Skip to content

Tuloksekkaan markkinoinnin puute estää kasvun

Markkinointiin kannattaa satsata, koska paraskaan tuote ei kilpailluilla globaaleilla markkinoilla myy itse itseään - ainakaan kovin hyvin. Monipuolista markkinointiosaamista tarvitaan menestyksen takaamiseksi.

Yrittäjät nosti esiin tutkimuksen, joka toi esiin suurimmat esteet markkinoinnin kehityksessä Suomessa: osaaminen, toimintatavat ja organisaatiorakenteet. 

Ostopolun eri vaiheita ei tutkimuksen mukaan ymmärretä: panostukset valuvat ostopolun loppuvaiheeseen ja myyntiä edesauttava alkupää jää liian vähälle huomiolle. Markkinoinnin kehittymättömyys haittaa yritysten menestymisen mahdollisuuksia jatkuvasti kiristyvässä globaalissa kilpailussa. 

Pois siiloista, fokus liiketoiminnan tavoitteisiin

Ongelmat kielivät vahvasti siiloutuneesta ja perinteiden hidastamasta markkinointiorganisaatiosta. Tilanteen parantamiseen vaaditaan selkeää ajattelutavan muutosta, ketteryyden korostamista ja läpinäkyvämmän toimintatavan omaksumista.

Modernisti ja aidosti ketterästi työskentelevä markkinointitoimisto voi auttaa yritystä onnistumaan, mutta ketterän kumppanin lisäksi onnistuminen vaatii ennen kaikkea yrityksen vahvan halun muuttua.

Jos mainontaa mitataan tavoittavuudella, digimarkkinointia liidien määrällä, viestintää mediaosumilla ja yrityksen onnistumista liikevaihdolla ja kannattavuudella, on selvää että tehokkuus ja tuloksellisuus kärsivät. 

Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän tulee tavoitella yhdenmukaisia, yrityksen liiketoiminnan menestystä tukevia tavoitteita.

Kun markkinoinnin tehokkuus pystytään osoittamaan yrityksen koko liiketoimintaa ohjaavilla mittareilla, on paljon helpompi ymmärtää markkinointi-investointien positiiviset vaikutukset.

Tuloksia syntyy pitkäjänteisellä työllä

Perinteinen malli, jossa markkinointitoimistoja kilpailutetaan usein ja haetaan parasta hintaa kullekin idealle, ei ole tehokkain tapa saavuttaa pitkän aikavälin kilpailuetua. Kilpailuttaminen vie resursseja yritykseltä, kun eri toimistoille täytyy kertoa yrityksen taustoista, tavoitteista ja opetella toimintatapoja.

Pidempiaikainen kumppanuus säästää aikaa eli rahaa ja mahdollistaa yrityksen ja markkinointitoimiston saumattoman yhteistyön, jossa kaikesta voidaan keskustella avoimen kehittävästi. Yksittäisten kampanjoiden tai tekojen sijaan pystymme keskittymään yrityksen liiketoiminnan pitkäkestoisen menestyksen varmistamiseen.

Näin pystytään myös tehostamaan resurssien käyttöä merkittävästi, jolloin arjen juoksemisen sijaan markkinointia ehditään myös kehittämään. 

Ota avuksi strateginen markkinointikumppani

Strategisesti yrityksen kokonaistilannetta katsova markkinointitoimisto on mitä parhain apu, jos yksikin  edellä mainituista kompastuskivistä koskettaa teitä.

Monipuolisesti eri osa-alueita hallitseva markkinoinnin kumppani auttaa varmistamaan, että panostukset laitetaan aina niihin toimenpiteisiin, joilla haluttu liiketoiminnan tavoite saavutetaan tehokkaimmin. 

Tutustu Markkinointiin palveluna