Skip to content

Näin rakentui Liikenneturvan digitaalinen oppimisympäristö Filla&Rilla

2 mins read

Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö. Sen tehtävänä on valistamalla, kampanjoimalla ja kouluttamalla vaikuttaa ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin ehkäisten siten liikenneonnettomuuksia.

Fillarilla.fi - turvallista matkaa

Avidly toteutti Liikenneturvalle uuden digitaalisen oppimisympäristön Filla&Rillan. Fillarilla.fi on paikka turvallisen pyöräilyn opiskelulle ja on tarkoitettu kaikille 3.-6.-luokkalaisille ja heidän opettajilleen.

Oppimisympäristö mahdollisti Liikenneturvalle uudenlaisen tavan opettaa turvallista pyöräilyä

"Oppimisympäristö mahdollisti Liikenneturvalle uudenlaisen tavan opettaa turvallista pyöräilyä ja digitaalisuuden moninaiset mahdollisuudet avautuivat meille projektin edetessä. Ripeästi edennyt hanke eteni jatkuvan vuorovaikutuksen, keskustelun ja sparrauksen kautta. Nälkä kasvoi  syödessä ja Filla&Rillan kehitys jatkuu tänäkin vuonna.”, kuvaa Liikenneturvan järjestöpäällikkö Pasi Anteroinen.

Mistä kaikki alkoi?

Avidly on toiminut Liikenneturvan verkkopalvelukumppanina jo useita vuosia. Yhteistyö alkoi Liikenneturva.fi-palvelun uudistamisesta 2013 ja on jatkunut palvelua ylläpitäen ja kehittäen. Loppuvuodesta 2016 Liikenneturva halusi päivittää vanhat pyöräilyyn liittyvät opetusmateriaalinsa ja tuoda ne digitaaliseen oppimisympäristöön. Niinpä järjestöpäällikkö Pasi Anteroinen tiedusteli, onko Avidlylla osaamista oppimisympäristöistä. Kysymykseen oli helppo vastata myöntävästi, sillä olimme vastikään toteuttaneet useita oppimisympäristöjä, mm. WordPress-pohjaisen verkkovalmennuksia tarjoavan Suksee.fi-palvelun, joka sittemmin voitti kansainvälisen HubSpot Impact Awards - Integrations Innovation -palkinnon.

Palvelun konsepti vaati kirkastamista

Liikenneturvassa oli jo mietitty palvelulle tarve, kohderyhmät, ratkaisu ja tavoitteet:

  • Rakennetaan digitaalinen oppiaineisto, joka opettaa pyöräilyn sääntötuntemusta, liikennetilanteita ja turvallista liikkumista 3-6 -luokkalaisille.
  • Aineisto lisää alakoululaisten valmiuksia turvalliseen pyöräilyyn ja edistää pyöräilyn turvallisuutta ikäryhmässä.
  • Digitaalinen oppiaineisto tavoittelee 10 000 koululaista käyttäjää vuoden 2019 loppuun mennessä.
Oppiaineiston konseptia eli mitä sisältöjä sen tulisi sisältää ja mitkä sen toiminnalliset vaatimukset ovat ei kuitenkaan tarkemmin tiedetty.

Benchmarkkina palvelulle toimi mm. Tanskan “Liikenneturvan” Sikker Trafikin Sikker Cyclist-palvelu, mutta täysin samanlaista ei haluttu tehdä vaan toki paljon parempi.

Oppiaineiston konseptia eli mitä sisältöjä sen tulisi sisältää ja mitkä sen toiminnalliset vaatimukset ovat ei kuitenkaan tarkemmin tiedetty. Siksi asian kirkastamiseksi Liikenneturvan työryhmän kanssa pidettiin vuoden 2017 keväällä kaksi workshop-päivää, joissa post-it-laput tulivat tutuiksi Liikenneturvan kouluttajille ja kehittämiseen osallistuneille opettajille. Workshopien lopputuloksena syntyi palvelun toiminnallinen kuvaus.

Myös ennen workshopia järjestetty Suomen johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa osoittautui aarreaitaksi, josta saatiin hyviä vinkkejä ja ideoita.

Teknisen ratkaisun valinta

Markkinoilla olevat oppimisympäristöt  on pääsääntöisesti suunnattu yrityksille tai ylemmän oppiasteen oppilaille kuten Suomen korkeakouluissa laajalti käytetty Moodle. Fillarilla.fi-palvelun erityisvaatimuksiin kuului mm. mahdollistaa käyttö oppilaille, joilla ei käytössä sähköpostiosoitetta, joten oli selvää, että valmista ratkaisua ei löytyisi. Toisaalta täysin räätälöity ratkaisu hylättiin liian työläänä vaihtoehtona. Piti siis löytää tekninen alusta, joka tarjoaisi mahdollisimman paljon valmiita ominaisuuksia vaatimuksiin nähden, mutta olisi mahdollisimman hyvin räätälöitävissä.

