Skip to content

Mitä sijoittajalle jää mieleen yhtiönne sijoittajasivuista?

 

Hyvän IR-sivuston DNA Sijoittajasivut kertovat parhaimmillaan sijoittajille kaiken, mitä yritystä sijoituskohteena tarkastelevan tulisi tietää. Sieltä löytyvät tiedot yhtiöstä, sen tavoitteista, markkinaympäristöstä, asiakkaista, kilpailijoista, taloudellisesta kehityksestä ja asemasta, yhtiön hallinnosta sekä yrityksestä vastuullisena sijoituskohteena. Parhaimmilta sivustoilta tämä kaikki löytyy vieläpä helposti ja nopeasti. 

Miten sitten määritellään helposti ja nopeasti, kun kävijöillä on erilaiset tarpeet ja aikaresurssit tiedon etsimiseen? Yhtenä kriteerinä voi pitää sitä, että tieto löytyy silmäilemällä ja sitä erityisesti etsimättä. Sivuston rakenne on looginen ja ohjaa siellä kävijän suoraan haettuun tietoon. Navigaatio ei saa esimerkiksi kadota kesken kaiken näkyvistä, mikä on yllättävän yleinen –  ja ärsyttävä – ongelma megamenuissa, vaan sivustolla vieraileva tietää koko ajan, missä kohtaa sivustoa on. Sisällön läpikäynti ei myöskään vaadi pdf-liitteiden avaamista tai pääviestien etsimistä videoiden keskeltä. Lisäksi sivusto tarjoaa jokaisella alasivulla olennaista uutta tietoa sijoituspäätöksen tueksi.  

Jos IR-sivusto on hyvä, mieleen jää kirkkaana kyseisen yhtiön sijoitusargumentit. Sivustolla vieraillut tietää, mikä on yrityksen taloudellinen tilanne, asema suhteessa kilpailijoihin ja asiakkaisiin, mihin suuntaan yhtiötä kehitetään, millaisen jäljen yhtiön toiminta jättää yhteiskuntaan tällä hetkellä, ja kuinka yhtiö vaikuttaa toimillaan siihen, että yhteiskunnasta tulee entistä parempi. 

Haastan yritysten sijoittaviestinnästä vastaavat pohtimaan, kertovatko yritystenne IR-sivustot arvonluontinäkymistä riittävän avoimesti. Löytyykö sijoittajasivuiltanne esimerkiksi

  • yrityksenne olemassaolon oikeutus, purpose, se yrityksen todellinen arvonluontilupaus? 
  • mitkä on yrityksenne lyhyen aikavälin näkymät sekä pitkän aikavälin mahdollisuudet ja uhat? 
  • kuinka etenette tavoitteitanne kohden, ja miksi yrityksenne on nyt tai tulevaisuudessa parempi sijoituskohde kuin muut? 

Lopuksi voi pohtia, kuinka moni sijoittajasivusto on näiden kriteerien perusteella hyvä? Koska sijoituspäätöstä ei tulisi tehdä pelkän silmäilyn perusteella, lisään hyvien sijoittajasivujen kriteeristöön vielä yhden asian: hyvä IR-sivusto houkuttelee hakemaan lisätietoa, lukemaan myös ne alanavigaatioiden alakohdat ja katsomaan videot. Se välittää etusivullaan ja alasivujen otsikoinneilla vahvan viestin tulevaisuuden mahdollisuuksista, joiden ansiosta yhtiö on kiinnostava sijoituskohde, ja kutsuu perehtymään yhtiöön tarkemmin. 

Avidly toteuttaa vuosittain kymmeniä verkkosivuprojekteja, joiden joukossa on myös IR-sivustouudistuksia ja niiden sisällön konsultointia. Edellä kuvatun sisällöllisen näkökulman lisäksi huomioimme aina myös sisällöntuottajien ja ylläpitäjien näkökulman eli sen, kuinka IR-sivusto palvelee yrityksen IR-tiimiä helppokäyttöisenä ja muuhun viestintään integroituna viestintäkanavana. Pienten henkilöresurssien tiimeissä IR-sivuston ylläpidosta ei koskaan saa tulla estettä ajantasaisille ja informatiivisille IR-sivuille.

Olisiko nyt, ennen alkuvuoden hektisintä raportointivaihetta sopiva hetki tutkia kriittisin silmin IR-sivustonne sisältöä ja käytettävyyttä? Me autamme mielellämme.

 

Haluatko kuulla lisää Avidlyn IR-palveluista? Kerromme mielellämme lisää ja voit ottaa suoraan yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse.

Blogin kirjoittaja Mari Reponen toimii Avidlyn sijoittajaviestinnän palveluista vastaavana johtajana.