Ketterästi maaliin: 6 syytä toteuttaa verkkosivut GDD:n avulla

7.9.2017
Inbound-markkinointi

Keterästi maaliin: 6 syytä toteuttaa verkkosivut GDD:n avullaGDD:n kehittäjä Luke Summerfield ja Zeeland Familyn Head of Inbound Jouni Koistinen keskustelevat Growth-Driven Design -koulutuspäivän jälkeen.

Verkkosivut aiheuttavat usein päänvaivaa ja ahdistusta. Rahaa kuluu odottamattomiin ongelmiin, aikataulut lipsuvat ja toteutus on kankeaa. Ennakkoasenne on se, että verkkosivujen uusiminen tulee aiheuttamaan harmaita hiuksia. Siltä ei ole koskaan vältytty eikä tulla välttymään vastaisuudessakaan.

Entä jos projektin ei tarvitsisikaan olla takkuinen ja kankea? Mitäpä jos asiat rullaisivat ketterästi maaliin, budjetissa pysyttäisiin ja sivut saataisiin liveksi nopeasti? Tässä kehiin astuu GDD eli Growth-Driven Design. Tämä jatkuvaan kehitykseen perustuva metodi pyrkii taklaamaan perinteisimmät verkkosivuprojektien ongelmat.

Seuraavassa avaamme GDD-toimintamallia konkreettisten esimerkkien avulla. Alle on listattu kuusi syytä, joiden takia ketterä ja dataan pohjautuva verkkosivustototeutus on kannattava vaihtoehto myös sinun yrityksellesi.

 

1. Huomio myynnissä jo ensi metreiltä lähtien

GDD lähtee liikkeelle strategisesta suunnittelusta, jonka aikana määritetään verkkosivuston mitattavissa olevat tavoitteet, ostopersoonat sekä ostopolut. Verkkosivuston rakenne suunnitellaan alusta alkaen siten, että se ohjaa kävijää oikean tiedon luo ja kannustaa tätä eteenpäin ostopolulla. Kun strategisessa vaiheessa on määritelty ostopersoonat, ei päätöksiä tarvitse tehdä arvailujen varassa.

Strategisella suunnittelulla tähdätään luomaan verkkosivusto, joka on sekä myynnin tuki että asiakkaalle helppo väylä tutustua tuotteisiin ja palveluihin. Kun myynti pidetään mielessä projektin alusta alkaen, on verkkosivustosta mahdollista valjastaa liidejä generoiva myyntikone.

 

2. Ominaisuudet toteutetaan tärkeysjärjestyksessä

Wishlist-käsite on GDD-toimintamallin kulmakivi. Sen avulla määritetään mitä ominaisuuksia verkkosivustolla pitää vähintään olla, jotta sen voi julkaista. Wishlistiin kootaan 20% niistä ominaisuuksista, jotka saavat aikaan 80% vaikutuksesta liiketoiminnan ja kävijöiden kannalta. Nämä keskeisimmät ominaisuudet jaotellaan vielä kahteen kategoriaan: pakolliset (must-haves) ja lisätoiveet (nice-to-haves). Pakolliset-kategoriaan jäävät ominaisuudet ovat niitä, jotka tuovat eniten vaikutusta verkkosivustolle. Niiden toteuttaminen riittää sivuston ensimmäisen version, launch padin, julkaisuun.

 

3. Sivut liveksi nopeasti

Verkkosivuprojekteissa on totuttu siihen, että sivut julkaistaan vasta kaiken ollessa viimeisen päälle valmista ja viilattua. Tämä aiheuttaa usein sen, että julkaisun jälkeen ilmenevät ongelmat tai vaaditut muutokset ovat kokoluokaltaan suuria ja työläitä. GDD tarttuu tähän ongelmaan launch pad -ajattelulla.

Launch pad on uuden verkkosivuston ensimmäinen versio ja ydin, johon on wishlistin avulla kerätty ne kaikista tärkeimmät ja myynnin kannalta oleellisimmat elementit, eikä mitään muuta. Launch pad julkaistaan nopeasti ja liikaa viilailematta, jotta sivut saadaan mahdollisimman pian liveksi ja kerryttämään dataa. Tämän datan pohjalta nähdään mikä vetoaa kävijöihin, mikä ei toimi ja mihin suuntaan sivuston kehitystä pitää jatkaa.

