Skip to content

Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ja muut digitaaliset sisällöt ovat kaikkien käytettävissä riippumatta henkilön fyysisistä tai henkisistä rajoitteista.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa käytännössä?

Huono suunnittelu rajaa jotkut käyttäjät ulkopuolelle: liian pienellä präntätty ja huonolla kontrastilla varustettu teksti ei näy, jos valaistus on huono tai lukulasit hukassa.

Tekstittämättömän videon sisältö jää hämäräksi, kun ruuhkabussissa ei voi pistää ääniä päälle. Tai ehkä ääntä ei pystyisi kuulemaan, vaikka sellainen videossa olisikin.

Ruudulla vilkkuvasta tai väpättävästä kuvasta tulee huonovointiseksi. Kuvien varaan suunniteltu informaatio ei lataudu hitaalla kännykkäyhteydellä.

Jos kaikki nämä esimerkit olisi suunniteltu niin, että kuka tahansa voisi niitä käyttää, ne olisivat saavutettavia. Hyvä saavutettavuus on osallisuuden ja osallistumisen mahdollistamista mahdollisimman monelle, eri tilanteissa.

Saavutettavuus on reilua, fiksua – ja EU-direktiivin myötä osalle pakollista

Verkkopalveluiden saavutettavuus tuo mukanaan monia etuja: saavutettavuus kulkee käsi kädessä paremman käyttäjäkokemuksen kanssa, mahdollistaa myynnin edistämisen ja parantaa huomattavasti verkkosivuston hakukonelöydettävyyttä.

Lisäksi tiettyjä toimijoita koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi. Sen tarkoituksena on turvata yhdenvertaisuuden toteutuminen esimerkiksi valtion viranomaisten, kunnallisten viranomaisten, yhdistysten, julkisoikeudellisten laitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, kirkon ja muiden lakisääteisiä tehtävien hoitavien yhtiöiden verkkopalveluissa.

Saavutettavuusdirektiivin mukaan ennen 23.9.2018 julkaistujen palveluiden ja sivujen on pitänyt olla saavutettavia viimeistään 23.9.2020. Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavia 23.6.2021.

Suomessa direktiivin noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jolle kansalaiset voivat tehdä kanteluita, mikäli saavutettavuus verkkopalvelussa ei toteudu.

Mitä saavutettavuus vaatii?

Monesti ajatellaan, että on liian vaivalloista tai kallista tehdä saavutettavia verkkosivuja, mutta muutamia hyviä käytäntöjä noudattamalla myös digitaalisesta markkinoinnista voidaan tehdä entistä kattavampaa, houkuttelevampaa ja kaikille käyttäjille saavutettavaa.  

Saavutettavuudessa on kyse uusista ajattelutavoista ja asennemuutoksesta, ja se on jokaisen verkkosivuprojektiin osallistuvan asia. 

Jos et ole varma, millä tolalla on sivustosi saavutettavuus, kannattaa aloittaa kehityskohteiden arvioinnista. Tilaa verkkosivuston saavutettavuuden auditointi: