Skip to content

Kuinka rakentaa moderni kasvualusta markkinoinnin ja myynnin avulla?

Markkinoinnin ja myynnin saralla on koittanut uusi aika. Sellainen, joka auttaa yrityksiä kasvattamaan heidän tuotteliaisuuttaan ja samalla kasvamaan nopeammin. Mitä pikemmin olet valmis astumaan tähän aikaan, sitä pikemmin aloitat oman kasvutarinasi.

Uusi tapa hallita asiakaskokemusta

Digitalisaatio on tuonut mukanaan täysin uuden tavan hallita asiakkaan kokemusta asiakaspolun aikana. Tavat joilla vaikuttaa asiakkaaseen ovat aiempia vahvempia, ja samalla markkinoinnin ja myynnin roolit lähestyvät entisestään toisiaan – luoden täysin uuden kokonaisuuden asiakaskokemuksen ympärille.

Moderni markkinoinnin ja myynnin malli ei enää erottele käsitteitä toisistaan, vaan jakaa sen sijaan tavan jolla asiakkaaseen vaikutetaan asiakaspolkunsa aikana uudella tavoin.

Me Avidlyllä haluamme auttaa sinua oman kasvusi aikana. Uskomme todellisen kasvun alkavan aina markkinoinnista ja myynnistä. Siksi juuri näiden kahden alan on toimittava entistä enemmän rinnakkain. Suurin etuasema syntyy siitä kun markkinoinnin ja myynnin toimet yhdistetään uniikilla tavalla.

Growth Platform

Auttaaksemme synnyttämään tämän yhteyden markkinoinnin ja myynnin välillä, loimme Avidly Growth Platformin. Siinä on kaksi osaa:

  1. TomorroWave malli, joka auttaa luomaan markkinoinnin ja myynnin strategiaa asiakkaan polun ympärille ja hallitsemaan sen eri toimintoja (Kuva 1).
  2. Avidly Opportunity Map, joka auttaa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin ja vahvistaa kasvua luomalla uniikkeja toiminnan yhdistelmiä (Kuva 2).

TomorroWave_2021 (1)Service+offering_2Avidly Opportunity kartta sisältää 3+1 kerrosta sen keskuksen, TomorroWaven, ympärillä. Ensimmäisenä on neljä mahdollisuutta, jonka varaan yritys voi aloittaa kasvunsa rakentamisen. On suositeltavaa aloittaa liiketoiminnan tavoitteista ja toteuttaakseen ne, tarttua näihin mahdollisuuksiin. Niitä ovat:

  • Rakenna voittavia strategioita ja kaupallistamista
  • Luo vaikuttavia asiakaskokemuksia
  • Maksimoi teknologian ja datan hyödyt
  • Mahdollista markkinan ja yritystason kasvu.

Jokainen mahdollisuus voidaan toteuttaa eri kyvykkyyksien kautta. Se on toinen kerros. Yhteensä 12 eri kyvykkyyttä on jaettu näihin neljään mahdollisuuteen. Jokainen sisältää useita toimintoja – tai Avidlyn näkökulmasta palveluja – joiden kautta voimme yhdessä saavuttaa sen vaikuttavuuden tason jota haemme. Nämä toiminnat ovat kokonaisuuden kolmas kerros.

Mutta toiminnoista (palveluista) ei kannata aloittaa. Koska silloin et todellisuudessa tartu mahdollisuuteen, vaan toistat vain sitä miten olet jo ennenkin toiminut. On luotava personoitu, uniikki kasvutarina – jossa nämä kyvykkyydet ja toiminnat sovitettuna sinun ainutlaatuiseen tilanteeseen – alkaen liiketoiminnan tavoitteista ja mahdollisuuksiin tarttumisesta, ja hyödyntäen eri kyvykkyyksiä ainutlaatuisten toimintojen yhteydessä.

On tärkeää muistaa että pystymme nostamaan jokaisen kyvykkyyden tasoa, ja samalla kasvattamaan markkinoinnin ja myynnin tuottavuutta teknologian avulla. Itse asiassa, teknologiaa hyödyntämällä voimme kasvattaa jokaisen kyvykkyyden tuottavuutta – HubSpot on alustana mainio esimerkki, joka kattaa näistä jo useamman sellaisenaan.

Tässä on introvideo, jossa avaan hiukan lisää Avidly Opportunity Map:n merkitystä. Sen jälkeen voit tarkastella omia yritystavoitteitasi ja tutustua syvemmin eri mahdollisuuksiin ja kyvykkyyksiin myöhemmin julkaistavassa Avidly Academyn kurssissa Moderni Myynti ja Markkinointi.