Miten tehdä toimivaa sisältömarkkinointia?

Curated by Avidly Finland 4.7.2016
Share this article
Jotta sisältömarkkinointia tekisi tehokkaammin ja tuloksellisemmin, on sille hyvä olla prosessi. Tässä vinkit prosessin ja toimivan sisällön rakentamiseen.

Sisällöntuotanto koetaan usein haastavana. Oman tutkimuksemme mukaan 24% markkinoijista julisti sen jopa suurimmaksi haasteekseen. On totta, että hyvän sisältö tekeminen vaatii aikaa ja paneutumista, mutta ajankäyttö voi maksaa itsensä helposti takaisin. Sisällön rooli markkinoinnissa kasvaa koko ajan. Siinä missä markkinointi ennen kilpaili tilasta ja ajasta lehdissä, TV.ssä ja radiossa, nyt kilpaillaan huomiosta verkossa. Verkossa tilalla ja ajalla ei ole enää samanlaista roolia kuin niillä oli vanhojen kanavien valta-aikana, vaan sisältöjä voi tehdä niin paljon kuin haluaa, ja niiden elinkaari voi olla hyvinkin pitkä. Maailmalla tämä muutos on jo huomattava, ja markkinointibudjeteista noin 30% menee sisältömarkkinointiin.

Jotta markkinoijat voisivat tuottaa sisältöä, joka oikeasti auttaa organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa, pitää sisällöntuotannolle olla selkeät raamit. Yksinkertaisimmillaan sisällön tulee vastata kolmeen kysymykseen:

  • Mikä on sisällön tavoite?
  • Missä formaatissa sisältö tuotetaan?
  • Mikä on sisällön aihe?

SISÄLLÖN TAVOITE

Sisällöllä voidaan karkeasti sanoa olevan kaksi päämäärää: Joko sen tehtävä on luoda tunnettuutta tai konvertoida. Tunnettuuden luominen on näistä kahdesta yleisimmin käytetty tavoite, sillä on helpompaa luoda blogeja, artikkeleita, videoita tai muita sisältöjä ja laskea vierailuja, kuin tuottaa sisältöä, joka konvertoi vierailut tunnistetuiksi kontakteiksi asti. Molempia kuitenkin tarvitaan, ja yksipuolinen sisältöstrategia yleensä johtaa siihen, että haluttuja tuloksia ei tule. 

SISÄLTÖFORMAATIT

SIsältöformaatteja on todella paljon, ja siihen nähden  sisällöt ovat turhan usein vain kirjoituksia tai kuvia. Videota on kuitenkin alettu käyttää entistä rohkeammin ja monipuolisemmin, mutta vaihtoehtoja monipuolistamiseen on vielä paljon. Itse pidän  Smart Insightin Content Marketing Matrixistä, joka antaa hyvän kuvan sisältöjen monipuolisuudesta ja vahvuuksista. Sisältöformaatin valinnassa tärkeintä on ensin miettiä KENELLE sisältö on tarkoitettu. Tämän tulisi pohjautua määriteltyihin asiakaspersooniin ja niiden tarpeisiin. Sisältöformaattien toimivuuden saa loppujen lopuksi selville vain testaamisen ja oppimisen kautta – ja siinä verkko on oiva alusta.

SISÄLLÖN AIHE

Kiinnostava aihe pohjautuu asiakaspersooniin ja niiden ostoprosesseihin. Jos aiheen löytäminen tuntuu vaikealta, voi sitä lähteä tutkimaan muun muassa pohtimalla, mihin asiakkaan kysymykseen haluamme vastaamme. Hakukonetutkimuksen (SEO) avulla tai tutustumalla trendeihin, vaikuttajiin taiajankohtaisiin aiheisiin mediassa voi löytää lisää ideoita aihepiireiksi. Yrityksen omat asiantuntijat ja myyntihenkilöstö ovat myös hyvä lähde relevanteille sisältöideoille. Heillä on usein ensikäden tietoa siitä, mikä asiakkaita kiinnostaa ja askarruttaa. Markkinoinnin tehtävä on ohjata aihevalintaa siihen, että sisältö ei ole liian tuotekeskeistä, vaan tarjoamme myös ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin. Ratkaisukeskeisyys auttaa rakentamaan suhdetta yrityksen ja asiakkaan välille ja antaa avaimet kuljettaa asiakasta ostopolulla kohti ostopäätöstä eli liidiksi myynnille.

sisaltoaiheet sisältömarkkinointiin

Tarvitseko lisää apua aiheen miettimiseen? Ota yhteyttä

SISÄLTÖMARKKINOINTIPROSESSI

Näiden lisäksi sisältömarkkinoinnilla on hyvä olla selkeä prosessi. Prosessin voi jakaa viiteen vaiheeseen. 

