CDO ja CMO – Yhdessä kulmahuoneen ovella

Curated by Avidly Finland 7.9.2017
Share this article
Millaista työtä tekevät Chief Digital Officerit? Suomen ensimmäisen CDO-barometrin tutkimustulos purkaa tämän uuden ammattiryhmän numeroiksi.

Frigive tid til salgsopgaver

Saimme viime vuonna tehdä Bilotin toimeksiannosta Suomen ensimmäisen tutkimuksen siitä, keitä maamme digijohtajat, Chief Digital Officerit, ovat ja millaisten haasteiden parissa he painivat. Vuoden 2016 CDO-barometrin tutkimustulos  on kaikin puolin mielenkiintoinen. 

Ensinnäkin tätä uudenlaista ammattiryhmää löytyi vain 73 ihmistä, mikä kertoo ehkä siitä, että digijohtajan tehtävissä toimivia on varmasti muitakin, mutta eri titteleillä. Koska me emme löytäneet heitä, tämä saattaa tarkoittaa, että osa heistä ei toimi ansaitsemallaan tittelillä ja valtuutuksella. CDO:ksi nimitetyistä tosin 66% kuului johtoryhmään. Katson itse maailmaa viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta, ja huomaan asiassa paljon yhtymäkohtia noihin osa-alueisiin.

Digijohtajaksi saatetaan epävirallisesti ylentää esimerkiksi ICT:stä vastaava henkilö, vaikka tehtävään tarvitaan muutakin kuin järjestelmien tuntemusta. CDO on itse asiassa haastava hybridi; yhdistelmä bisnesälyä, luovuutta ja käytännöllisyyttä. Myös markkinoinnista vastaava, sanotaan nyt vaikka Chief Marketing Officer, toimii valitettavan usein johtoryhmän ja strategian ulkopuolella, yksinäisenä saarekkeena, jonka arvostus ja valtuutus saattavat ontua. Aliarvostus ja vääränlainen resursointi tuottavat vain lisää aliarvostusta ja vääränlaista resursointia.

Arvostus voi näkyä CDO:n tai CMO:n tittelissä ja esimerkiksi palkkauksessa, mutta barometri osoittaa, että joskus kehityshalu voi tyrehtyä siihen. CDO:ista 37% kertoi, että heillä ei ole omaa budjettia, vaan päätökset tehdään tapauskohtaisesti. Suurimmaksi esteeksi tiellään CDO-ryhmä nimesi resurssi- ja osaamispulan. Toisin sanoen moni yritys näkee pelkän digi- tai markkinointirekrytoinnin riittäväksi investoinniksi siihen osa-alueeseen. Lupaa tekemiseen jonotetaan siis edelleen usein “tapauskohtaisesti” kulmahuoneen ovella.

Ei siis tehdä aidosti päätöstä. Mitä päätöstä? Päätöstä kasvaa! Kasvaa digitaalisen, kenties täysin uuden, liiketoiminnan saralla, kasvaa markkinoinnin avulla, kasvattaa asiakaskuntaa, kasvattaa brändiä, kasvaa kansainvälisesti. Elleivät johto ja hallitus mahdollista CDO:n tai CMO:n toimintaa, hänen nimityksensä jää päälleliimatuksi.

Sekä digitaalinen liiketoiminta että vaikkapa markkinoinnilla aikaansaatava kasvu ovat seurannan ja raportoinnin kehityksestä huolimatta edelleen monille abstrakteja asioita, joihin on huomattavasti vaikeampi investoida kuin vaikkapa uuteen teknologiaan tai toimipisteisiin. Vaikka CDO ja CMO olisivat miten innostuneita ja asiantuntevia tahansa ja pelaisivat vieläpä yhteen, vaatii kasvuinvestointi rohkeutta myös johdolta.

CDO-barometrin tulos kertoi meille paljon hyviä asioita, mutta rivien välissä oli mielestäni luettavissa kasvuhaluttomuus ja rohkeuden puute, kuten Googlen maajohtaja Antti Järvinenkin on tässä kontekstissa haastatteluissaan tähdentänyt. Kasvua ja rohkeutta ei voi vastuuttaa vain yhdelle – tai edes kahdelle – ihmiselle organisaatiossa.

 

Haluatko kuulla lisää CDO-barometrista?

 

Ota meihin yhteyttä! 

 

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.