Skip to content

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2019

Vaikuttajamarkkinoinnissa tarkoitus on vaikuttaa kohderyhmään niiden henkilöiden kautta, joita kohderyhmä arvostaa, ihailee ja kuuntelee. Vaikuttajamarkkinointi kasvaa markkinoinnin keinona ja muuttaa muotoaan joka vuosi.

Tapasimme viisi vaikuttajamarkkinoinnin toimijaa ja koostimme tapaamisten perusteella näkemyksen siitä, millaisia asioita markkinoijan tulisi pohtia.

Kiitos ajatustenne jakamisesta Asennemedia, Babler, Bonfire, Sugar Helsinki ja Troot.

Pitkäjänteisyys

Oikeita vaikuttajia hyödyntämällä saavutetaan tutkitusti parempia tuloksia kuin monilla muilla markkinoinnin keinoilla. Kun hyvä “match” yrityksen kohderyhmää ajatellen löytyy, voi kaikkien osapuolten kannalta olla järkevää sitoutua yhteistyöhön pitkäjänteisemmin.

Yritys hyötyy siten, että yhteistyön suunnittelu suoraviivaistuu ja toteutukset ovat linjakkaampia. Kun vaikuttaja sitoutuu yritykseen pitkäjänteisemmin, myös yhteistyön muodot usein monipuolistuvat ja todennäköisyys sille, että yhteistyö poikii maksetun näkyvyyden lisäksi myös ansaittua näkyvyyttä kasvaa.

Vaikuttajille pitkäjänteinen yhteistyö tuo varmuutta ja tilaa ideoille. Vaikuttajat toimivat usein yrittäjinä ja pidemmälle menevät sitoumukset antavat turvaa, joka varmasti syventää yhteistyösuhdetta ja vaikuttajan sitoutumista. Etenkin Tubettaja-genressä pitkäjänteiset yhteistyöt ovat yleistyneet.

Vaikuttajayhteistyötä kannattaa ehdottomasti pohtia laajempana kokonaisuutena kuin yksittäisinä mainosvideoina. Vaikuttajia voi käyttää ja on käytetty esimerkiksi kuluttajatutkimuksessa, tuotekehityksessä tai vaikkapa sisäisessä viestinnässä oman organisaation herättelijöinä.

Mikrovaikuttajat

Yritysten käyttöön on tullut ja tulossa työkaluja, joiden avulla ns, mikrovaikuttajien löytäminen ja kontaktointi on entistä helpompaa. Mikrovaikuttajilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden seuraajamäärä ei ole kovin korkea. Suomen mittakaavassa voidaan puhua esimerkiksi vain sadoista seuraajista.

Mikrovaikuttajia täytyy ottaa kampanjaan mukaan useita, mutta esimerkiksi eri kiinnostusalueiden tai harrastusteemojen kautta voi löytyä erittäin hyviä kontakteja. Mikrovaikuttajien käyttö toimineekin parhaiten toimialoilla, joita kohtaan tunnetaan intohimoa ja paloa.

Mikrovaikuttajien kanssa yhteistyö on selvästi edullisempaa, mutta tekemisen koordinointi vaatii enemmän. Markkinoijan kannattaa olla tarkkana esimerkiksi kaupallisen kumppanuuden merkkaamisen kanssa ja tehdä hyvät taustatyöt mikrovaikuttajien valinnassa.  

B2B

Vaikuttajamarkkinointi tekee tuloaan B2B-puolelle. B2B-puolella tehdään sisältöjä enemmän kuin koskaan, mutta suuri osa siitä on liian geneeristä ja persoonatonta. Ihmiset ovat mielenkiintoisempia ja Suomessakin johtajilta löytyy koko ajan enemmän rohkeutta olla esillä omana itsenään.

Henkilöbrändäyksen tarve on entistä kovempi erottumisen kannalta, ja samalla vapaampi, verkostomainen ja yrittäjyys/freelancer-tekeminen lisääntyy.

B2B-puolella vaikuttajamarkkinointi voi olla esimerkiksi palveluiden testausta ja niistä kertomista, tapahtumiin osallistumista, aihealueesta tehty videosarja tai podcast, johon haetaan mukaan toimialan vaikuttajia.

Podcastit

Vaikuttajat ovat lähteneet tuottamaan isosti myös audiosisältöjä eli podcasteja. Yritykset pääsevät mukaan podcasteihin esimerkiksi lyhyillä mainospätkillä ennen ja jälkeen podcast-sisällön, räätälöidyillä ingresseillä tai kokonaisilla räätälöidyillä jaksoilla, jotka vaikuttajat suunnittelevat ja tuottavat.

Parhailla vaikuttaja-podcasteilla on kymmeniä tuhansia kuuntelukertoja per jakso, joten podcasteja pohdittaessa on hyvä miettiä vaihtoehtoja: monessa tapauksessa vaikuttajan kanssa tehty podcast voi saada helpommin kuuntelukertoja kuin yrityksen oma, omissa kanavissa ja mainonnalla jaettu podcast-sisältö.

LIVE

Vaikuttajat voi ottaa mukaan tekemään LIVE-lähetyksiä esimerkiksi yritykselle tärkeistä tapahtumista. Instagram Stories kasvaa kohisten ja sitä kannattaa alkaa testata vaikkapa vaikuttajien kautta. Vaikuttajat ovat tehneet myös LIVE-podcasteja tapahtumista.  

*****

Vaikuttajamarkkinointi on markkinoinnin keino, joka on Suomessa edelleen alihyödynnetty. 

Millainen vaikuttajamarkkinointi sopisi sinulle ja yrityksellesi? Täytä yhteystietosi niin me teemme sinulle ehdotuksen!

Täytä yhteystietosi täältä!