Ketterät ja osallistavat menetelmät asiakasymmärryksen ja kilpailuedun luomisessa

Curated by Teea Björklund 26.6.2018
Share this article
Asiakasymmärryksen tuottaminen kannattaa nivoa osaksi markkinointistrategian- tai konseptin kehitystä irrallisen tutkimusprojektin sijaan.

Ketterät ja osallistavat menetelmät asiakasymmärryksen ja kilpailuedun luomisessa

Iloinen ja innostunut pulina ja tunnelma välittyy co-working-tilastamme, jossa  eräs suomalainen palvelutoimija kehittää tuotteitaan kohderyhmänsä kanssa.

Maailmanvalloitusta aloittavan start-upin kanssa ideoimme, miten eri tavoin voimme osallistaa kotimaiset sekä kansainväliset asiakasyritykset jo brändin kehitystyön alkuvaiheessa. Yhteinen tavoite on, että ei kehitetä brändiä omin voimin ja mennä sitten myymään, vaan otetaan asiakkaat mukaan jo aivan alkuvaiheessa.

Perinteikäs suomalainen elintarvikeyritys luo yhdessä kohderyhmän kanssa online-yhteisössä kokonaan uutta brändiä ja tuoteryhmää, myös Suomen ulkopuolelle.

Nämä kaikki kolme esimerkkiä ovat todellisuutta viime viikolta toimistoltamme ja ne kertovat omaa tarinaansa muutoksesta markkinoinnissa. Tuote-, brändi ja konseptikehitys tehdään tänä päivänä yhä useammin läpinäkyvästi, asiakasarvosta käsin. Isolle osalle markkinoinnista tällainen ketterä malli, jossa mennään entistä syvemmälle loppuasiakkaiden maailmaan, on edelleen aika uusi.

Asiakas ja kuluttaja osallistetaan esimerkiksi innovaatioiden kehittämiseen riittävän varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena ei olekaan enää testata kohderyhmällä konsepteja ja päättää sen jälkeen, millä vaihtoehdolla edetään vaan konseptit kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa. Irrallisten tutkimusprojektien sijaan käydään tarkoituksenmukaista dialogia asiakkaiden kanssa.

Tämäntyyppisillä menetelmillä voidaan ideoita keskusteluttaa kohderyhmän keskuudessa matkan varrella, jolloin myös brändin, tuotteen tai palvelun kehitystä voidaan tehdä iteratiivisesti. Lisäksi tutkimusinvestoinnista saadaan enemmän irti kuin perinteisillä tavoilla tutkittaessa.

Uudenlaiset tavat sukeltaa kohderyhmän maailmaan mahdollistavat erilaisten ihmisten törmäyttämisen: tutkimusprojektiin osallistuvien joukko laajenee esimerkiksi luovien suunnittelijoiden tai palvelumuotoilun asiantuntijoilla. Osallistuvat kuluttajat ja asiakkaat ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia osallistumaan kuin esimerkiksi perinteisessä ryhmäkeskustelussa. On antoisaa, kun saa olla mukana kehittämässä jotakin itseä kiinnostavaa tuotetta, palvelua tai brändiä eteenpäin.

Haluatko kuulla lisää asiakasymmärryksestä, online-yhteisöistä tai muista tutkimuksen työkalusovelluksista? 

Ota yhteyttä

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.