Skip to content

Ovatko verkkosivusi saavutettavat?

Saavutettavuus tulisi huomioida kaikkien digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Lue, mitä se tarkoittaa verkkosivustoille.

Saavutettava verkkosivusto huomioi erilaiset käyttäjät

Saavutettavuudessa on kyse digitaalisen yhteiskunnan yhdenvertaisuudesta: että yhä useampi pääsee osalliseksi tietoverkon mahdollisuuksista riippumatta osaamisesta, iästä, laitteista, henkisistä tai fyysisistä rajoitteista.

Esimerkiksi sokeat tai näkörajoitteiset käyttävät erilaista näppäimistöä, pistekirjoitusnäyttöä ja ruudunlukijaa. Puheentunnistukseen perustuvat käyttöliittymät ovat puolestaan käytettyjä niillä ihmisillä, joilla on motorisia vaikeuksia. 

Saavutettavuus ei kuitenkaan ole pelkästään erilaisista rajoitteista kärsivien asia. Kaikki, joilla on pääsy internetiin hyötyvät panostuksista saavutettavuuteen. Uusia keinoja verkkosivustojen lukemiseen ja tulkitsemiseen keksitään tulevaisuudessa lisää.

Lue myös: Menetätkö myyntiä, koska verkkosivustoasi on liian vaikea käyttää?

Minkälainen on saavutettava verkkosivusto?

EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan saavutettavien verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten tulee täyttää yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset.

Saavutettavuutta arvioitaessa tarkastellaan esimerkiksi sitä, onko verkkopalvelu havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja lujatekoinen.

Saavutettavuutta ohjeistavassa ns. WCAG- eli Web Content Accessibility Guidelines -ohjeistuksessa jokaiselle osa-alueelle on laadittu periaatteet, niitä toteuttavat onnistumiskriteerit sekä ohjeet asian parantamiseksi. Kun näihin on perehtynyt, voi havaita ja korjata sivuston suurimmat saavutettavuuskuopat.

Direktiivi ohjaa sisällöllisesti tekstin, kuvien, video- ja audiosisältöjen luomista. Sisällöt kattavat myös verkkopalveluun tuotavat Word-, PowerPoint- ja pdf-tiedostot. Panostamalla näihin panostat samalla hakukonelöydettävyyteen.

Saavutettavan verkkosivun perusta on aina standardien mukainen HTML, CSS ja JavaScript -koodi sekä laadukas, selkeä sisältö.

Miten teen verkkosivustostani saavutettavan?

Kun saavutettavuus huomioidaan verkkosivuprojektin alusta saakka, voidaan tehdä ratkaisuja, joista on hyötyä kaikille. Saavutettavuuden lisääminen jälkikäteen on työläämpää, mutta edelleen mahdollista ja kannattavaa. Silloin tarkastellaan sitä, miten pienin muutoksin voidaan parantaa palvelun saavutettavuutta.

Me Avidlyllä olemme jo pidempään huomioineet saavutettavuuden toteuttamissamme verkkosivustoissa. Niitä on vuositasolla useita kymmeniä ja koulutamme julkisen sektorin toimijoita myös saavutettavasta sisällöntuotannosta.

Koska meille on kertynyt runsaasti osaamista saavutettavuudesta, teemme jatkuvasti myös arviointeja siitä, täyttääkö nykyinen sivusto saavutettavuusdirektiivin vaatimukset niin tekniseltä toteutukselta kuin sisällöiltään.