Digimarkkinoinnin tila 2020

Curated by
Anna Salo
18.3.2020
Jaa tämä artikkeli

Alkuvuonna on julkaistu jälleen paljon dataa digimarkkinointiin liittyen. Tässä artikkelissa koostamme yhteen keskeiset havainnot: mitä on hyvä tietää ja mitä asioita yrityksissä on hyvä ottaa työn alle tänä vuonna.

Mihin ostetussa mediassa panostetaan?

Kantar ja IAB kokoavat useista eri lähteistä (mediatalot, markkinointitoimistot) yhteen tietoa digimainonnan panostuksista. Panostusdata on estimaatti, koska tarkan datan kerääminen erittäin pirstaleisesta markkinasta on vaikeaa, mutta luvut antava hyvää suuntaa siitä mihin ollaan menossa.

Digitaalisen mainonnan osuus koko mediapanostusten kakusta on 36,6%. Vuonna 2019 panostukset kasvoivat edelleen erityisesti sosiaalisessa mediassa (+19%) sekä edelleen myös hakumainonnassa (+9,4%). Kokonaisuutena haku ja some haukkaavat jo n. 20% kaikista mediapanostuksista (offline + online) Suomessa. 

Media 2020

Mihin teillä panostetaan? Mediapanostusten seuraaminen Suomen tasolla antaa hyvää osviittaa panosten kehittymisestä ja allokaatiosta, mutta jokaisella yrityksellä on toki oma ja uniikki tilanne. Jokaisen kannattaa kuitenkin vähintään vuosittain tarkastella omaan digitaalisen markkinoinnin panostustasoa kriittisesti:

  • onko hakumainonnan panostukset oikealla tasolla: kehittyvätkö tulokset positiivisesti, onko kilpailutilanne elänyt, onko oma markkinoinnin tilanne muuttunut?
  • onko sosiaalisen median osalta kaikki näkökulmat huomioitu? Sosiaalisessa mediassa mainonnalla on usein monta roolia. Somesta voidaan hakea taktisia tuloksia, sitä voidaan käyttää aktiivisena kanavana sisältöjen jakeluun ja usein sosiaalinen media on myös kustannustehokas massamedia isommissa kampanjalähdöissä
  • IAB arvioi, että some-mainonnasta noin puolet on videomainontaa. Onko panostukset videoon kerronnan muotona teillä oikealla tasolla?

Mihin digitaalisen markkinoinnin muut panostukset ohjautuvat?

IAB ja Avaus kysyivät syys-lokakuussa suomalaisilta markkinoijilta mihin vuoden 2020 markkinoinnin panostukset kohdistuvat. Vastaus oli selkeä: fokus on omissa kanavissa, omassa datassa ja tehon saamisessa irti niistä. Mm. asiakasymmärrys, asiakasdatan hallinta, analytiikka ja verkkopalvelun kehittäminen korostuivat. Tavoitteena markkinoinnissa on aiempaa parempi ja personoituvampi monikanavainen asiakaskokemus.

Markkinointipanostukset 2020

Mihin teillä panostetaan? Vaade yritysten omalle, ensimmäisen osapuolen datalle kasvaa ja perusta ns. kovan (ja tunnistautuneen) asiakasdatan keräämiselle on saatava kuntoon lähivuosina. Tätä kehitystä vahvistaa vielä Googlen joulukuussa 2019 antama ilmoitus 3. osapuolen evästeiden mahdollisesta poistamisesta.

Digimarkkinoinnin kehityshankkeissa on hyvä olla mukana projekteja, jotka liittyvät omaan asiakasdatan keräämiseen ja käsittelemiseen sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen eri kanavissa. 

Mediakäyttö

Digipaastot tai yksityisyyshuolet ovat todellisia ilmiöitä, mutta ne eivät isossa kuvassa vielä näy mediakäytön luvuissa. Väestötasolla suomalaisen mediapäivän pituus on edelleen noin 8h ja lähes puolet siitä vietetään erilaisten digikanavien parissa. 

Kanavien käyttö pirstaloituu edelleen, etenkin mitä nuorempaan kohderyhmään markkinointi kohdistuu. Toisaalta isojakin “koko kansan” kanavia löytyy. Markkinoinnin näkökulmasta isot some-kanavat, Youtube, Facebook ja Instagram, on lähes aina hyvä huomioida (oikein kohdennettuna) kanavamixissä. Myös isot kotimaiset uutismediat ovat isoja kaikissa ikäryhmissä (IS, IL, HS, MTV3). 

Twitter, Snapchat ja LinkedIn ovat kohderyhmästä riippuen hyvinkin oleellisia ja myös isoja kanavia. Monelle markkinoijalle on tänä vuonna ajankohtaista ottaa vähintäänkin pilotointiin  Jodel, Pinterest, Twitch ja/tai TikTok, joissa kaikissa mainostaminen Suomesta käsinkin on nyt mahdollista. 

Lähteet:

iab.fi

https://www.kantar.fi/

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.