Skip to content

Harvat suomalaiset elintarvikeyritykset ovat valmistautuneet mainekriiseihin

Vain joka kolmannella tutkitulla elintarvikeyrityksellä on kriisiviestintäsuunnitelma, selviää tekemästämme selvityksestä. Siitä huolimatta kaikki kyselyyn vastanneet ilmoittivat, että maine on heidän yritykselleen ja tuotteilleen erittäin tärkeä. Kuudella kymmenestä ei ollut minkäänlaista kriisiviestintäsuunnitelmaa.

Joka kolmannen elintarvikeyrityksen maine on ollut uhattuna viimeisen kolmen vuoden aikana. Yleisimpiä syitä olivat olleet huono asiakaskokemus, negatiivinen julkisuus erityisesti somessa sekä kielteiset jutut perinteisessä mediassa. Tästä huolimatta vain harva on valmistautunut kriisin varalta.

Harva yritys pelkää silti maineensa puolesta: Yli puolet (63%) vastanneista ei pitänyt lainkaan tai kovin todennäköisenä, että hänen yrityksensä kohtaisi maineriskin. Avainhenkilöiden valmiudet kriisitilanteiden varalle nähdään hyvinä – tätä mieltä oli yli puolet (62%) vastaajista.

Kaikista vastaajista 60% sanoi, ettei yritys ollut varautunut kirjallisella kriisiviestintäsuunnitelmalla, silti runsas kolmannes (36 %) oli kuitenkin harjoitellut kriisin varalle. Todennäköisimpiä pelkoja tulevien kriisien syiksi olivat negatiivinen julkisuus sosiaalisessa mediassa, inhimillinen virhe ja asiakkaan huono kokemus.

Lähes kaikki (90%) kriisiviestintäsuunnitelman laatineet yritykset olivat päivittäneet ne viimeisen kahden vuoden aikana.

MAINETTA PIDETÄÄN TÄRKEÄNÄ, MUTTA SITÄ EI VARJELLA

“On huolestuttavaa, että vaikka selvityksen otos ei ole kovin suuri, se kertoo, ettei yrityksissä oteta tosissaan maineen merkitystä. Varsinkin elintarviketeollisuudessa tuotteen ja yrityksen brändi ovat tärkeimpiä voimavaroja”, sanoo Zeeland Familyn vanhempi neuvonantaja Petteri Väänänen.

“Kriisi voi nousta pienestäkin asiasta, jos se saa tuulta siipiensä alle sosiaalisessa mediassa. Jokaisen yrityksen on otettava vakavasti kriisin mahdollisuus ja tehdä toimivat suunnitelmat niistä selviämiseen”, Väänänen jatkaa.

Kyselyyn osallistui yhteensä 30 vastaajaa pienissä ja keskisuurissa elintarvikealan yrityksistä. Kaikki kyselyyn vastanneet toimivat tehtävässä, johon kuuluu yrityksen maineesta vastaaminen. Vastaukset kerättiin sähköpostitse ajalla 6.–27.3.2017.

 

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Jaakko Hänninen, viestintäkonsultti, jaakko.hanninen@avidlyagency.com, puh. 050 378 3312