Skip to content

Vastuullista ja digitaalista liiketoimintaa Päijät-Hämeessä

ad1_Avidly webinaari 13_4_2021Vastuullisuuskysymykset ovat tulleet jäädäkseen niin päijäthämäläisiin kuin suomalaisiin yrityksiin, ja pandemia on kiihdyttänyt entisestään digitaalisen liiketoiminnan kehitystä. Tämä paljastuu Avidlyn tekemästä Päijät-Hämeen yritysbarometrista, johon vastasi kymmeniä alueen yritysten toimitusjohtajia.

Kaksi kolmesta vastaajasta (69%) uskoo, että yrityksen panostukset vastuullisuusresursseihin kasvavat lähivuosina. Eniten Päijät-Hämeen yritysten panostukset kasvavat työntekijöiden hyvinvointiin ja osaamiseen liittyvissä teemoissa. Siihen aikoo keskittyä yli puolet vastaajista. 

Alfarocin toimitusjohtaja Tiia Bister puhuukin sosiaalisen vastuun merkityksestä yrityskulttuurin rakennuspalikkana. 

“Sosiaalinen vastuu näkyy siinä, miten henkilöstöjohtamista ja esimiesvastuuta toteutetaan käytännössä. Tasa-arvoisuus ja tasapuolisuus on tärkeää. Uskon, että tämä on yksi syy Alfarocin hyvään työnantajamaineeseen. Meillä on täällä aidosti hyvä meininki”, tiivistää Bister.

Myös Maija Masalin, Lunawoodin markkinointi - ja tuotehallintajohtaja, nimeää juuri sosiaalisen vastuun yhdeksi tärkeimmistä vastuullisuuden painopistealueista. 

“Lunawoodin liiketoimintamalli perustuu vahvasti vastuullisuuteen ja puhtaaseen luonnontuotteeseen. Jatkossa vastuullisuutta kuitenkin rakennetaan meillä vahvemmin myös johtamisen, arvojen ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Haluamme aktiivisesti kehittää Lunawoodin tapaa toteuttaa sosiaalista vastuuta”, kertoo Masalin. 

Toimintaympäristö muuttui pysyvästi

Digitalisaatio on vaikuttanut yrityksissä eniten työn tekemisen tapoihin ja käytäntöihin, pysyvästikin. Vastaajista suurin osa panostaa lähitulevaisuudessa etenkin myyntiin ja markkinointiin sekä digitaaliseen työhön.

Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokkaan mukaan digitaalisuus on vahvasti läsnä työprosesseissa. Oilonilla on esimerkiksi toteutettu onnistuneesti laitteiden etäkäyttöönottoja. Kuluttajapuolella poikkeusvuosi räjäytti verkkokauppojen määrän sekä myynnin.  Myös B2B-toimialalla verkkokaupat alkavat yleistyä.

“Oilonilla on ollut B2B verkkokauppa jo pitkään. Sitä kehitetään ja parannetaan koko ajan. Se myös jatkoi kasvuaan hyvin korona-aikana”,  kertoo Tulokas.

Osaajapula mietityttää

Moni vastaaja nimesi osaavan henkilöstön saatavuuden yrityksen kasvumahdollisuuksiin vaikuttavaksi tekijäksi. Digitalisaation haasteiksi mainittiin tarvittavan osaamisen sekä henkilöstön saatavuus ja löytäminen. Pk-yritysbarometrin (1/2021) mukaan työvoiman saatavuus koettiin haasteellisimmaksi rakentamisessa ja teollisuudessa; mitä kasvuhakuisempi yritys on, sitä enemmän työvoiman saatavuus koetaan kasvun esteeksi. 

Alfarockin toimitusjohtaja Tiia Bister tunnistaa osaajapulan omalla toimialallaan.

“Osaavan työvoiman saatavuus on vaikeaa. Logistiikkatoimialan sisällä on tunnistettu, että esimerkiksi varastotyö on monelle läpikulkupaikka”, valottaa Bister. “Mielikuvat varastotyöstä ovat vanhanaikaisia ja koulutusyhteistyö on yksi tapa vaikuttaa siihen. Meille pääsee ilman pitkää työkokemusta töihin, kun asenne työhön on kohdillaan. Siksi meillä on panostettu sisäisiin työssäoppimispolkuihin ja perehdytysmalleihin, jotta tekijöitä voidaan kouluttaa tehtäviin yrityksen sisällä,” selittää Bister

Kansainvälisyys ja työn merkityksellisyys ovat asiantuntijapuolen työnhakijoiden keskuudessa selkeistä vetovoimatekijöitä niin Oilonin kuin Lunawoodin osalta. Suorittavaa työtä tekeville yrityksen vakaus ja varma kasvu myös tulevaisuudessa ovat tärkeitä tekijöitä.

Avidlyn yritysbarometri toteutettiin verkkokyselynä, ja se lähetettiin sähköpostitse yli 500:lle yrityksen johtohenkilölle Päijät-Hämeessä. Vastaajien yritysten liikevaihto oli yli 2 milj. euroa. Kyselyyn vastasi 54 vastaajaa, joista 70% oli toimitusjohtajia.

Katso webinaari

Keskustelimme tarkemmin kyselyn teemoista webinaarissamme 13.4.klo 9-9:40. Tarkastelimme vastuullisuutta ja digitaalisuutta niin strategian, kilpailuedun kuin viestinnän näkökulmista. Keskustelussa olivat mukana Avidlyn Lahden toimipisteen asiakkuusjohtaja Virpi Koskinen ja Lunawoodin markkinointi - ja tuotehallintajohtaja Maija Masalin.