1. SUUNNITTELE

Sisältömarkkinoinnille on tärkeä olla suunnitelma. Ilman suunnitelmaa onnistuminen ja tuloksien tekeminen on huomattavasti vaikeampaa. Kun sisällöille on suunnitelma, ja ne ottavat huomioon päämäärän, formaatin ja aiheen, on tuloksien esittäminen myös huomattavasti helpompaa.

2. LUO

Kun luot tekstiä, varmista että fokus ei ole siinä miten ja milloin sisältöjä tehdään, vaan mitä ja kenelle. Toki tyylilllä ja ajankohdalla on oma roolinsa, mutta koska verkossa sisällöt elävät pitkään, ja asiakkaat haluavat selkeitä vastauksia kysymyksiinsä, liiallinen tyylittely ei välttämättä tuo lisäarvoa. Kun keskitytään siihen mitä sanotaan ja kuka on sisällön vastaanottaja niin silloin keskitytään auttamaan oikeaa potentiaalista asiakasta ja rakennetaan hyvää asiakassuhdetta ensikontaktista alkaen. 

3. JULKAISE

Sisällön julkaisuun kiinnitetään aivan liian vähän huomiota. Pahimmillaan kirjoitus julkaistaan omilla sivuilla ilman mitään tukitoimintoja. Parhaimmillaan jokaisella sisällöllä on oma julkaisusuunnitelma, jossa julkaisua on mietitty pitkällä aikajänteellä. Koska verkossa on niin paljon materiaalia ja useat markkinoijat tavoittelevat samaa yleisö, on kaikkia sisällön markkinointikeinoja hyvä harkita. Näitä ovat mm. linkitykset omilla sivuilla, sosiaalisen median jakaminen, hakusanatargetointi ja sähköpostimarkkinointi. Myös mainonta hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa, sekä automaatio voivat olla tärkeitä keinoja kasvattaa näkyvyyttä. Kun teet sisällölle julkaisusuunnitelman, muista kuitenkin että et toista samaa viestiä samassa kanavassa, vaan uudista markkinointiviestiesi sisältö ja kulma. Kokeile myös eri vuorokauden aikoja ja viikonpäiviä.

4. ANALYSOI

Jotta markkinoinnin painotukset kohdistuisivat oikein, ja käytetylle ajalle ja rahalle saa parhaan vastineen, on tärkeää kokoajan analysoida omaa tekemistä. Mikä toimii? Mikä ei? Milloin viestit menevät läpi? Mikä kiinnostaa? Kaikkiin kysymyksiin on hyvä liittää mittari, ja näitä voivat olla muun muassa vierailumäärät, liidimäärät, sosiaalisen median jaot, sisään tulevat linkitykset. Tee analysointia mieluiten tihemmin kuin harvemmin, sillä usein sisällön toimivuudesta saa ensimmäiset vastaukset jo muutaman päivän sisään. 

5. TOISTA

Jotta sisältömarkkinointisi kehittyisi kokoajan, toista tämä prosessi. Seuraa onnistumisia, lopeta toimimattomat aktiviteetit ja testaa erilaisia vaihtoehtoja. Vähitellen markkinointikoneistosi toimii tehokkaammin ja tehokkaammin ja tuotat organisaatiollesi mitattavaa hyötyä.

Jos haluat kehittää sisältömarkkinointiosaamistasi, ole meihin yhteydessä! Tarjoamme ilmaisen ensimmäisen konsultaation siitä, kuinka sinun sisältöprosessiasi voitaisiin terävöittää! 

Ota yhteyttä

Tai lue lisää sisältömarkkinoinnin kokonaisvaltaisista palveluistamme:

AVIDLY SISÄLTÖMARKKINOINTI


 

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.