 

4. Keskiössä käyttäjäystävällisyys

GDD-prosessin kaikissa vaiheissa pidetään mielessä projektin alussa määritetyt ostopersoonat. Jokainen päätös nojaa siihen, mitä juuri tämä ostopersoona tai -persoonat kaipaavat verkkosivustolta. Kaikkien elementtien tulee olla selkeitä, CTA-nappien aktivoivia ja sisällön puhuttelevasti kirjoitettua.

Kävijällä tulee olla sellainen olo vieraillessaan sivuilla, että hän tietää mihin hänen seuraavaksi odotetaan etenevän. Mikäli kävijä ei tiedä mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, hän todennäköisesti poistuu sivustolta. Kun verkkosivusto on suunniteltu alusta alkaen asiakaskeskeiseksi, pysyy poistumisprosentti kurissa, kävijät tyytyväisinä ja sivusto tehokkaana myynnin ja markkinoinnin työkaluna.

 

5. Dataan pohjautuva jatkuva kehittäminen takaa parhaan lopputuloksen

Launch padin julkaisun jälkeen alkaa datan aktiivinen seuranta ja sivuston jatkuva kehittäminen (continuous improvement). Koska sivusto tuottaa valtavat määrät tietoa, jota analysoimalla päästään pureutumaan kävijöiden mieltymyksiin ja sivuston toiminnallisuuteen, ei mitään muutoksia tarvitse tehdä arvailujen varassa.

Mikäli jollain sivulla on korkea välitön poistumisprosentti (bounce rate), kannattaa verrata sitä toiseen sivuun jolla prosentti on pienempi. Jos yksi CTA-nappi toimii paremmin kuin toinen, voi vetää johtopäätöksiä toimivasta CTA-napin paikasta, muotoilusta, kehoitteesta tai vaikkapa kuvasta. Hotjar auttaa hahmottamaan kävijöiden liikkeet sivustolla heatmap-kaaviona ja näyttää esimerkiksi kuinka alas kävijät skrollaavat sivuja ja mitä linkkejä he eniten painavat. HubSpotin päälle rakennetut sivustot keräävät dataa muun muassa laskeutumissivuista ja CTA-nappien konversioista.

GDD-malli edesauttaa verkkosivujen elämistä tässä hetkessä. Muutostarpeisiin reagoidaan nopeasti ja päivitykset tapahtuvat vähän kerrallaan, sitä mukaa kun muutoksia kaivataan. Kun kaikkien muutosten pohjalla on konkreettinen data, ei mitään tarvitse tehdä mututuntumalla. Näin vältytään virhearvioinneilta ja haaskatuilta resursseilta.

 

6. Kustannustehokas toteutustapa

 Wishlist auttaa projektin pitämisen aisoissa. Kun jo suunnitteluvaiheessa on tarkasti määritelty mitä tehdään nyt ja mitä toteutetaan myöhemmin, ei pääse syntymään odottamattomia sivuprojekteja ja laajennuksia. Projekti on myös helpompi resursoida, koska launch pad on selkeästi rajattu kokonaisuus. Koska launch padin jälkeen ei tarvitse veikata mihin suuntaan sivustoa kannattaa kehittää, vältytään hutisuunnitelmilta ja tarpeettomilta ominaisuuksilta. Nopeasti julkaistu launch pad pääsee myös auttamaan myyntiä ja generoimaan liidejä, joten sivusto ikään kuin maksaa itsensä nopeammin takaisin kuin perinteinen, kankea verkkosivusto.

 

Kokenut GDD-kumppani

 Growth-Driven Design on HubSpotin Luke Summerfieldin kehittämä metodi, joka on vallannut alaa viimeisen vuoden aikana. Zeeland Family on ollut tiiviisti mukana GDD:n alkuajoista lähtien. Koko inbound-tiimimme on kouluttautunut GDD:n saloihin ja osallistunut myös Luken vetämälle kurssille aiheesta. Olemme toteuttaneet useita projekteja HubSpot COS-alustalle tätä metodia hyödyntäen.

Kiinnostuitko GDD-toimintamallista? Olemme koonneet aiheesta kattavan oppaan, jonka avulla pääset sukeltamaan syvällisemmin GDD:n maailmaan. Lataa opas ja lue lisää!

 

Lataa Kasvua tuottava websivusto -opas

Hanna Lääperi

Hanna Lääperi

Inbound Marketing Manager

Näytä kaikki kirjoitukset