Skip to content

Olipa kerran tarina, joka pelasti maailman

Olipa kerran vuosi 2019. Sinä vuonna toimistomme käynnisti ohjelman, jonka tavoitteena oli tehdä joka vuosi tekoja vastuullisten teemojen ympärillä yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Näihin päätimme antaa työaikaamme ja osaamistamme vauhdittamaan muutosta kohti parempaa huomista. 

Vastuullinen toiminta ja kantaaottavuus ovat tänä päivänä yhä keskeisempi osa ihan  jokaisen yrityksen missiota. Vastuullisuusasioissa me haluamme toimia markkinointitoimistojen edelläkävijänä Suomessa. Aloittaessani Avidlyllä olin tällaisesta toiminnasta ja ajattelusta erittäin hyvilläni.

Uskon, että yritysten tekemä yhteistyö on paras mahdollisuus saada aikaan todellista muutosta. Mielestäni yritysten tulee aktiivisesti pyrkiä osallistumaan vuoropuheluun ja vaikuttamiseen tekojen kautta. Me Avidlyssä haluamme muuttaa huomista paremmaksi konkreettisilla teoilla.

Vuoden 2019 teemaksemme valikoitui ilmastonmuutoksen hillitseminen ja yhteistyökumppaniksi suomalainen hiilijalanjäljen mittaukseen ja mitätöintiin erikoistunut CO2Esto. Autoimme heitä vuoden 2019 aikana kehittämään omaa toimintaansa eteenpäin ja samalla päätimme olla ensimmäinen suomalainen markkinointitoimisto, joka on arvioinut hiilijalanjälkensä sekä ryhtynyt systemaattisiin toimenpiteisiin sen pienentämiseksi. 

Rohkea tavoitteemme oli mitata ja vähentää Avidlyn päästöjä kolmanneksella vuoden aikana. Onnistuimme tavoitteessamme ja saavutimme 37% vähennyksen hiilijalanjälkeemme. Tästä oli hyvä jatkaa. 

Teoista tarinoiksi

Vuonna 2020 halusimme tarkastella laajemmin yritysvastuullisuutta sekä mahdollisuuksiamme edistää niiden positiivista kehittymistä ja skaalautumista osaamisemme sekä sopivan yhteistyön avulla. 

Yhteistyökumppaniksi valikoitui suomalainen vastuullisuuteen keskittyvä startup-yritys The Planet Company, joka on kehittänyt uuden yhteisöllisen alustan vauhdittamaan vaikuttavien ja kestävää kehitystä edistävien yritystekojen leviämistä. Näitä tekoja kutsutaan nimellä Planet Acts. Ensimmäisenä veimme alustalle tekomme hiilijalanjäljen systemaattisesta mittaamisesta ja sen pienentämisestä vuonna 2019. Sitten iski korona ja kevään aikana oli selvää, että meidän on tehtävä normaaliin arkeen nähden poikkeuksellisia toimia mahdollistaaksemme työntekijöidemme jaksamisen, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden. Päätimme viedä myös nämä asiat teoksi palveluun inspiraatioksi muille

Planet Companyn alustassa huomioni kiinnittyi ensimmäisenä siihen, että jokainen teko on asiantuntijoiden arvioima. Tämä luo uskottavuutta jokaiselle teolle. Ne ovat konkreettisia ja niillä on merkitys. Edellä mainitut seikat antavat myös varmuutta ja selkänojaa jakaa tehtyjä tekoja eteenpäin

The Planet Companyn luoma alusta on minulle ensimmäinen, joka on alkanut keräämään yhteen kestävän kehityksen kansainvälisen yhteisön, asiasta kiinnostuneet ihmiset, yritykset, yhteisöt sekä järjestöt. Koin, että tämä yhdistää juuri oikeita tahoja tärkeän aiheen ympärille. Tämä antaa mahdollisuuden myös skaalaamiseen, joka on  juuri nyt mielestäni vastuullisuuden yksi ydinasioista.

Planeettamme kaipaa juuri nyt parempia tarinoita. Minä kaipaan parempia tarinoita. Uskon, että pelastaaksemme tämän planeetan ei enää riitä, että jotkut yritykset tekevät vastuullisia tekoja vaan meidän hyviä tekoja tekevien yritysten on onnistuttava inspiroimaan toisia tekemään samoin. Toisin sanoen, vastuullisuuden on skaalauduttava tekojen ja niistä syntyvien inspiroivien tarinoiden kautta tällaisten yhteisöjen ja esimerkiksi sosiaalisen median avulla. 

“Kaikkien vastuullisten tekojen on inspiroitava toisia yrityksiä samankaltaisiin tekoihin ja skaalauduttava ainakin 10X tai 100X, että tällä planeetalla on mahdollisuus.”

 

Planet Companyn matka sekä yhteistyö yhteisön yritysten kanssa on vasta alussa ja kaiken on tietenkin kehityttävä huimasti. Suunta ja ajatus kuitenkin resonoivat ainakin minulle vahvasti. Me Avidlyssä olemme osaltamme auttamassa kaikkia Planet Company -yhteisön jäseniä ryhtymään sanoista tekoihin, ja luomaan niistä merkityksellisiä, jakamisen arvoisia tarinoita. 

Haastankin sinut ja yrityksesi mukaan luomaan yhdessä kanssamme parempaa huomista. Alkuun pääset pienellä hyvällä teolla kuten tutustumalla palveluun, tukemalla jo tehtyjä tekoja sekä jakamalla niitä eteenpäin jos ne inspiroivat sinua. Vastuullisuus on satua vain jos annamme sen olla sitä. Sen pituinen se.