keva_4
Keva

Brändi on yhteinen asiamme.


Tyyppi: Branding
Asiakas: Keva
Palvelut: Luova suunnittelu, Viestintä, Markkinointistrategia
Brändityökirja-122018_v03
Keva

Yhdessä pohjustaen

Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva halusi terävöittää brändiään ja raikastaa visuaalista ilmettään. Uudistuksen taustalla oli Kevan toimintaympäristön voimakas muutos. Sote- ja aluehallintouudistus muuttavat asiakkuuksia, digitaalisia palveluita ja asiakaslähtöisyyttä kehitettiin organisaatiossa voimakkaasti. Keva halusi panostaa aiempaa voimakkaammin siihen, minkälaisen mielikuvan Keva antaa sidosryhmilleen.

Määrittelimme yhdessä asiakkaan kanssa brändin kulmakivet, pääviestit ja brändilupauksen. Kevan ydinviestiksi  muotoutui työskentelyssä ”Uudistuva julkisen alan työeläkeosaaja”. Tällä haluttiin korostaa Kevan erityisasemaa työeläkekentässä sekä sitä, että Keva uudistaa toimintamallejaan aktiivisesti ja on ajassa kiinni. Työskentelyssä kiteytettiin Kevan olemassaolon arvolupaus, identiteetti, tarina ja brändihierarkia.

Työn pohjalta loimme Kevan uuden visuaalisen ilmeen. Kevan tunnus koostuu vahvasti muotoillusta tekstilogosta. Kirjaimet ovat ikään kuin liikkeessä, kuvaten aktiivista asiantuntijuutta. Logon värit, tumma ja vaalea sininen, viestivät Kevan luotettavuutta, vastuullisuutta ja vakautta. E-kirjaimen viivojen pinoutuva muoto kuvaa kasvua ja kehittymistä, nousua kohti tulevaisuutta.

Läppäri_LR
Keva

Mitä teimme?

Yhteisöilmeen muihin elementteihin kuuluvat mm. ikoni- ja kuvitusmaailmat sekä kuvalinja, joka kuvaa julkisen sektorin eri ammattikuntien asiantuntijoiden vuorovaikutustilanteita suomalaisessa arjessa. Myös Keva-kodit ja Keva-toimitilat -toimintojen ilmeet yhtenäistettiin Kevan ilmeen mukaiseksi. Uusi ilme näkyy kaikessa Kevan visuaalisessa viestinnässä aina digitaalisista ratkaisuista Unioninkadun toimitilojen sisustukseen.

Brändin elementit valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Kevan johdon ja kevalaisten kanssa. Niiden jalkautus oli laaja prosessi, jota tukemaan valmisteltiin kattava brändikäsikirja, sitä tukeva työkirja sekä joukko esimieskoulutuksia, workshopeja ja materiaaleja, joilla varmistettiin brändi-identiteetin ja lupauksen jalkautuminen ruohonjuuritasolle. Kevan identiteettiä ja tyyliä avattiin konkreettisin esimerkein, jotka helpottavat tulkintaa arjessa.

Yhteistyön tuloksia

Vuosia jatkuneen yhteistyön tärkein vaikutus on ollut brändiajattelun juurtuminen Kevan toimintaan. Brändi ja siitä johdettu visuaalinen identiteetti ovat auttaneet mielikuvien nostamisessa korkealaatuisen toiminnan tasalle. Näillä on merkittävä rooli myös Kevan strategian määrittelemissä toimintamalleissa tulevaisuudessa.

 

TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.