Skip to content

Mistä aiheet inbound-sisällöntuotantoon?

Moni markkinoinnissa tai viestinnässä työskentelevä kipuilee inbound-markkinoinnin vaatiman sisällöntuotannon kanssa: mistä saisin aiheen bloggaukseen tai verkkoseminaarin suunnitteluun? Nämä aiheet saadaan myynniltä ja asiakaspalvelulta, jotka ovat jatkuvasti kosketuksissa asiakkaisiin ja heidän ongelmiinsa. 

He osaavat kertoa, millaisia kysymyksiä saavat päivittäin esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Sen sijaan, että nämä kysymykset ja vastaukset haudataan sähköpostilaatikoihin, voi niiden pohjalta laatia asiantuntijabloggauksen tai tuottaa opastavan käyttöohjevideon, joka vastaisi monien muidenkin kysymyksiin keventäen samalla asiakaspalvelun kuormitusta.

Myös hakusanatutkimus antaa tietoa siitä, millaisilla sanoilla ihmiset löytävät yrityksen palvelut ja tuotteet sekä millaisia sisältöjä he siellä kuluttavat. Toisaalta analytiikka saattaa myös paljastaa korkean sivuilta poistumisprosentin, joka kertoo siitä, että sisältö sivustolla ei ole kiinnostavaa tai että se on jopa väärää.

Jatkuvan sisällöntuotannon hyödyt

Staattisten verkkosivujen tueksi kannattaa tuottaa jatkuvasti päivittyvää sisältöä esimerkiksi blogiin, jossa vastataan vaikkapa Usein Kysyttyihin Kysymyksiin (FAQ). Kategorioimalla aiheet oikein ja merkitsemällä kysymykset vastauksineen osuvilla asiasanoilla löytyvät ne helposti blogin hakutoiminnolla. Lisäksi kysymykset vastauksineen ovat erinomaista ja hyödyllistä sisältöä jaettavaksi myös yrityksen sosiaalisen median tileillä.

Jatkuvasta sisällöntuotannosta on selvää hyötyä, koska hakukoneet suosivat tuoretta, jatkuvasti päivittyvää ja laadultaan hyvää sisältöä. Tämä tarkoittaa parempaa maksutonta näkyvyyttä hakutuloksissa. Lisäksi se rakentaa ja korostaa yrityksen asiantuntemusta omalla toimialallaan.

Miten muodostaa sisällöntuotantotiimi?

Ei kannata ajatella liian suppeasti inbound-markkinoinnin sisällöntuotannon tiimiä. Tarinoinnin taitoa voi löytyä markkinointi- ja viestintätiimin ulkopuolelta vaikka sieltä aulassa istuvalta asiakaspalveluhenkilöltä. Myös nykyajan asiantuntija- ja myyntityöhön kuuluu taito kirjoittaa tai ilmaista numero-osaamistaan infograafeina. Ja jos kirjoittaminen tuntuu vieraalta, voi asiakkaan pulmia ratkaista videon tai podcastin muodossa.

Yrityksen inbound-markkinointia toteuttavaan sisällöntuotantotiimiin kannattaa värvätä monipuolinen osaajajoukko, joiden avulla suunnitella ja tuottaa tarpeelliset sisällöt yrityksen asiakkaille ostopolun eri vaiheisiin. Paras tapa kannustaa työntekijöitä jatkuvaan sisällöntuotantoon on tarjota:

  • Sisältösuunnitelma ja aikataulu
  • Selkeät roolit ja vastuut
  • Koulutusta esim. kirjoittamiseen tai videotuotantoon
  • Tarpeelliset työkalut
  • Sisältöjen sparrausta esim. viikko- tai kuukausipalaverissa
  • Lupa tuottaa ja jakaa sisältöjä

Sisällöntuotannon voi myös ulkoistaa kumppanille tai freelancerille. Autamme mielellämme sisältöasioissa. Kun kaipaat apua inbound-markkinoinnin sisältöstrategian laatimiseen, sisällönsuunnitteluun ja -tuotantoon, ota yhteyttä.