#Kolme tapaa, joilla teet asiakasymmärryksestä koko organisaation työkalun

Curated by
Heidi Vidgren
29.4.2016
Jaa tämä artikkeli

Asiakaskokemus- ja ymmärrys ovat tämän päivän buzzwordeja, joita viljellään yritysten puheissa ja mantroissa. Jopa yli 98 % markkinointi-, myynti- ja tuotekehitysjohtajista pitää asiakaskokemuksen johtamista tärkeänä. Asia siis kiinnostaa ja asiakaskokemuksen merkitys ymmärretään.

Haaste on käytännöissä ja työkaluissa – miten haasteeseen vastataan konkretiassa?

#1 ONLINE-YHTEISÖLLÄ JATKUVAAN DIALOGIIN JA TAVOITTEELLISEEN YHDESSÄ TEKEMISEEN ASIAKKAAN KANSSA

Online-yhteisö nostaa kuluttajan kaiken tekemisen keskiöön mahdollistamalla jatkuvan ja tavoitteellisen vuorovaikutuksen. Se on ketterä, reaaliaikainen, kattava ja monipuolinen työväline, joka toimii sekä lyhytkestoisissa ja intensiivisissä tiedontarpeissa että jatkuvan, pitkäkestoisen kuluttajadialogin työkaluna tuottaen rikasta ja monipuolista aineistoa koko organisaation käyttöön: keskusteluja, valokuvia, videoita ja graaffeja.

Online-yhteisö integroi datan ja luovuuden tuoden asiakasymmärryksen tuote- ja palvelukehityksen, myynnin sekä brändi- ja kommunikaatiotoimenpiteiden polttoaineeksi.

#2 ELÄMYKSELLISESSÄ WORKSHOPISSA TUOTE TAI PALVELU KONKRETISOITUU ASIAKKAAN SILMIN

Uudenlaiset workshopit tuovat lisää elämyksellisyyttä asiakasymmärryksen jalkauttamiseen. Niiden tavoitteena on innostaa ja inspiroida. Workshopit herättävät tutkimustulokset henkiin ja sitouttavat eri osapuolet asiakasymmärryksen äärelle. Niissä voidaan hyödyntää esimerkiksi draaman keinoja tai pelillistämistä.

Workshopit räätälöidään aina tavoitteiden ja kohderyhmän mukaan niin että tekeminen on kaikille osallistujille luontevaa ja innostavaa. Fokuksessa voi olla luovuus ja uuden ideoiminen tai tuotteen/palvelun kokeminen kuluttajan silmin. 

#3 TIEDON TULEE INSPIROIDA OLLAKSEEN SITOUTTAVAA

Videoraportointi, interaktiiviset infograafit ja mobiilisovellukset tuovat raportointiin uuden tason. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ovat tehokkaasti jalkautettavissa omaan organisaatioon esimerkiksi muutaman minuutin pituisen videoelokuvan muodossa. 

Interaktiiviset infograafit ja sovellukset puolestaan mahdollistavat tutkimustulosten tarkastelun räätälöidysti. Tieto muuttuu ja jalostuu käyttäjän mielenkiinnon mukaan, mikä tekee tiedon omaksumisesta vuorovaikutuksellista, elämyksellistä ja hauskaa.

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA SINUN ORGANISAATIOLLESI?

Millaisilla konkreettisilla työkaluilla asiakasymmärryksestä tehdään kilpailuetu? Sovitaan tapaaminen ja keskustellaan teille sopivista mahdollisuuksista kahvikupin äärellä! 

 Ota yhteyttä

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.