Skip to content

Markkinointi luo yrityksen kasvun

Reilun vuoden verran markkinointiviestinnän alaa intensiivisemmin toimiston puolelta  seurattuani on ollut hämmentävää huomata, kuinka paljon käydään keskustelua, väittelyäkin, alan terminologiasta. Asiakaskokemus, palvelumuotoilu, inbound ja outbound, missio vai purpose, ostopolku ja asiakasmatka, big data jne. Syntyy myös muotitermejä, joita viljellään joka puolella ja järjestetään seminaareja.

Eikä siinä ole mitään vikaa. Kun on runsaasti puhetta ja dialogia, ajattelu kehittyy. Tällä viikolla kollega nosti esiin aiheen, mitä eroa markkinoinnilla ja viestinnällä oikeastaan on. Jos puhutaan markkinointiviestinnästä ja viestinnästä, ei varmaan tänä päivänä paljoakaan. Kun puhutaan markkinoinnista, puhumme mielestäni kuitenkin aivan toisen tasoisesta asiasta.

Toinen hämmentävä asia on tällä vuoden matkalla ollut havaita se, kuinka usein yrityksissä markkinointi on asemoitu myynnille alisteiseen positioon. Toki jos puhutaan markkinointiviestinnästä, näin se voikin mennä.*

Ajattelen, että markkinointi on kuitenkin paljon enemmän. Se on liiketoiminnan ydin. Se on bisnespäätös. Se on todellakin johtoryhmän asia, aivan yritystoiminnan ytimessä. Jos yritys haluaa luoda arvoa ja kasvaa, markkinointi on se, joka ohjaa päätöksentekoa.

Markkinointi määrittää, millä markkinoilla yritys toimii tai aikoo toimia, miten se segmentoi markkinan, mihin segmentteihin se aikoo keskittyä, miten brändit positioidaan suhteessa tavoitesegmentteihin. Ja näiden strategisten päätösten pohjalta ohjaa tuote- tai palvelukehitystä, hinnoittelupäätöksiä, resursointia. Jopa myyntiin ja ostoihin liittyviä päätöksiä. Markkinoinnin strategiset päätökset pitävät sisällään myös päätökset miten paljon markkinointi-investointeja tehdään, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään.

Markkinointi on ennen kaikkea pitkäjänteistä ajattelua ja päätöksentekoa, mahdollistaa ajattelun isosti ja luo arvoa asiakkaalle, kuluttajalle, brändille ja yhtiön osakkeelle.

Markkinoinnin keskiössä on aina asiakas. Ja siksi markkinointi kuuluu kulmahuoneisiin, johtoryhmien ja hallitusten agendalle.

*(Smarketing on myös tämän päivän termejä. Ja sekin on hyvä, jos se saa liiketoiminta- ja myyntijohdon ajattelemaan, että markkinointia tarvitaan myös asiakkaan kuljettamiseksi ostopolulla.)