<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Sosiaalinen media -aamukahvit Jyväskylässä 30.8.

23.7.2018
Tapahtumat
Sosiaalinen media - kaikki sen tietää, kaikki sitä käyttää ja kaikki puhuu, että yritystenkin on oltava siellä. Seuraava kysymys, että miksi yrityksen on oltava siellä ja miten siellä on oltava, että se hyödyntää liiketoimintaa jollain tavalla?