Avidly mukana kehittämässä tulevaisuuden Puijoa!

31.1.2019

Kuopion kaupunki haastaa itsensä, Puijon alueen asukkaat sekä osallistuvat sidosryhmät uusiin, rohkeisiin ratkaisuihin, joiden tarkoituksena on kehittää Puijon aluetta. Ideoilla, jotka tekevät Puijosta jälleen historiansa kokoisen. Puijon, joka kiinnostaa niin asukkaita, elinkeinoelämää kuin turistejakin.  

“Kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa on äärimmäisen tärkeää ymmärtää millaisia megatrendejä, trendejä ja muutosvoimia on hyvä huomioida alueen kehittämisessä sekä kuulla alueen asukkaita ja alalla toimivien asiantuntijoiden näkemyksiä. Yhdistämme tietoa ja ymmärrystä erilaisista lähteistä, haastattelemme, osallistamme ja nostamme siihen pohjautuen esille keskeiset löydökset ja oivallukset alueen kehitystyön tueksi”, kertoo Avidlyn Insight Director Heidi Vidgren.

Osana osallistamiskokonaisuutta Kuopion alueen asukkaille on avattu kehitystyön ajaksi verkkoalusta, jossa kaikilla alueen asukkailla on mahdollisuus esittää ajatuksia, ideoita ja toiveita Puijon alueen tulevaisuuden ja kehittämistyön suhteen.

“Kuopion kaupungilla on aito halu osallistaa asukkaat kehitystyöhön sekä käydä avointa keskustelua heidän kanssaan. Tavoitteena on rakentaa yhteinen tulevaisuudennäkymä Puijolle. Avidly on ollut  mukana suunnittelemassa ketterää tapaa osallistaa kaikki halukkaat kuopiolaiset”, kuvailee Vidgren.

“Osallistamiskonseptilla, johon kuuluvat näkyvä rekrytointikampanja ja kaikille avoin verkkoalusta, olemme halunneet varmistaa, että jokaisella kuopiolaisella on mahdollisuus antaa palautetta ja kertoa ideansa siitä millainen heidän mielestään olisi tulevaisuudessa Unelmien Puijo. Verkko-osallistumisen ohella palautetta on ollut mahdollista antaa myös Kuopion kaupungin Kohtaamo-pisteessä”.

Samanaikaisesti Kuopion kaupunki on avannut valtakunnallisen rekrytointikampanjan, jossa haetaan Puijon alueelle uutta yrittäjää tai yritysrypästä. Myös tämän kampanjan suunnittelusta on vastannut Avidly.  Kaupungilla on aito halu nostaa Puijo jälleen sille kuuluvaan asemaan yhdessä yrittäjien ja muiden Puijosta kiinnostuneiden tahojen kanssa sanoo kertoo Kuopion kaupungin elinkeinoasiamies Unto Juutinen.


Lisätietoja:

https://www.kuopio.fi/takaisinhuipulle

Heidi Vidgren, Insight Director, puh. +358 50 5378702

Unto Juutinen, Kuopion kaupungin yritysasiamies, +358 44 7182 084