Skip to content

Tavoitteena yrityksen kasvu? Varmista oikea markkinoinnin resursointi

Miten yrityksenne tekisi markkinointia, jos teillä olisi kaikki mahdollinen osaaminen?

Kokemukseni mukaan tätä kysymystä pohditaan yritysten johdossa aivan liian vähän. Me vaatimattomat suomalaiset olemme hyviä tyytymään ja sopeutumaan sen sijaan, että sinnikkäästi etsisimme keinoja kurkottaa tähtiin.

Siksi markkinoinnissa tehdään usein vain se, mitä osataan tai ehditään – eikä sitä, mitä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen vaatisi. Tilanne on mahdollista korjata fiksulla markkinoinnin resursoinnilla. Tämä kirjoitus antaa siihen neuvoja.

Markkinointi vaatii laajaa osaamista ja jatkuvaa oppimista

Kasvuun tähtäävä markkinointi ei ole mitään oman toimen ohella tehtävää puuhastelua. Se vaatii monenlaista ja monentasoista osaamista: strategiaa, tavoiteasetantaa, ostajaymmärrystä, eri kanavien ja taktiikoiden tuntemista, ketterän tiimin johtamistaitoja ja niin edelleen.

On samaan aikaan toimittava ketterästi nykyhetkessä ja rakennettava pitkäjänteisesti tulevaa.

Työ markkinoinnissa vaatii myös intohimoa ja jatkuvaa panostamista uuden oppimiseen, sillä kanavat, teknologiat ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti. Nopea reagoiminen niihin on minimivaatimus, mieluiten markkinoijan tulisi pysyä askeleen edellä.

Markkinoinnin resurssien on siis oltava riittävät ja monipuoliset – nyt ja tulevaisuudessa. 

Markkinoinnin resursointi: inhouse-tiimi, useampi kumppani vai markkinointi palveluna?

Miten sitten hankkia omalle yritykselle tarvittavat markkinoinnin resurssit, jotka siivittävät yrityksen kasvua? Karkeasti ottaen vaihtoehtoja ovat oma inhouse-tiimi, useampi markkinointikumppani ja markkinoinnin ostaminen palveluna yhdeltä kumppanilta – sekä näiden erilaiset yhdistelmät. 

Omaa ratkaisua punnitessa kannattaa ottaa lähtökohdaksi liiketoiminnan tarpeet ja se, minkälaista markkinoinnin osaamista niihin vastaaminen vaatii.

Sen jälkeen erilaisia resursointitapoja kannattaa punnita ainakin seuraavista näkökulmista:

1. Budjetti

Mitä tarvittavan osaamisen hankkiminen eri tavoilla maksaa? Esimerkiksi kuuden henkilön inhouse-tiimin palkkakulut sivukuluineen ovat karkeasti noin 6000 eur x 6 = 36 000 eur/kk.

Mitä palveluita samalla investoinnilla saa?

2. Joustavuus

Liiketoiminnan tarpeet vaihtelevat ja usein markkinoinnissa painottuu eri aikoina erilainen osaaminen.

Joustaako valittu resursointimalli tarpeen mukaan? Mikäli ei, on edessä vuoroin resurssipula ja joutokäynnistä maksaminen.

3. Johtaminen

Tuloksellisessa markkinoinnin johtamisessa tarvitaan sekä strategian ja tavoitteiden kommunikoimista tekijöille että napakkaa arjen hallintaa, jotta asiat myös tapahtuvat.

Mitä useammalle taholle tätä tarvitsee tehdä, sen enemmän se työllistää ja lisää haastetta kokonaisuuden hallintaan. Paljonko voit, haluat ja kannattaa käyttää aikaa johtamiseen?

Markkinointi palveluna joustaa ja tuottaa

Olemme Avidlylla kehittäneet palvelun, joka tarjoaa aina tarvittavat markkinoinnin resurssit ilman ylimääräistä rahan- tai ajankäyttöä. Siis mahdollisuuden olla yritys, jolla on kaikki mahdollinen markkinoinnin osaaminen.

Tutustu täällä: Maas - Markkinointi palveluna