Digimarkkinoinnin suurimmat haasteet suomessa

Curated by
Reetta Kataja
2.5.2016
Jaa tämä artikkeli

Järjestimme helmi-maaliskuussa inbound-aamupalakiertueen neljällä eri paikkakunnalla. Tilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä kysyimme, minkä asian osallistujat kokevat yrityksensä digimarkkinoinnin suurimpana haasteena.

Yli 150 yrityksen vastauksissa esiin nousi selkeästi neljä teemaa:

Markkinoinnin suurin haaste

1. UUSIEN LIIDIEN SAAMINEN MYYNNILLE

Selvä enemmistö vastaajista koki uusien liidien saamisen myynnille suurimmaksi haasteekseen. Miten siis web-sivuilla vieraillut kävijä saadaan jalostettua liidiksi? Ymmärtämällä konversioprosessin.

Konversioprosessi koostuu yksinkertaistettuna seuraavista vaiheista: vierailija saapuu yrityksen nettisivuille näkee tarjouspainikkeen, jota klikkaa  päätyy laskeutumissivulle, jossa päättää, haluaako hän täyttää lomakkeen ja lunastaa tarjouksen.Lomakkeen täyttäneistä tulee tunnistettuja liidejä yritykselle.

HubSpotin mukaan B2B-palveluita tarjoaville yrityksille konversion keskiarvio on n. 2 %. Kokemuksemme mukaan suomalaisten yritysten websivujen konversio on keskimäärin alle 1 %. Olemmekin laskeneet, että tästä johtuen konversion kasvattaminen yhdellä prosentilla johtaa yleensä parempiin tuloksiin, kuin websivujen liikenteen kasvattaminen 30 %:lla.

Liidit ovat erittäin tärkeä lopputulos onnistuneelle markkinoinnille, sillä niiden avulla saadaan yrityksen myyntiin tehoja. Kaikki liidit eivät silti ole valmiita ostamaan, joten on tärkeä kohdata liidit esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin keinoin ja selvittää heidän tarvettaan syvällisemmin. Tätä prosessia kutsutaan myös liidien laadullistamiseksi.

2. SISÄLTÖMARKKINOINTI JA SISÄLLÖNTUOTANTO

Toiseksi eniten päänvaivaa vastaajille aiheutti sisältömarkkinointi ja sisällöntuotanto. Tärkeintä on luoda sisältöä, joka kiinnostaa asiakastasi. Mutta mistä tiedät, mikä heitä kiinnostaa?

TUNNISTA YRITYKSESI OSTOPERSOONAT JA -POLUT.

Kuka oikeastaan on se henkilö, joka kiinnostuu yrityksesi palveluista ja miksi? Mihin ongelmaan hän etsii ratkaisua? Onko hän vasta ostoprosessin alussa miettimässä uusia mahdollisuuksia, onko hän harkitsemassa ratkaisua olemassa olemaan haasteeseen vai vertailemassa vaihtoehtoja? Vai onko hän kenties jo asiakkaasi, joka kaipaa lisätietoa tuotteen mahdollisuuksista? Monipuolinen, kiinnostava ja kouluttava sisältö tarjoaa lisäarvoa yleisölle ja korostaa asemaasi alan asiantuntijana.

3. LIIKENTEEN LISÄÄMINEN WEBSIVUILLE

Vaikka kohdassa yksi korostetaankin konversion merkitystä, ei konversiota saada ilman liikennettä. Sosiaalinen media, bloggaus, email-markkinointi ja tehokas SEO ovat tärkeimmät keinot kasvattaa liikennettä verkkosivuilla. Optimoimalla sivujesi sisällön ja hakusanat ostopersooniesi kiinnostusta vastaaviksi, löytävät he yrityksesi palvelut helpommin hakukoneilla. Sopivassa tilanteessa näitä voi höystää ostetuilla kanavilla, erityisesti sosiaalisen median sponsoroiduilla kirjoituksilla tai hakusanamainonnalla.

4. SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN

Sosiaalisen median käyttö koetaan usein aikaavieväksi. Se on kuitenkin mainio paikka jakaa sisältöäsi, saada lisää kävijöitä verkosivuillesi ja lisätä tunnettuuttasi. Käyttämällä työkalua, jonka avulla pystyt aikatauluttamaan postauksesi kerralla kaikkiin kanaviin, sosiaalisen median käyttö voi olla todella vaivatonta. Optimointi on tärkeää myös somessa: Facebook on sosiaalisen median lisäksi ikäänkuin oma hakukoneensa, sillä se ei ole yhteydessä ulkoisiin hakukoneisiin.

INBOUND-MARKKINOINTI VASTAA HAASTEISIIN

Yllä mainitut neljä aihetta koettiin suurimmiksi haasteiksi digimarkkinoinnin kentässä. Näillä haasteilla on jotain yhteistä - inbound-markkinointi tarjoaa ratkaisun niistä jokaiseen. Tämä tutkimuskin on esimerkki inboundin keinoista: kysyimme ilmoittautuvilta lisätietoa, jonka avulla opimme heidän haasteistaan ja näin pystyimme suunnittelemaan tilaisuuksien sisällön palvelemaan mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan.

Vain murto-osa vastaajista koki resurssien puutteen tai teknisen osaamisen haasteeksi, mikä ehkä yllätti hieman - positiivisesti. Se, että digimarkkinointi ei kaadu resurssien eikä osaamisen puuteeseen, kielii siitä, että digimarkkinoinnin haaste on otettu tosissaan ja teknologiaan sekä osaamiseen ollaan halukkaita investoimaan.

Minkä sinä koet digimarkkinoinnin suurimpana haasteena?

Learn

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.