Skip to content

Tehot irti markkinointiteknologiasta – asiantuntijoiden vinkit

Markkinointiteknologian haltuunotto vaatii kovaa työtä ja systemaattisuutta. Monissa yrityksissä markkinointiteknologia kiinnostaa, mutta vielä ei välttämättä kokonaisuutena ymmärretä, mihin teknologia taipuu.

Markkinointiteknologiat ja niiden käyttöönotto ei itsessään ole päätavoite, vaan yrityksessä on oltava selkeä kokonaiskuva siitä, mitä uuden tai jo olemassa olevan teknologian käytöllä halutaan isommassa kokonaiskuvassa saavuttaa.

 

Pelkkä markkinointi-teknologia ei tee autuaaksi


Markkinointiteknologian hyödyntäminen ja käyttöönotto ei tarkoita sitä, että teknologia itsessään hoitaa kaiken työn ja tekijät voivat nostaa jalat pöydälle. Päinvastoin, siitä kehitystyö vasta alkaa. Siksi selkeän tavoitteen määrittämistä ja mitattavien toimintojen seuraamista ei voi tarpeeksi korostaa. Kun yrityksessä on loppuun asti mietitty asiakaspolku, ja teknologia valjastetaan tukemaan myyntiä sekä markkinointia kokonaisvaltaisesti ja yrityksen sisäiset tavat kommunikoida ovat yhtenäiset, on läpinäkyvyys ja keskinäisen kommunikoinnin selkeys mahdollista.

Kaikki teknologiat tarvitsevat palveluita ja sisältöjä ympärilleen eikä paraskaan markkinointiteknologia tee autuaaksi tai kerro lopulta mitään, jos ihmiset, jotka sitä käyttävät, eivät tiedä, missä yrityksen tavoitteet seisovat, tai minkälaista dataa liiketoiminnasta voidaan saada irti teknologian avulla. Usein teknologiaa käytetään vain teknologian vuoksi ja seuranta sekä läpinäkyvyys unohtuvat. Prosessikaavioita on helppoa piirtää, mutta suurin arvo on toimenpiteiden ja tulosten mitattavuudella ja sillä, miten yrityksen sisällä porukka saadaan puhaltamaan yhteen hiileen.

Jos pyrkimyksenä on kehittää liiketoimintaa, parantaa asiakaskokemusta, hyödyntää asiakkaita tuotteen kehittämisessä ja kehittää myyntiä, on tärkeää ymmärtää, että lopulta kaikki nivoutuu yhteen asiakaskokemuksessa, ja vain systemaattiset teot ratkaisevat. Jos henkilö ei itse tartu puhelimeen ja soita sille potentiaaliselle tai jo olemassa olevalle asiakkaalle, on ihan sama mikä järjestelmä tai teknologia siitä muistuttaa.

 

Avidly_impact_finger

Teknologiseen kehitykseen tarvitaan ymmärrystä ja rohkeaa päätöksentekoa


Avidlyssa nähdään, että suuri este markkinan muutostilanteessa on, ettei johtoryhmissä ole riittävästi valmiuksia tehdä teknologian ja liiketoiminnan kannalta tarpeellisia päätöksiä.Usein teknologia myös nähdään asiana, joka pitäisi saada hoidettua pois alta mahdollisimman pikaisesti eikä ymmärretä, että esimerkiksi monimutkaisten asiakasrajapintojen luominen vaatii paljon työtä ja resurssia taustalle.

Yrityksissä on ehkä opittu itse käyttämään arjessa helppoja käyttöliittymiä, muttei täysin ymmärretä, mitä niiden rakentaminen vaatii. Tällöin myös projektien realistinen budjetointi on vaikeaa. Tarvitaan eri toimintojen – kuten myynnin ja markkinoinnin – läpileikkaavaa kykyä ja asiakaslähtöisempiä, koko liiketoimintaa muovaavia päätöksiä sekä tason nostamista monella tasolla. Asiantuntijuutta vaikkapa markkinoinnissa löytyy, mutta liian harvoin nämä asiantuntijat ovat tekemässä esimerkiksi budjettipäätöksiä.

Muutos ja kehitys on kovaa, joten kokonaisuuden ja mahdollisuuksien hahmottaminen ei aina ole helppoa, ja onkin luonnollista, että navigoinnissa tarvitaan tukea. Ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa näkemään asiaa oman laatikon ulkopuolelta ja tuoda tarvittavaa kulmakerrointa kehitykseen."

 

Avidlyn vinkit teknologiakehitykseen mukaan pääsemiseksi:

 

  • Määritä, mitä oikeasti tarvitset ja etene sen mukaisesti (Lue: älä osta jokaista mahdollista markkinointiteknologiaa, jota sinulle tarjotaan)
  • Kehitä pala kerrallaan
  • Konsultoi niitä, jotka jo osaavat