Skip to content

8 kulmaa markkinoinnin ulkoistamiseen

Ostamiskeskustelu helposti keskittyy leimallisesti kumppaneiden läpikäyntiin ja erilaisiin kriteeristöihin. Lopulta kuitenkin kyse on yhteistyöstä, siitä onnistutaanko yhdessä. Yhteistyö tapahtuu suhteessa, ei pelkästäään sen jommassa kummassa päässä. Ulkoistaminen tarjoaakin hyvän itsetutkiskelun paikan markkinoinnin suhteen.

Olen alle poiminut kahdeksan erilaista kulmaa, joita asiakaskeskusteluissamme pohdimme.

1. TAVOITE

Mikä on markkinoinnin ulkoistuksen keskeisin tavoite? Haetaanko tehokkuutta, osaamista, joustoa vai parempaa markkinoinnin johtamista? Tai kenties lisää vaikuttavuutta, vauhtia tai volyymiä? Mihin yrityksenne strategiseen muutokseen markkinoinnin ulkoistus liittyy? Ole valmis viestimään kumppanille yrityksenne strategia ja tavoitteet. Anna riittävästi aikaasi. Kumppanin haltuunottovaihe tarvitsee myös ulkoistavan organisaation tukea erityisesti työaikamielessä.

2. STRATEGISUUS

Osaako kumppani rakentaa kokonaiskuvan markkinoinnista? Miten varmistat, että arjen asiat etenevät ja strategia toteutuu samaan aikaan? Onko kumppani kykenevä innostamaan myös oman väkenne kohti seuraavaa tavoitetta?

3. VALTA JA VASTUU

Ulkoistatko riittävän merkittävän ja selkeän osan, jotta muutosta voi oikeasti syntyä? Miten priorisoitte yhdessä ja teette päätöksiä? Muista vastuun lisäksi antaa myös siihen liittyvä valta.

4. LUPA ONNISTUA

Miten itse mahdollistat yhteistyön onnistumista? Ota ulkoistustiimi aidosti osaksi organisaatiotasi. Erityisesti hiljaisen tiedon siirtyminen on mahdollistettava myös.

5. SUUNTA JA MAHDOLLISUUDET

Mikä rooli kasvulla ja innovoinnilla on yhteisellä agendallanne? Miten voitte yhdessä ottaa riskiä ja saavuttaa enemmän?

6. ARJEN SUJUVUUS

Missä tehdään parasta mahdollista ja missä kohdin riittävän hyvin? Missä yhdessä ja missä erikseen? Ovatko oikeat ihmiset puolin ja toisin oikeissa rooleissa? Edellytä riittävän aktiivista viestintää, jotta mahdolliset korjausliikkeet voidaan tehdä ajoissa ja toisaalta tunnistettuihin mahdollisuuksiin pystytään tarttumaan heti.

7. MITTARIT

Miten asetatte mittarit yhdessä suhteessa yhteistyöhön ja strategianne etenemiseen? Yhteistyön alkuvaiheessa mittaristo kannattaa sitoa enemmän tekemiseen ja myöhemmässä vaihessa siirtää painopistettä tuloksiin. Läpinäkyvyys puolin ja toisin on tärkeää.

8. ULKOISTUSLOGIIKKA

Miten kiinnitätte yhteistyön sopimuksellisesti niin, että molemmat hyödytte tehostamisesta ja laatu on noususuunnassa? Henkilöstösiirroissa varmista, että kumppanilla ovat haltuunottoprosessit myös HR-näkökulmasta hallussa.

Haluatko tietää lisää Markkinointi palveluna -toimintamallistamme? Lataa