Skip to content

Luo merkityksellinen brändi ja johdata asiakkaanne sen luo

Brändien markkinointiviestinnän kehittämisessä ja haasteiden tarkastelussa auttaa jako kolmeen tasoon ja neljään näkökulmaan. Nämä 3 tasoa ovat strateginen, operatiivinen ja taktinen taso sekä 4 näkökulmaa brändin, asiakkaan, trendien ja markkinan näkökulmat.

Brändien 6 tyypillistä markkinointiviestinnän ongelmaa

 

Näen työsilmälasit päässäni kuinka iso osa yritysten viestinnän ja markkinoinnin työstä hukkuu viestien kakofoniaan eikä tavoita kohdeyleisöjään. Mieluummin seuraisin kuinka brändit panostavat asiakasymmärrykseen ja tekevät vaikuttavaa viestintää. Erityisesti mieltä lämmittäisi huomata merkityksellisten, hyvää tekevien ja maailmaa kehittävien brändien hyödyntävän voimaansa niin, että liskoaivoissa tuntuu. Strategisella tasolla tämä tarkoittaa yksinkertaistetusti yllä mainittujen 3 kohdan suunnittelua ja toteuttamista. 

Brändien markkinointiviestinnän kehittämisessä ja haasteiden tarkastelussa auttaa jako kolmeen tasoon ja neljään näkökulmaan. Nämä 3 tasoa ovat strateginen, operatiivinen ja taktinen taso sekä 4 näkökulmaa brändin, asiakkaan, trendien ja markkinan näkökulmat. Brändi- ja asiakasymmärryksen puute ilmenee monenlaisina ongelmina.

  1. Brändit eivät (enää) tiedä perimmäistä olemassaolonsa tarkoitusta eivätkä tunnista todellista arvomaailmaansa. Yhä useampi asiakas taas tekee arvopohjaisia valintoja eivätkä he tulvasta tunnista viestejä, jotka eivät välittömästi resonoi.
  2. Brändit eivät ole tunnistaneet identiteettiään ja sen suomaa potentiaaliaan. Markkinointiviestintä ei ole yhtenäistä vaan vaikuttaa ulospäin pirstaleiselta – jopa ristiriitaiselta.
  3. Brändit painottavat ominaisuuksia, jotka ovat heidän asiakkailleen epäkiinnostavia itsestäänselvyyksiä, eivätkä tähdennä niitä asioita, jotka todella toisivat asiakkaiden arvostamaa lisäarvoa ja ratkaisisivat heidän ongelmiaan. 
  4. Brändit eivät erotu kilpailijoistaan. Ne korostavat varmuuden vuoksi samoja ratkaisuja kuin kaikki muutkin, ja asiakas voi yhtä hyvin ostaa vastaavan tuotteen tai palvelun muualta. 
  5. Brändit keskittyvät kehittämään omia tuotteitaan ja unohtavat tarkkailla mitä maailmassa tapahtuu, mihin trendeihin niiden kannattaisi, tai jopa olisi välttämätöntä, reagoida. On vain ajan kysymys milloin joku disruptiivinen toimija tulee, mullistaa markkinat ja hitaat reagoijat jäävät junasta. 
  6. Brändit pyrkivät toitottamaan viestejään yhä kovaäänisemmin, mahdollisimman monessa kanavassa ja mahdollisimman monelle ihmiselle. Spämmi ärsyttää, viestit eivät tavoita oikeita ihmisiä, oikeaan aikaan tai oikeassa paikassa. 

 

Mitä ihmettä voit sitten tehdä? 

4 fiksua vinkkiä brändien markkinointiviestinnän kehittämiseen

  1. Kaiva esiin brändinne olemassaolon tarkoitus ja arvomaailma sekä luo selkeä ja inspiroiva ydinviestinne niiden pohjalta. Tähän sopii menetelmäksi esimerkiksi Simon Sinekin Golden Circle -malliin pohjautuva työskentely.
  2. Määrittele brändinne persoona ja yhtenäinen tarinoidenne pohja. Tässä voit hyödyntää esim. Margaret Markin ja Carol Pearsonin arkkityyppiteoriaa, joka mahdollistaa samaistuttavien ja emotionaalisesti vaikuttavien brändien luomisen. 
  3. Tarkenna kohderyhmästäsi asiakaspersoonat ja puhuttele viesteilläsi suoraan heitä. Asiakaspersoonia luodessasi voit käyttää verkosta saatavaa dataa, olemassa olevaa asiakasdataanne, haastatella asiakkaitanne tai minimissään henkilöstöä, joka asiakkaidenne kanssa on tekemisissä.  
  4. Luo asiakaspolut, jotka johdattavat asiakkaat kuplistaan teidän maailmaanne. Sijoita viestit asiakaspolun varrelle niin, että sisältö tukee asiakkaan kulloisenkin ostovaiheen (tietoisuus, harkinta, päätös ja jälkihoito) tiedontarpeita. Tässä apunasi on ymmärrys inbound-markkinoinnista ja parhaimmillaan työtä helpottaa markkinoinnin automaatiojärjestelmä.  

Luomalla syvällisen ymmärryksen brändistänne ja asiakkaistanne, voit rakentaa näiden välille yhteyden, joka mahdollistaa aivan uudet potentiaalit.