Lopulta ratkaisuksi valikoitui WordPressin LearnDash, pääosin siksi, että siihen oli saatavilla paljon lisälaajennuksia, jotka mahdollistivat tarvittavia ominaisuuksia.

Avidly tutki WordPress-pohjaiset oppimisympäristöt LearnDashin,Sensein ja WPLMS:n sekä Drupal-pohjaisen Opignon. Näistä LearnDash ja Sensei valittiin jatkoon ja niihin tehtiin kehittäjän toimesta lähdekoodin auditointi sen laadukkuuden ja räätälöitävyyden selvittämiseksi.

Lopulta ratkaisuksi valikoitui WordPressin LearnDash, pääosin siksi, että siihen oli saatavilla paljon lisälaajennuksia, jotka mahdollistivat tarvittavia ominaisuuksia.

Suunnittelu ja toteutusprojekti 

Toiminnallisen vaatimuksen pohjalta Avidly suunnitteli palveluun käyttöliittymät, jolla sen toiminta alkoi konkretisoitumaan työryhmälle. Liikenneturvan mainostoimisto Recommended suunnitteli palvelulle brändin eli nimen Filla&Rilla, visuaalisen ilmeen käyttöliittymäsuunnitelman pohjalta ja hahmot, joihin voit tutustua oheisessa animaatiossa.

Yksi Filla&Rillan kantavista teemoista on tarinallinen, eli narratiivinen oppiminen. Tarinallisuus näkyy läpi oppimiskokemuksen.

Tekninen toteutus aloitettiin kesäkuussa 2017. Palvelun interaktiivisten sisältöjen esittämiseksi valitsimme H5P-palvelun, joka mahdollisti mm. interaktiiviset videosisällöt. Fillarilla.fi on todennäköisesti Suomessa ensimmäinen palvelu, jossa H5P:n pistejärjestelmä on integroitu WordPress LearnDash-oppimisympäristön kanssa ja elementtejä käytetään tehtäväkokonaisuuksissa tehtävinä. Tekninen toteutus tarjosi siten WordPress-kehittäjille myös paljon uusia haasteita ja mahdollisuuden oppia uutta.

Projektissa edettiin sisällönsyöttö- ja testivaiheeseen syksyllä 2017. Erityisesti liikennesääntöjen oikeaan esittämisen lapsille haluttiin kiinnittää huomiota, ja siksi sisällöntuotantoon käytettiin Liikenneturvassa tavallista enemmän aikaa.

Filla&Rilla palvelu julkaistiin virallisesti Educa-messuilla tammikuussa 2018 ja on otettu vastaan innostuneesti. Palvelun kehitys jatkuu edelleen.

Filla&Rillan osasto Educa-messuillaFilla&Rillan osasto Educa-messuilla

Iloa oppimiseen, tukea opettamiseen

Filla&Rillassa oppimista tuetaan tehtävistä saatavalla rakentavalla palautteella ja leikkisyydellä, joka tuo iloa oppijoiden suupieliin. Monipuoliset teksti-, kuva- ja videopohjaiset tehtävät harjoittavat jokaisen sisältökokonaisuuden alussa olevaa opetustekstiä.

Filla&Rillassa oppimista tuetaan tehtävistä saatavalla rakentavalla palautteella ja leikkisyydellä, joka tuo iloa oppijoiden suupieliin.

Opetustekstit kertovat tietyn liikennetilanteen ja siihen kuuluvat liikennesäännöt. Peruskoulun opetussuunnitelmassa mainitut itsestä huolehtimisen taidot on kirjattuna mukaan yleisiin tavoitteisiin, joita varten jokaisessa sisältökokonaisuudessa on oma tavoite-osio. Yleisten tavoitteiden lisäksi oppilas asettaa itselleen omia tavoitteita, joita kohti pyrkiä turvallisessa pyöräilyssä ja liikenteessä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.

Opettajalle Filla&Rilla tarjoaa mahdollisuuden määrittää ne oppiaineistot, jotka ovat otollisimmat hänen luokalleen. Sisältökokonaisuuksien muokkaamisen lisäksi opettaja pääsee seuraamaan luokka- ja oppilastasolla tehtävien parissa etenemistä, ja näin suunnittelemaan entistä paremmin omaa pyöräilykasvatuksen opetustaan. Opettajan osiossa on myös kattavat ohjeet oppimisympäristössä toimimiseen sekä lisämateriaalia, jolla tukea opettamista.

Avidlyn projektitiimi:

  • Marco Martins, WordPress backend-kehitys
  • Maxim Semenov, WordPress front-end kehitys
  • Daniel KoskinenWordPress front-end kehitys
  • Ville Ojanperä, UI/UX-suunnittelu
  • Mikko Koskiranta, sisällönsyöttö
  • Seppo Sinkkonen, projektijohto

Oletko kiinnostunut yrityksellesi tai yhteisöllesi oppimisympäristöratkaisusta? Ota yhteyttä ja jutellaan!

 

Ota yhteyttä!

Kokeile myös Fillarillan demoa