Skip to content

5 hyvää syytä rekrytoida työntekijöitä asiakkaalta markkinointitoimistoon

2 mins read

Pureuduin edellisessä kirjoituksessani “Mikä estää meitä muuttamasta maailmaa?” kolmeen osa-alueeseen, jotka juuri Zeeland Familyssä vakuuttivat minut siitä, että vaihtaminen asiakkaalta markkinointitoimistoon kannattaa ja on minulle hyväksi. Viimeisen reilun vuoden aikana meille on rekrytoitu neljä huippuosaajaa asiakkaan puolelta: Anna Sanomalta, Teea Valiolta, Vappu Ilmariselta ja allekirjoittanut Unileveriltä. Päätimmekin lyödä viisaat päämme yhteen ja kertoa teille 5 syytä miksi rekrytoinnit asiakkaan puolelta rikastuttavat markkinointitoimiston osaamista.

Markkinointiviestinnän osaajista - hyvistä sellaisista - käydään kovaa kilpailua toimistojen kesken. Usein hyvyyden kriteereinä pidetään luovuutta, käytännön osaamista ja asiakaslähtöistä ajattelua. Rekrytointi tapahtuu pääasiassa toisista toimistoista. Mainostoimistoura alkaa monella varhain eikä aidan toiselle puolelle juuri vilkuilla.

Meillä neljällä on ollut ilo katsella markkinointiviestinnän maailmaa syvällisesti molemmilta puolilta. Ja siksi olemme nähneet myös sen, mitä etua omasta kokemuksesta on asiakastyössä. Tässä mielestämme tärkeimmät tuomisemme entisestä elämästä.

1. Kyky asettua asiakkaan asemaan

Asiakasyrityksissä on usein monenlaista meneillään yhtä aikaa. Myös sellaisia asioita, joihin toimiston edustaja ei voi juuri vaikuttaa. Erilaiset sisäiset ristiriidat, budjettiväännöt ja valtataistelut ovat arkipäivää monessa yrityksessä ja hankaloittavat asiointia sekä viivyttävät aikatauluja. Asiakkaan puolella työskennellyt yhteyshenkilö tuntee nämä kuviot ja osaa suhtautua niihin ymmärtävästi. Hänen tehtävänsä on auttaa asiakasta loistamaan omassa työssään ja perustelemaan ratkaisu myös yrityksen muulle johdolle.

2. Tunnemme kilpailevien toimistojen parhaat palat ja vältämme niiden pahimmat virheet

Asiakkaan puolella tulee pääsääntöisesti työskenneltyä useamman kuin yhden palveluntarjoajan kanssa. Vuosien kokemus asiakkaan roolissa kartuttaa tietoa siitä, millä keinoin toimistot kilpailevat ja mitkä ovat niiden parhaat erottautumiskeinot. Samoin kasvaa kokemus siitä, minkälaisia kommelluksia ja kämmejä eri palveluntarjoajille yhteistyössä tai tarjousvaiheissa sattuu. Fiksu asiakkaalta toimistoon siirtyvä työntekijä on siis oppinut kymmenien ihmisten ideoista ja virheistä ja osaa välttää ne sudenkuopat, joihin nykyinen työnantaja ei ole vielä osunut.

3. Ymmärrämme asiakkaan bisneksen realiteetit

Työskentely asiakkaalla kartuttaa väkisin vahvan kokemuksen siitä, millaisia liiketoiminnan realiteetit ovat. Tämä auttaa hahmottamaan vaikkapa sen, kannattaako tarjouksessa ylittää asiakkaan tarjouspyyntövaiheessa mainitsema kattohinta, koska “ne yrittää kuitenkin vaan tingata”. Vai johtuisiko se kuitenkin siitä, ettei rahaa oikeasti ole enempää käytettävissä? Asiakkaan puolella työskennellyt tietää myös, että markkinoinnilla on yrityksissä yhä vahvempi tulosvastuu. Luovan fiiliksen lisäksi markkinointi liittyy vahvasti myyntiin ja siltä odotetaan näkyviä, mitattavia tuloksia. Asiakkaalla työskennellyt ymmärtää taktisen markkinoinnin tarpeet, mutta osaa tuoda esiin myös tarpeen ja perusteet pitkäjänteiselle brändinrakennukselle, joka Les Binetin ja Peter Fieldin tutkimuksenkin mukaan päihittää taktiset pikavoitot kokonaiskuvassa vasta yli puolen vuoden järjestelmällisen työ jälkeen.

