Tuloksekkaan markkinoinnin puute estää kasvun

Curated by Avidly Finland 2.8.2018
Jaa tämä artikkeli
Suomalaisyrityksetkin ovat vihdoin ymmärtäneet, että markkinointiin kannattaa satsata, koska paraskaan tuote ei globaaleilla markkinoilla myy itse itseään - ainakaan kovin hyvin. Päivitä markkinointiorganisaatiosi tähän päivään ja kasvata markkinoinnin tuloksellisuutta!

Suomalaisyrityksetkin ovat vihdoin ymmärtäneet, että markkinointiin kannattaa satsata, koska paraskaan tuote ei kilpailluilla globaaleilla markkinoilla myy itse itseään - ainakaan kovin hyvin. Panostukset markkinointiin näkyvät, erityisesti rekrytointi-ilmoituksia lukiessa: joku hakee joukkoa osaajia, toinen metsästää markkinointi-yksisarvista. Yhtä kaikki - monipuolista markkinointiosaamista tarvitaan menestyksen takaamiseksi.

Yrittäjät kirjoittivat OMD Finlandin ja ToinenPHD:n tutkimuksesta, joka toi esiin suurimmat esteet markkinoinnin kehityksessä Suomessa: osaaminen, toimintatavat ja organisaatiorakenteet. Ostopolun eri vaiheita ei tutkimuksen mukaan ymmärretä: panostukset valuvat ostopolun loppuvaiheeseen ja myyntiä edesauttava alkupää jää liian vähälle huomiolle. Markkinoinnin kehittymättömyys haittaa yritysten menestymisen mahdollisuuksia jatkuvasti kiristyvässä globaalissa kilpailussa. 

Miten tämä ongelma sitten ratkaistaan?

Ongelmat kielivät vahvasti siiloutuneesta ja perinteiden hidastamasta markkinointiorganisaatiosta. Tilanteen parantamiseen vaaditaan selkeää ajattelutavan muutosta, ketteryyden korostamista ja läpinäkyvämmän toimintatavan omaksumista. Modernisti ja aidosti ketterästi työskentelevä markkinointitoimisto voi auttaa yritystä onnistumaan, mutta ketterän kumppanin lisäksi onnistuminen vaatii ennen kaikkea yrityksen vahvan halun muuttua.

Markkinointiosasto: mainonta, viestintä, PR, inbound ja outbound; digitiimi markkinoinnin automaatioineen ja verkkosivuineen - jopa HR tekee jatkuvasti markkinoinnin sateenvarjon alle kuuluvia toimenpiteitä. Jos mainontaa mitataan tavoittavuudella, digimarkkinointia liidien määrällä, viestintää saaduilla mediaosumilla ja yrityksen onnistumista liikevaihdolla ja kannattavuudella, on selvää että tehokkuus ja tuloksellisuus kärsivät. Hajautetut rakenteet korjaantuvat tuomalla kaikki markkinoinnin ja viestinnän parissa työskentelevät aidosti yhteen ja määrittelemällä yhdenmukaiset, yrityksen liiketoiminnan menestystä tukevat tavoitteet.

Oman kokemukseni mukaan toimintatapojen muutoksella kannattaa pyrkiä kohti läpinäkyvyyttä, strategista pitkäjänteisyyttä ja joustavuutta. Perinteinen malli, jossa markkinointitoimistoja kilpailutetaan usein ja haetaan parasta hintaa kullekin idealle, ei ole tehokkain tapa saavuttaa pitkän aikavälin kilpailuetua. Kilpailuttaminen vie resursseja yritykseltä, kun eri toimistoille täytyy kertoa yrityksen taustoista, tavoitteista ja opetella toimintatapoja. Pidempiaikainen kumppanuus säästää aikaa eli rahaa ja mahdollistaa yrityksen ja markkinointitoimiston saumattoman yhteistyön, jossa kaikesta voidaan keskustella avoimen kehittävästi. Yksittäisten kampanjoiden tai tekojen sijaan pystymme keskittymään yrityksen liiketoiminnan pitkäkestoisen menestyksen varmistamiseen.

Resurssien puute on varmasti osittain seurausta markkinoinnin näennäisestä tehottomuudesta, joka johtuu edellä mainituista siilomaisista toimintatavoista sekä yhdenmukaisten mittarien puutteesta. Kun markkinoinnin tehokkuus pystytään osoittamaan yrityksen koko liiketoimintaa ohjaavilla mittareilla, on paljon helpompi ymmärtää markkinointi-investointien positiiviset vaikutukset. Nämä ongelmat korjaamalla pystytään myös tehostamaan resurssien käyttöä merkittävästi, jolloin arjen juoksemisen sijaan markkinointia ehditään myös kehittämään. Toki etenkin kasvua haettaessa investoinnit täytyy tehdä etupainotteisesti, mutta kun aidot liiketoimintavaikutukset pystytään osoittamaan, on myös markkinointi-investoinneille helpompi saada vihreää valoa.

Strategisesti yrityksen kokonaistilannetta katsova markkinointitoimisto on mitä parhain apu, jos yksikin  edellä mainituista kompastuskivistä koskettaa teitä. Pitkäjänteisesti katsova, monipuolisesti eri osa-alueita hallitseva markkinoinnin kumppani auttaa varmistamaan, että panostukset laitetaan aina niihin toimenpiteisiin, joilla haluttu tavoite saavutetaan tehokkaimmin. Ja että markkinointi tukee jatkuvasti yrityksen koko liiketoiminnan tavoitteita.


Haluatko tietää lisää Markkinointi palveluna -toimintamallistamme? Lataa esite tai ota rohkeasti yhteyttä! 

 

Lataa esite

 

Ota yhteyttä: 

Tanja Martin, Customer Success Director
tanja.martin@avidlyagency.com
+358 405788486

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 2.8.2018 ja sen on kirjoittanut aiemmin Avidlylla strategina työskennellyt Tommi-Juhani Jokinen.

 

 

 

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.