Skip to content

Oman datan hyödyntäminen markkinoinnissa

Markkinoinnin ja datan liitto on tänä päivänä yhä tiiviimpi. Edellisessä blogissani kirjoitin, mitä markkinoinnille hyödyllistä dataa yrityksistä löytyy.  Tässä blogissa kerron, kuinka tuon datan voi varsin pienelläkin panostuksella valjastaa palvelemaan markkinointia, myyntiä - ja kasvua.

Valitettavan usein yrityksissä ei osata hyödyntää olemassaolevia vahvuuksia - eli omaa dataa. Kolme eniten hyödynnettyä käyttötapaa omalle datalle ovat uudelleenkohdentaminen eli retargetointi, look-a-like -yleisöt sekä räätälöidyt yleisöt (custom audiencet). Nämä kaikki käyttötavat ovat käytössä sekä sosiaalisen median kanavissa, display-mainonnassa että hakukoneissa.

Retargetoinnilla tarkoitetaan sitä, että kohdistamme digimainontaa niille henkilöille, jotka ovat virailleet verkkopalvelussamme. He ovat siis jo valmiiksi meistä kiinnostuneita. Retargetointiin voidaan luoda paljon sääntöjä ja tarkimmilleen vietynä retargetointi voi olla erilaista jokaiselle kävijälle, esimerkiksi silloin kun verkkokaupassa näytetään kävijöille tuotteita, joita he selasivat edellisellä käynnillään. Retargetoinnissa voi kuitenkin olla myös yksi viesti kaikille kävijöille tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi verkkopalvelun sisältöteemoilla tai tuotekategorioilla voi olla kullakin omat uudelleenkohdennusviestinsä: tietyssä tuotekategoriassa vierailleille näytetään kategoriakohtaista viestiä mainoksesta.

Look-a-like -ajattelussa ideana on, että nykyisten verkkosivujen kävijöiden tai some-seuraajien kaltaiset henkilöt ovat kiinnostavaa kohderyhmää markkinoinnille. Oma data toimii siis ikään kuin “siemenenä” ja digitaalisten alustojen (esim. FB, LinkedIn, Adform) datan avulla tunnistetaan samankaltaiset käyttäjät eri verkostoissa ja yleisöä saadaan laajennettua tarvittaessa moninkertaiseksi alkuperäiseen kävijämäärään nähden.

Räätälöidyt yleisöt (custom audiencet) tarkoittavat sitä, että digikanaviin voidaan rakentaa omia yleisöjä esimerkiksi CRM-datan perusteella. CRM-järjestelmästä ulos otetut (Huom! markkinointiluvalliset) email- ja/tai puhelinnumerolistat voidaan synkronoida sosiaalisen median käyttäjädatan kanssa. Tästä voidaan muodostaa omaa asiakaskuntaa vastaava yleisö, jolle mainontaa voidaan kohdentaa.

LinkedInissä voidaan myös tehdä omia yleisöjä pelkän yritysnimen ja tittelin perusteella. Tämä toimii esimerkiksi B2B-prospektoinnissa: myynnin hyvinkin tarkat prospektilistat saadaan kohderyhmiksi mainontaan ja sitä kautta saada osumatarkkuutta myyntityöhön.

Markkinointiluvalliset asiakaskontaktit ovat usein myös sähköpostimarkkinoinnin piirissä, mutta mainonnan kohtaamispisteiden ottaaminen mukaan perinteisen asiakkuusmarkkinoinnin lisäksi tuottaa usein selkeitä lisähyötyjä.  Voimme hyödyntää samoja räätälöityjä sisältöjä ja asiakaspolun logiikkaa useammassa kanavassa ja näin tehostaa viestin läpimenoa.

Asiakkaamme ovat käyttäneet kampanjoinnissaan menestyksekkäästi esim. seuraavia oman datan elementtejä:

  • Edellisen vuoden kampanjaan osallistuneet asiakkaat tämän vuoden kampanjan kohderyhmänä
  • Uutiskirjeen tilaajien look-a-like -yleisöjen käyttö uutiskirjeen tilaajakunnan kasvattamiseksi
  • Myynnin prospektilista mainonnan kohderyhmänä LinkedInissä

Haluatko kuulla lisää caseja tai parhaita käytäntöjä?

Learn

Me autamme mm.:

 

  • Sivuston tagityksessä: oman datan hyödyntäminen edellyttää, että sivustolle on asennettuna mainosalustojen (esim. Facebook, LinkedIn, Adform) pikselit, joiden avulla kävijät tunnistetaan. Niiden asennus onnistuu jouhevimmin Google Tag Managerin kautta.  
  • Datan käytön suunnitelman tekemisessä: tavoitteet ja iso kuva
  • Kampanjoiden suunnittelussa läpi kanavien: sosiaalinen media, display, asiakkuusmarkkinointi, hakukonemainonta