Skip to content

Markkinoijilla on vastuu huomisesta

Tällä viikolla luova johtajamme Risto Etelämäki on puhumassa Vaasassa yliopistolla Hehku-seminaarissa otsikolla ”Voiko markkinoinnilla rakentaa parempaa huomista”. Aihe on varsin mielenkiintoinen ja innostava.

Kuten jo Riston edellisestä blogissa alleviivattiin, markkinointi on tänä päivänä ennen kaikkea tekoja ja osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kenenkään markkinoijan ei kannata jäädä yhteiskunnallisten ilmiöiden ja keskusteluiden ulkopuolelle.

Ohessa muutama kiteytetty ajatus, jotka voivat auttaa oman näkökulman löytämisessä:

1) Hyvän vauhdittaminen - mihin me ihmisiä aktivoimme?

Keskeistä on ymmärtää, että brändin, viestinnän ja markkinoinnin avulla voidaan nopeuttaa hyviä(kin) ja vastuullisia(kin) asioita toteutumaan. Ihan kuten muitakin asioita.

Jokainen lähetetty viesti on aktivointia johonkin toimintaan. Se, mihin toimintaan halumme kohderyhmiä ohjata on viimekädessä meidän markkinoijien käsissä. Olemme välissä, voimme johtaa tai ohjata viestiä molempiin suuntiin – sekä kohderyhmien että kumppaneiden.

”We talk to people.”

Tähän tähtää Avidlyn alkuvuodesta käynnistämä Tomorrowbono-kampanja, jolla pyrimme konkreettisiin tekoihin paremman huomisen puolesta.

2) Näkymä ja näkemys - mistä ympäristöstä ponnistamme?

Markkinoinnin kenttä yksilöllistyy ja monimutkaistuu vauhdilla. Markkinoinnin pitää olla siellä missä asiakas on, juuri sillä hetkellä kun hän siellä on ja juuri sillä viestillä kuin juuri hän haluaa sinun kuulla hänelle viestivän.

Vaikuttavan markkinonnin tekeminen ei ole taikatemppu. Se on lähempänä tiedettä. Keskiössä on strateginen, pieteetillä rakennettu ja vivahde-eroja ymmärtävä taustoittava työ. Vaikuttava markkinointi rakentuu aina hyvin ymmärrettyyn näkymään ja hyvin kiteytettyyn näkemykseen tulevasta – mahdollisesta maailmasta.

Ilman laajaa ymmärrystä ympäröivästä maailmasta markkinoinnin vaikuttavuus jää saavuttamatta. Se on kuin ampumista ilman että tähtää.

3) Luovuus kehittävän johdon käyttöön - miten hyödynnämme luovuuden?

Markkinointi on myyntiä ja markkinointiviestintää. Markkinointiviestinnän tehtävänä on lisätä kiinnostusta, aktivoida  toimintaan ja varmistaa sitoutuminen. Myynti taas on tuotteisiin tai palveluihin - tarjoomaan - keskittynyttä toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä liikevaihtoa ja optimoida kannattavuutta.

Tämän näkökulman vuoksi kumppanitoimistoa ei voi koskaan jättää ulkokehälle tuotekehityksestä tai toimintamallien suunnittelusta. Luova porukka yrityksen kehittävän johdon kyljessä tuo suurta lisäarvoa liiketoimintaan. Keskeistä on ymmärtää, missä ja miten kohderyhmät kohtaavat brändin. Ja miksi se on kohderyhmälle merkityksellinen juuri sillä hetkellä.

Kiteytyksenä: Markkinointiviestinnällä ei yksinään muuteta maailmaa paremmaksi, mutta kun markkinointiviestintään on kytketty ”myytävän kehittäminen” eli meidät luovat suunnittelijat on kytketty pohtimaan tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittämistä osana kehitys-ja suunnittelutyötä – on lopputulos suurella todennäköisyydellä vaikuttavampi ja tuloksellisempi.

Huomisen kannalta parempi.


19.3. järjestettävä Hehku-seminaari on Vaasan yliopiston viestintätieteiden ja markkinoinnin opiskelijoille suunnattu työelämätapahtuma. Tapahtuma keskittyy työelämälähtöisyyden lisäksi teemaan "Vastuullinen markkinointi 2020-luvulla." #vaasanyliopisto #universityofvaasa #hehkuu