Skip to content

Oma digiosaaja vai digimarkkinoinnin ulkoistus?

Rekrytointi-ilmoituksissa haetaan kiihtyvällä tahdilla digitaalisen markkinoinnin osaajia. Viime aikoina ainakin omiin silmiini on osunut useita markkinoijen rekrytointi-ilmoituksia, joissa yrityksiin haetaan sisältömarkkinoinnin, markkinoinnin automaation sekä jopa ohjelmallisen ostamisen osaajia.

Olen itse tehnyt digiosaajien rekrytointia useita vuosia ja tiedän, että tehtävä on joka kerta haastava. Osaajista on edelleen pulaa, etenkin niistä kokeneemmista. Todellista teknistä osaamista ja erityisesti digitaalista orientoitumista – pelottomuutta uutta kohtaan ja paloa jatkuvaan oppimiseen - on usein vaikea validoida rekrytointiprosessissa. Joskus rekrytoivassa organisaatiossa voi olla myös vaikea tarkasti määritellä millaista osaamista ihan tarkalleen ottaen tarvitaan edes 1-2 vuoden aikajänteellä.

DIGIMARKKINOINNIN KUMPPANIMALLIT

Jokainen markkinoija hyötyy varmasti osaavasta digitaalisen markkinoinnin kumppanista jollain tavoin. Tyypillisesti etenkin ostetun mainonnan alueella (SEM, tavoitteellinen FB-mainonta, ohjelmallinen ostaminen) asiaan vihkiytynyt, päivittäin järjestelmiä käyttävä ja optimoiva kumppani saa aikaiseksi parempia tuloksia. 

Vaikka yrityksen valinta olisi tehdä digitaalinen markkinointi pääsääntöisesti talon omin voimin, on varmasti hyödyllistä käyttää kumppaneita esimerkiksi vuosittain oman toiminnan auditoimiseen ja toimenpidesuositusten antamiseen tai esimerkiksi osaamisen kehittämiseen erilaisten koulutusten avulla.

Digimarkkinoinnin ulkoistus voi olla kevyimmillään toimiston käyttämistä esimerkiksi kanavakohtaisen mainonnan pyörittämiseen, mutta syvemmälle vietynä se voi olla myös malli, jossa yhteistyökumppani hoitaa digimarkkinointia sovituissa raameissa – itsenäisesti ja ilman markkinoijan jatkuvaa ohjausta - raportoiden siitä suoraan liiketoiminta/markkinointijohdolle.

ESIMERKKEJÄ ULKOISTETUISTA TOIMINTAMALLEISTA

Zeeland Family on markkinajohtaja markkinoinnin ulkoistuksissa ja meillä on hyvät käytännöt onnistuneeseen ulkoistukseen. Digimarkkinoinnissa pystymme tarjoamaan asiakkaiden käyttöön ketterän tiimin, jossa mukana tarpeen mukaan esimerkiksi verkkosivu-, markkinoinnin automaatio-, sisällöntuotanto- ja mediaosaaminen.

Ulkoistuksen kannalta keskeisiä asioita:

Onnistumisen mittaaminen:

Ulkoituskumppanin on pystyttävä raportoimaan positiivista kehitystä yhdessä määriteltyjen avainmittareiden osalta. Mittarit täytyy asettaa kaikille yhteistyötä koskeville tasoille (esim. taktinen mainonta / sisältömarkkinointi / SEO) ja lähtötaso on dokumentoitava huolella.

Läpinäkyvä toimintamalli:

Ulkoitustoimeksiantajalle tarjotaan täysi läpinäkyvyys käynnissä oleviin toimenpiteisiin ja niiden edistymiseen verkon yli toimivilla alustoilla. Tehtäviä priorisoidaan sovitulla rytmillä yhdessä ulkoistajan kanssa aikatauluissa ja budjettiraameissa pysymiseksi. Kaikilla on yhteinen ja ajantasainen tieto missä mennään.

Ison kuvan ymmärrys

Vaikka työn tekemisen painopiste olisi hyvinkin taktinen, täytyy yhteistyön alkuvaiheessa varmistaa että molemmilla osapuolilla on yhteinen ja riittävän pitkälle tulevaan katsova visio siitä mihin maaliin tähdätään. Tämä auttaa suuntaamaan pieniä arjen valintoja juuri oikein.

Digitaalisen markkinoinnin ulkoistuksissa olemme saavuttaneet mm. seuraavia onnistumisia:

  • Hallinnollisen lisäarvoa tuottamattoman työn väheneminen (kustikset, tuntiraportit, jatkuva briefaus)
  • Osapuolten ymmärrys markkinoinnin kokonaisuudesta kasvaa ja priorisointi paranee
  • Turhien rönsyjen jääminen pois
  • Tulosten paraneminen KPI-mittarien ohjatessa toimintaa entistä selkeämmin

Haluatko kuulla lisää jo tehdyistä caseista? Ota yhteyttä:

 

Täältä!