Skip to content

Pulssikysely: ketterä työkalu nopeatempoiseen tiedonkeruuseen

Ketterien ja nopeiden menetelmien tarve asiakasymmärryksen syventämiseen on lisääntynyt valtavaa vauhtia. Uudenlaisten toimintatapojen ansiosta yrityksen on mahdollista testata ja kehittää tuotteita, palveluja sekä markkinoinnin ja viestinnän kampanjoita asiakaslähtöisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Tutkimusprosessit eivät välttämättä ole raskaita ja aikaa vieviä prosesseja - vaikka perinteisillä tutkimusmenetelmillä onkin edelleen paikkansa markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityksen ytimessä. Esimerkiksi nopeatempoisella ja tehokkaalla pulssikyselyllä saadaan vertailukelpoista tietoa halutusta aiheesta nopealla aikataululla.

Pulssikysely sopii ajankohtaisiin aiheisiin

Asiakas valitsee pulssikyselylle aiheen, johon haluaa kohderyhmän mielipiteen nopealla aikataululla. Se voi olla esimerkiksi tuote- ja palvelukehitykseen liittyvä aihe tai yritykselle tärkeä teema, joka on noussut puheenaiheeksi mediassa.

Pulssikysely luodaan sähköiselle alustalle, ja se sisältää muutaman monivalintakysymyksen. Asiakkaan määrittelemälle kohderyhmälle - joka voi olla vaikkapa asiakkaan oma asiakaskunta tai  tutkimuspaneeli - lähetetään tekstiviestin kautta linkki, jonka välityksellä vastaaja pääsee täyttämään sähköisen kyselyn. Vastaaminen vie muutaman minuutin ja on anonyymia. Kysely on avoinna sovitun ajan, minkä jälkeen kyselystä koostetaan yhteenveto seuraavana päivänä.

Mikäli aiheelle halutaan medianäkyvyyttä, kyselykokonaisuuteen voidaan sisällyttää myös tulosten muotoilu tiedotteeksi ja median kontaktointi.

Mitä hyötyä pulssikyselystä on?

  1. Aito katsaus kohderyhmän mielipiteisiin → tietoa päätöksenteon tueksi
  2. Ketteryys ja nopeus → prosessin kesto on muutama päivä
  3. Helppo integroida osaksi toimintaa/prosessejayksinkertaisuus ja toistettavuus
  4. Näkyvyys → Mahdollisuus medianäkyvyyteen ja keskustelun herättämiseen ajankohtaisissa teemoissa

Mikä motivoi osallistumaan?

Kun on kyse ajankohtaisesta teemasta, julkaistut kyselytulokset tarjoavat hyvää vertailutietoa osallistujille, eli myös vastaaja hyötyy kyselystä. Vastaajilla on myös mahdollisuus osallistua aiheesta käytävään keskusteluun esim. sosiaalisessa mediassa oman yrityksensä näkökulmasta. Kysely on myös aidosti helppo - linkki kyselyyn tulee omaan puhelimeen, ja vastaaminen vie maksimissaan muutaman minuutin.

Paneelikyselyissä osallistujat pääsevät aidosti vaikuttamaan tulevaisuuden tuotteiden ja palveluiden kehitykseen sekä kertomaan mielipiteensä ajankohtaisiin aiheisiin. Osallistumiskynnys on matala, koska kyselyn kesto on lyhyt, osallistuminen anonyymia ja jokainen paneelikyselyyn vastannut palkitaan.


Kiinnostuitko pulssikyselystä?

Avidlyllä on kokemus ja valmis prosessi nopeatempoisen pulssikyselyn toteuttamiseen sekä tutkimuksen että viestinnän näkökulmasta. Jokainen kysely muokataan aina asiakkaan tarpeisiin nopeallakin aikataululla. Kysy lisää!

Kirjoittajat 
Heidi Vidgen ja Sini-Maria Saarnio