Skip to content

Kvalitatiivinen tutkimus on kasvava trendi

Yhtenä vuodesta 2017 eteenpäin yhä kasvavana tutkimuksen trendinä voidaan pitää kvalitatiivista markkinatutkimusta. Viime vuodet on keskitytty paljon big dataan ja kvantitatiivisen tietoon. Ne ovat toki tärkeitä, mutta eivät tuota perspektiiviä tulevaisuuden markkinaan, mahdollisuuksiin ja kuluttajien tarpeisiin.

Big data ja kvantitatiivinen tieto vastaavat kysymyksiin kuka mitä, missä ja milloin, mutta vain kvalitatiivinen tutkimus voi vastata kysymykseen miksi. Miksi ihmiset ostavat tai miksi he käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Vain laadullinen markkinatutkimus voi paljastaa uusia tarpeita, insighteja ja mahdollisuuksia jotka johtavat innovaatioihin. 


TUTKIMUSPROJEKTEISTA JATKUVAKSI DIALOGIKSI

Vuosi 2017 tulee olemaan vuosi, jolloin viimeistään lakkaamme ajattelemasta markkinainsighteja markkinatutkimusprojekteina. Sen sijaan alamme rakentaa jatkuvaa dialogia avainasiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Erilaisten teknologioiden ja applikaatioiden kehittyessä on jatkuvasti yhä helpompaa olla suorassa yhteydessä omaan kohdeyleisöön. Tätä myöten asiakkaiden sitouttaminen ja ottaminen mukaan osaksi yrityksen tuotteiden ja palvelujen kehitystyötä helpottuu. Tällöin oikea informaatio ajaa tärkeitä päätöksiä tämän päivän businessmaailman nopeudella.

 

ONLINE-YHTEISÖT OVAT SUOSITUIN UUSI TUTKIMUSMETODOLOGIA

GreenBook Research Industry Trends raportin mukaan online-yhteisöt ovat tällä hetkellä uusista laadullisista tutkimusmenetelmistä laajimmin käyttöönotettu. Noin 2/3 kaikesta laadullisesta markkinatutkimuksesta toteutetaan tällä hetkellä online-yhteisöissä. Volyymi kertoo siitä, miten erinomaisesti online-yhteisöt toimivat kohderyhmien osallistamisessa sekä insightien lähteenä.  Online-yhteisö tarjoaa suoran kanavan kohderyhmäsi toimintaan, tunteisiin, ajatuksiin ja oivalluksiin.

 

INNOVATIIVISET TYÖKALUT SYNNYTTÄVÄT TEKOJA JA TOIMINTAA

Löysitkö siis tutkimuksen avulla merkityksellisiä kuluttajainsighteja? Jaoitko insighteja laajasti ja kattavasti organisaatiossasi? Jalkautuivatko insightit merkitykselliseksi toiminnaksi? Jos vastasit kysymyksiin kyllä, hienoa! Insightit eivät saa jäädä lukituksi powerpointtiin vaan niiden täytyy synnyttää tekoja ja toimintaa läpi organisaation. Innovatiiviset ja inspiroivat työkalut auttavat asiakasymmärryksen eteenpäin viemisessä ja tekevät siitä parhaimmillaan strategisen kilpailuedun. Herätä asiakaspersoonasi eloon videomuodossa, asetu asiakkaasi rooliin elämyksellisessä workshopissa tai anna keinoälyn auttaa sinua valikoimasuunnittelussa.

 

Kiinnostuitko kuulemaan lisää online-yhteisöistä tai erilaisista tutkimuksen työkalusovelluksista?

Ota yhteyttä!