten saat tuloksia hakukonemainonnalla?
 

Hakukonemainonta tuo tuloksia ja on erittäin kustannustehokasta – mutta vain oikein tehtynä. Siinä missä taitavan ja mainontansa optimoinnin dataan pohjaavan mainonnan ROAS (Return On Advertising Spend) on tyypillisesti satoja tai tuhansia prosentteja, on hakukonemainonta pahimmillaan kuin pohjaton kaivo. Hyvillä pohjatöillä, konversioseurannan ja datan hyödyntämisellä sekä jatkuvalla optimoinnilla osaava hakukonemainostaja saa kuitenkin sorvattua mainonnasta erittäin kustannustehokasta. 

Tehokas ja kannattava mainonta koostuu useista tekijöistä. Ennen mainonnan aloittamista tehtävät pohjatyöt luovat perustan tehokkaalle mainonnalle. Pohjatöihin kuuluu mm. hakusanatutkimus, kilpailija-analyysi, tilirakenteen ja mainosten luominen sekä konversioseurannan toteutus. Pohjatöiden jälkeen mainontaa optimoidaan ja kehitetään datan pohjautuen mm. konversio- ja web-analytiikkadatan perusteella. Näin mainonnan tehokkuus kasvaa osaavissa käsissä jatkuvasti, eikä mutuille tai arvailulle jää sijaa, sillä tulokset ovat osoitettavissa mm. web-analytiikasta käsin.

Onko yrityksesi hakukonemainonta kunnossa? 

Me teemme mainonnalla tuloksia mm. Googlen ja Bingin hakutulossivuilla. Luovuutemme yhdistettynä toimiviin prosesseihin, rautaiseen ammattitaitoon ja laadukkaisiin työkaluihin mahdollistaa kustannustehokkaan hakukonemainonnan räätälöidysti kaikissa tarpeissa. Teemme hakukonemainonnan ohella myös mm. Shopping-mainontaa.

Avidly on virallinen Google Partner -toimisto ja asiantuntijamme ovat Googlen ja Microsoftin sertifioimia ammattilaisia.

Kysy lisää hakukonemainonnan mahdollisuuksista tai tilaa meiltä veloitukseton oman mainostilisi auditointi!