Skip to content

KALMAR

Digivetoista sisältömarkkinointia

Lähtökohta

Vuoden 2017 alussa satamien lastinkäsittely- ja automaatioratkaisuja toimittava Kalmar lopetti painetun asiakaslehden julkaisemisen, ja sen tilalle luotiin digivetoinen, jatkuvan sisällöntuotannon prosessi. Uudessa sisältöstrategiassa haluttiin, että laadukasta sisältöä tuotetaan tasaisesti ympäri vuoden myynnin ja markkinoinnin tueksi.

Impact

Yhdessä Kalmarin kanssa saimme aikaan totaalisen toimintatavan muutoksen. Sen myötä julkaistujen sisältöjen määrä on kasvanut, on saatu lisää seuraajia somekanaviin ja sisällöille on saatu hyvää näkyvyyttä toimialajulkaisuissa. Prosessi on tuottelias ja sisältöjen avulla on onnistuttu avaamaan keskusteluja aiheista, jotka tukevat uudella tavalla Kalmarin ajatusjohtajuutta. Vuodesta 2019 alkaen Kalmarilla on ollut käytössä markkinoinnin automaatiojärjestelmä Pardot, ja sisältöjä on hyödynnetty myös sen päälle rakennetuissa kampanjoissa.

“Olemme sisältöjen avulla onnistuneet avaamaan keskusteluja aiheista, jotka tukevat uudella tavalla Kalmarin ajatusjohtajuutta. Sisällöt ovat osoittautuneet kiinnostaviksi myös koko toimialallamme.”

White-default-square Respect_(Green)_overlay

MAIJA EKLÖF, MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄJOHTAJA – KALMAR

Mitä teimme?

Tuottava sisältösuunnitelma

Kalmarille suunniteltiin digivetoinen sisältöstrategia ja tehokas sisällöntuotannon prosessi. Sisällöntuotannon prosessi on suunniteltu niin, että sisältö syntyy mahdollisimman helposti, ja tukee niin myynnin kuin asiantuntijoiden työtä. Mukaan kytkettiin Kalmarin globaali markkinointiimi, erityisesti ideoimaan oman tuote-/palvelualueen tai markkinansa sisältöjä. Avidlyn tuottaja vie sisältöideat yhteiseen jaettuun sisältösuunnitelmaan ja ohjaa aktiivisesti sisällöntuotantoa. Yhteiset kuukausittaiset sprinttipalaverit varmistavat, että suunta ja painotukset pysyvät koko ajan oikeana.

Ajatusjohtajuus käytäntöön

Sisältöjä tuotetaan niin ajatusjohtajuutta tukevista laajemmista teemoista kuin käytännön myyntiä tukeviin tarkoituksiin. Koronavuoden aikana myös Kalmarin asiakaskohtaamiset messuilla ja seminaareissa jäivät toteutumatta. Sen sijaan yhtiö on panostanut webinaareihin, joiden aiheista on järjestelmällisesti tuotettu myös artikkelit verkkoon.

Tutustu tuottamiimme sisältöihin

 

Tehdään se, mitä yrityksesi kasvu vaatii

Ota meihin yhteyttä ottaaksesi askeleen kohti tehokasta markkinointistrategiaa, joka auttaa yritystäsi tehostamaan myyntiä ja markkinointia.
 Ota yhteyttä