4. Hahmotamme omakohtaisesti, miten arjen pyöritys tekee sokeaksi monelle asialle

Asiakkaan puolella löytyy usein hyvää markkinointiosaamista ihan omasta takaa. Mutta jatkuva kiire ja erilaiset sisäiset hankkeet saattavat nielaista asiakkaalta energian ja luovuuden miettiä asioita toisin. Asiakkaan puolella työskennellyt ymmärtää tämän ja tietää, että toimistolta odotetaan ulkopuolista, arjen kiireestä vapaata, luovaa näkökulmaa. Siis jotain muuta kuin se perustekeminen, joka osataan itsekin. Ja sen ulkopuolisen näkökulman kehittäminen on yksi suurimmista syistä, miksi toimiston puolelle halutaan siirtyä.

5. Takataskusta löytyy todennäköisesti kymmenittäin kehitysideoita niin entisen työnantajan kuin koko toimialan tekemiseen

Asiakkaan puolella työskennellessä syntyy jatkuvasti kehitysideoita, joilla voisi tehdä suuria tai pieniä parannuksia niin oman yrityksen kuin toimistojenkin toimintaan. Edellisessä kohdassa mainittu arjen pyöritys kuitenkin rajoittaa turhankin usein kehitysideoiden toteuttamista. Arjen kiireet eivät vain sokaise, mutta vievät myös niin paljon aikaa, että laatikon ulkopuolelle hyppäävät kehitysideat eivät vain mahdu toteutukseen. Toimistoja koskevia kehitysideoita ei taas välttämättä kovin mieluusti jaa heille, vaan yrittää mieluummin esimerkiksi kustannussyistä toteuttaa omatoimisesti näitä kehitysidealinjoja. Toisaalta tunne epäreilun kilpailuasetelman tarjoamisesta yhdelle kehitysideoita tarjoamalla, kun käytössä on useampia toimistoja saattaa hyvinkin tuntua arveluttavalta ja näin asiakkaana jää toivomaan, että toimistot tajuaisivat omat kehityspotentiaalinsa itse.

Asiakkaan puolella työskennellyt markkinointitoimistoammattilainen on siis kaiken kaikkiaan tottunut ajattelemaan jatkuvasti asiakkaan kokonaistilannetta ja toisaalta näkee laaja-alaisesti luovan toimiston tarjoamat uudenlaiset mahdollisuudet asiakkaan liiketoiminnalle. Tämä mahdollistaa markkinoinnin ohjaamisen mahdollisimman luovaan ja liiketoiminnan kannalta relevanttiin suuntaan, jossa ei tavoitella vain pikavoittoja tai mainoskilpailupalkintoja vaan molempia yhtäaikaa.

Luovat ja erottuvat markkinointiteot ovat parhaita tapoja erottua ja vahvistaa yrityksen tai tuotteen brändiä. Asiakkaan investointikyvyn varmistaa kuitenkin vain ja ainoastaan liiketoiminnan näkökulmasta tuloksellinen toiminta, joten markkinoinnissa ei koskaan tule unohtaa sen tärkeintä tehtävää - liiketoiminnan kasvattamista. Ja tämän asiakkaan puolella aiemmin työskennellyt markkinointitoimisto-osaaja ymmärtää erinomaisesti.

 

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 3.7.2018 ja sen on kirjoittanut aiemmin Avidlylla strategina työskennellyt Tommi-Juhani Jokinen