Skip to content

Näihin asioihin analyytikko Antti Luiro kiinnittää vuosiraportissa huomionsa

Inderesin analyytikko Antti Luiro kertoo perkaavansa vuosiraportin tarkkaan. Hän etsii erityisesti pieniä signaaleja, jotka kertovat, mikä on muuttunut yhtiön liiketoiminnassa ja ympäristössä.

 

– Vuosiraportti on väline, jonka avulla syvennyn yhtiön lukuihin ja muihin yksityiskohtiin. Iso kuva yhtiöstä muodostuu katsausjakson lukujen kehityksestä ja johdon katsauksesta, Antti Luiro kertoo.

Sijoittajatarina on raportin a ja o

Haaste raportoinnissa on Luiron mukaan tasapainottelu yksityiskohtien ja ymmärrettävyyden välillä. Analyytikko painottaa yhtiön tarinan selkeyttä. Sijoittajatarina olisi pystyttävä kertomaan kristallinkirkkaasti.

– Sijoittajatarina pitää elää raporteissa todeksi. Asiat on sidottava sijoittajatarinaan, jonka vuoksi sijoittaja on sijoittanut yhtiöön. Jos strategia on julkaistu kolme vuotta sitten, on tärkeää kuulla, mitä markkinassa on muuttunut.

Tieto on valttia, mutta samalla on varottava hukuttamasta lukijaa liiketoiminnan monimutkaisuuteen.

Raportissa ei saa vain pudotella pieniä detaljeja sinne tänne.


Avoimuus ja läpinäkyvyys

Teknologiayhtiöiden analyytikkona Luiro painottaa, että esimerkiksi ohjelmistoyrityksen pitää purkaa raportissa auki oleelliset asiat. Näitä ovat tilauskanta, asiakaspoistuma sekä myynnin jakautuminen uusiin ja vanhoihin asiakkaisiin.

– Kun yhtiön strategiassa kansainvälistyminen on ydinasia, tällöin kansainvälistymiseen liittyviä lukuja on myös raportoitava. Jos näitä lukuja ei kerrota tilinpäätöksessä erikseen, herää kysymys, miten yhtiö etenee tavoitteen osalta.

Erityisesti seuraaviin asioihin analyytikko toivoo yhtiöiltä lisäpanostusta:

  • ovatko asiat kehittyneet niin kuin luultiin
  • ovatko yhtiön vahvuudet pysyneet samoina
  • onko strategia muuttunut
  • onko arvonluonti toteutunut niin kuin luvattiin.

Vastuuton yhtiö on huono sijoitus

Sijoittajat miettivät sijoituskohteensa vastuullisuutta, joka vaikuttaa suoraan siihen, miten hyvä tai huono sijoituskohde on.

– Jos lakaisee maton alle vastuullisuuteen liittyviä riskejä, ne tulevat ennemmin tai myöhemmin esille. Pienestä asiasta, jonka olisi voinut korjata ajoissa, tuleekin iso juttu.

Luiro muistuttaa, että asiat leviävät nykyisin kulovalkean tavoin.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen koostumus edistää pitkällä tähtäimellä yhtiön menestystä. Siksi raporteissa hallituksen kokemusta ja kasvoja on syytä tuoda esiin.

– Yhtiön hallitus tökkii yhtiötä oikeaan suuntaan. Jos yritys on mukana brändibisneksessä, oletuksena on, että markkinoinnin osaajan olisi kerrottava vuosiraportissa, että me osataan tämä bisnes.

Monipuolinen hallitus on Luiron mukaan myös signaali rekrytointimarkkinoilla. Hallituksen monimuotoisuus viestii siitä, että siellä voivat toimia erityyppiset ihmiset.