Skip to content

Miten tuot markkinoinnin kulmahuoneeseen?

Markkinointi, sen asema ja rooli on ollut tapetilla viimeisen vuoden aikana. Jo liian pitkään on puhuttu siitä miksi markkinointi pääsee tai ei pääse kulmahuoneeseen. Miksi markkinoinnin strategista arvoa ei nähdä - eikä ainakaan osata ottaa markkinointia strategiseksi kilpailukeinoksi?

Olen työskennellyt vuosia markkinoinnissa mutta kaksi viimeistä pestiäni ovat olleet toimitusjohtajana, joten luulen tietäväni jotain kulmahuoneesta. Täällä kulmahuoneessa olen oppinut inhoamaan sanayhdistelmää strateginen markkinointi. Ai miksi? Ajatellaan vertailuna kuinka usein käytetään sanaa strateginen myynti? Mitä se olisi? Olisiko se sitä että myyjä myy niitä tuotteita joita yritys valmistaa sen sijaan että myisi vaikka trukkilavat tuotteiden alta ja trukin varastosta? Samalla periaatteella: jos yrityksen markkinointi ei ole  yrityksen strategiaa edistävää, kannattaa se hyvin todennäköisesti lopettaa kokonaan.


Markkinointi osaksi koko kulttuuria

Liian usein markkinoinnin roolista keskusteltaessa aletaan puhua asian vierestä: missä roolissa markkinointi- tai viestintäfunktio on, istuuko markkinointijohtaja johtoryhmässä, minkälainen on markkinoinnin prosessi. Tämä on osoitus siitä, ettei yritysten kulttuurissa itse asiassa edes ymmärretä markkinoinnin roolia menestyksen ajurina.

Jotta suomalaisetkin yritykset saisivat kilpailuetua markkinoinnista, olisikin puhuttava siitä, millaisessa roolissa markkinointi ja luovuus on yrityksen kulttuurissa. Jotta markkinoinnista ja viestinnästä kasvaa yrityksen kilpailuetu, pitää markkinoinnillinen ajattelu saada juurrutettua koko organisaation ajattelutapaan eikä vain kulmahuoneeseen. Toki onnistumisen todennäköisyyttä lisää se että ajattelu lähtee kulmahuoneesta ja tärkeää on että koko johto on muutoksessa mukana.

Mitä sitten tarkoittaa että markkinointi ja luovuus on osa yrityksen kulttuuria? Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että lähes kaikkia yrityksen päätöksiä mietitään markkinoinnin, brändin ja näkyvyyden näkökulmasta. Oikeilla - markkinoinnillisilla - liiketoimintapäätöksillä ja hyvällä viestinnällä voidaan saavuttaa laajaakin näkyvyyttä ja tukea näin yrityksen tavoitteiden saavuttamista.

Markkinointi on liiketoiminnan kehittämistä

Markkinointi on paljon itse markkinointiosastoa syvällisempi asia. Se on tapa katsoa koko organisaation toimintalogiikkaa. Sen pohjalla on juurisana “markkina”: nähdään missä markkinassa yritys toimii ja osataan tehdä luoviakin ratkaisuja siinä erottumiseksi. Parasta markkinointia ei edes nähdä markkinointina, vaan liiketoiminnan kehittämisen ja viestinnän yhdistämisenä.


Minkä roolin tämä jättää markkinointi- tai viestintäjohtajalle? Heidän tulisi entistä enemmän  keskittyä muiden innostamiseen markkinoinnilliseen ajatteluun. Markkinoinnillinen ajattelu pitää saada johtoryhmään, liiketoimintoihin, tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun. Vain sillä tavoin markkinoinnista voi tulla kilpailuetu.

Haluan itse lähteä toimimaan sen eteen, että markkinointi ja luova ajattelu olisivat entistä useammalle yritykselle kilpailuetu. Nyt sinulla on mahdollisuus saada markkinointi kulmahuoneeseen ainakin hetkeksi. Tarjoan mahdollisuutta siihen, että tulen pitämään kulmahuoneeseen tai sen läheisyyteen lyhyen luennon tai workshopin. Niissä kerron omista kokemuksistani toimitusjohtajana ja siitä, miten markkinoinnista voidaan tehdä kaiken ajattelun perusta. Jaan ajatuksiani ja oppejani käyttöönne siitä mitä itse olen oppinut työskennellessäni markkinoinnin tehtävissä mm Fazerilla, McDonaldsilla ja Mandatum Lifellä, mitä roolia markkinointi näytteli, kun toimitusjohtajana olin kääntämässä kriisiyhtiö Kuusamon Juustoa tai miltä markkinoinnin tulevaisuus näyttää täältä nykyisestä tehtävästä, pohjoismaisesta markkinointiyhtiöstä katsottuna.

Jos siis haluat kuulla miten markkinoinnin kulttuuria voisi kenties kasvattaa teidän yrityksessänne, lähetä viesti osoitteeseen jyrki.vaittinen@avidlyagency.com.


Jyrki Vaittinen
toimitusjohtaja

Avidly