Skip to content

Löytyisikö sulta vähän insightia?

 

Kuulen tämän kysymyksen lähes päivittäin. Insight – syvällinen ymmärrys ja oivallus – on liiketoiminnan ja markkinoinnin kehityksessä ja päätöksenteossa kaiken ydin. Valitettavasti se on sanana kärsinyt inflaation - siitä on tullut trendisana, jonka ydintä tai sen eteen nähtävää työmäärää ei aina ymmärretä.

Modernit markkinointitiimit ja -toimistot taipuvat tänä päivänä moneen: markkinointi on liiketoiminnan kehittämistä ja toimialakonsultaatiota. Yhtenä päivänä asiakkaana on elintarvikealan yritys, toisena kaivosteollisuuden tekijä ja kolmantena kuihtuva kunta maakunnasta. Siinä vasta toimialaosaamista ja insightin tekoa kerrakseen!

Syvällinen ymmärrys ei ole asia, jonka voi vetää takataskusta jonkun sitä kysyessä. Tai jos sinulla näin on, onnitteluni, olet paikkasi ansainnut. Markkinoinnin tai liiketoiminnan kehittämisen pitäisi aina alkaa laadukkaalla selvitystyöllä.

Avidly Insight on kokonaisuus, joka koostuu kolmesta näkökulmasta, joista jokaiseen syvennytään asiakkaan tarpeiden mukaan:

  • Näkökulma 1. Tulevaisuus: Ennakoinnin avulla brändi pysyy relevanttina, parantaa omaa kilpailukykyään ja löytää kilpailuetuja.
  • Näkökulma 2. Liiketoiminta: Tietoisuus kilpailijoiden tilanteesta ja markkinan muutoksista antaa brändille hyvän näkymän potentiaalisiin kehityssuuntiin.
  • Näkökulma 3. Ihminen: Asiakkaiden ja sidosryhmien syvällinen ymmärtäminen toimii brändin ytimenä.

Näiden kolmen näkökulman kautta syntyy yksilöllinen tulevaisuuteen sidottu ymmärrys, jonka avulla pystymme parhaalla mahdollisella tavalla rakentamaan kestävää liiketoimintaa ja kehittämään sitä yhdessä kohti huomista. Kattava taustatyö ja syvällinen ymmärrys tuovat päätöksentekoon varmuutta, laatua ja inspiraatiota.

Meillä Avidlyssä projektitiimi koostuu usein tutkijoista, plannereista, strategeista ja asiakkuusjohtajista. Jokainen asiantuntija  rikastaa ja tuottaa tietoa sekä uusia näkökulmia kokonaisymmärryksen muodostamiseksi. 

Mistä paras insight sitten syntyy? Se ei synny yksittäisen tutkijan kynästä. Se ei synny plannerin kynästä, ei strategin kynästä. Se syntyy yhteisenä, syvällisenä ymmärryksenä kokonaisuudesta ja katseesta tulevaisuuteen – asiakkaan kanssa. 

Paraskaan insight ei ole hyvä, jos asiakkaamme ei ole osallistunut ymmärryksen luomiseen tai koe lopputulosta omakseen.

Lopuksi toive yhteistyöllemme. Muista, että harva aidosti laadukas oivallus on valmiina sinua odottamassa. Sen synnyttämiseksi vaaditaan usein mittava taustatyö, tutkimus ja yhteinen ponnistus, jolle on hyvä rakentaa menestystarinoita.