Avidyn strategia: kasvamme kansainvälisesti, palvelemme strategisesti

30.1.2019
Uutiset

Avidlyn hallitus on hyväksynyt yhtiön strategian vuosille 2019-2022. Yhtiö hakee markkinointiviestinnän palveluille voimakasta kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin.

 

”Avidly on entistä selkeämmin kasvuyhtiö. Kansainvälistymisen lisäksi haluamme olla toimialamme digitalisaation edelläkävijä”, Avidlyn toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen tiivistää.

Uusi strategia rakentuu kahdelle vahvalle tukijalalle:

1) Avidly pyrkii kasvattamaan huomattavasti HubSpot-teknologiaan perustuvia palveluitaan sekä orgaanisesti että yritysostoin olemassa olevilla markkinoilla (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) ja laajentumalla valituille alueille pääosin Euroopassa.

2) Avidly jatkaa Suomessa kasvua täyden palvelun markkinointitoimistona, joka palvelee asiakkaita koko maassa. Yritys keskittyy palvelemaan keskisuuria yrityksiä kokonaisvaltaisilla, jatkuvilla markkinoinnin palveluilla sekä suuryrityksiä yksittäisillä markkinoinnin palvelualueilla.

Yhtiö toiminta jaetaan kahteen liiketoiminta-alueeseen näiden mukaisesti.

Kansainvälistä kasvua inbound-markkinoinnilla

Kansainvälisen kasvun fokus on inbound-liiketoiminnassa, jossa se edellyttää myös mittavia rekrytointeja.

”Tulemme kasvamaan Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alueella rekrytoimalla ja kouluttamalla kymmeniä uusia HubSpot-osaajia. Olemmekin käynnistäneet merkittävät rekrytointiohjelmat kaikilla nykyisillä markkina-alueilla orgaanisen kasvun vahvistamiseksi. Lisäksi etsimme jatkuvasti mielenkiintoisia yritysostokohteita erityisesti Euroopassa. Tavoitteenamme on säilyttää asemamme yhtenä maailman johtavista HubSpot-partnereista ja hankkia erittäin vahva jalansija kaikilla valituilla markkina-alueilla”, sanoo Vaittinen.

Suomessa kohti strategista markkinoinnin kumppanuutta

Markkinointipalveluissa Suomessa Avidly haluaa keskittyä asiakkaidensa strategiseen ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Avidly tarjoaa Suomen monipuolisinta markkinointiosaamista asiakkaidensa kasvun tueksi. Tällä hetkellä yhtiöllä on toimipisteet kaikkiaan kuudellatoista paikkakunnalla, joista 11 on Suomessa.

“Muodostamme ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa yhdeltä kumppanilta on mahdollista saada laajan markkinoinnin palvelutarjonnan lisäksi myös mm. viestinnän sekä mediatoimiston palvelut. Tavoittelemme entistä vahvemmin jatkuvia markkinoinnin kumppanuuksia, jotka tähtäävät asiakkaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tätä varten meidän on kehitettävä ketteriä toimintamallejamme edelleen ja panostettava vahvasti myös digikyvykkyyksiimme, kertoo Vaittinen.

“Mielestämme jokainen yritys Suomessa on oikeutettu parhaaseen, maailmanluokan monikanavaiseen markkinointiin. Näemme, että jatkossa asiakkaiden markkinointi on entistä enemmän sidoksissa yhtiön strategiaan, ja tällöin kumppanin on pystyttävä tarjoamaan kokonaisvaltaisia markkinoinnin ja viestinnän palveluita strategian toteuttamiseen.”

Lue strategiasta laajemmin yhtiötiedotteesta.