Kansallinen neurokeskus / Neurocenter Finland

Kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen

Neurokeskus_MG_1598_FINAL_LOWRES_sRGB
Tyyppi: Strategia
Asiakas: Kansallinen neurokeskus / Neurocenter Finland
Palvelut: Strategia, Asiakaskokemus & Personointi, Luovat konseptit & Design, Media & kanavat, WordPress-verkkosivusto, Data & mittaaminen, Videotuotannot
Kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen ja aseman vakiinnuttaminen kansallisesti keskeisenä toiminnan kehittäjänä

Avidlyn ja Kansallisen neurokeskuksen yhteistyö lähti liikkeelle tarpeesta luoda selkeä ja ymmärrettävä ikkuna Suomen neurotieteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin Kansallisen neurokeskuksen aseman varmistaminen ja vahvistaminen kansallisena yhteen kokoajana ja toiminnan kehittäjänä, joka rakentaa Suomen neurotieteiden roolia globaalissa neurotieteiden kentässä.

Keskeistä oli selkeyttää brändistrategia ja kytkeä se tukemaan hankkeen päämääriä ja tavoitteita. Strategisen pohjatyön jälkeen yhteistyö tiivistyi ja siirryimme Marketing as a Service -malliin, jossa Avidlyn tiimi toimi sujuvasti osana Kansallisen neurokeskuksen asiantuntijatiimiä. Lähdimme yhdessä vahvistamaan tarinaa sekä luomaan sisältöjen kautta syvempää suhdetta kohderyhmiin.

Neurokeskus_MG_2125_FINAL_LOWRES_sRGB (1)

Näkemyksemme

Kehityshankkeessa tavoitteena on luoda kansallinen toimintamalli, joka vauhdittaa kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, linkittää tutkimuksen paremmin käytännön potilastyöhön ja sosiaali- ja terveysalan innovaatioihin sekä auttaa uusia aivoterveyteen liittyviä kasvuyrityksiä kehityksessä.

Toiminnan keskiössä on kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen. Sitomalla sisällön ympärille keskeiset kansalliset vaikuttajajoukot on luotu innostava, vetovoimainen ja ymmärrettävä kehittämiskokonaisuus, joka on kyennyt voimaantumaan ja vakiinnuttamaan asemaansa kansallisesti keskeisenä toimijana.

Neurokeskus_MG_0567_FINAL_LOWRES_sRGB

Tulokset

Kansallinen neurokeskus on määrätietoisesti rakentanut brändiään niin rakenteiden, sisältöjen kuin markkinoinnin ja viestinnän rajapinnoilla.

Yhteistyön aikana niin valtion, yliopistojen ja sairaanhoitopiirienkin rahoittama hanke on vakiinnuttanut asemaansa keskeisenä linkkinä suomalaiseen neurotieteiden osaamiseen. Tietoisuus on kasvanut ja kansallinen yhteistyö on muuttumassa kehityshankkeesta pysyväksi rakenteelliseksi rahoitus- ja ratkaisumalliksi.

Tulokset ovat olleet erinomaisia: seuraajamäärät sekä sivustolla että kanavissa ovat kasvaneet merkittävästi mm. verkkosivujen kävijämäärä kasvu vuonna 2020 on ollut 23,8 prosenttia ja maksuttomat haut ovat lisääntyneet 64,4 %.

TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.