<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Hakukoneoptimointi

Mitä on hakukoneoptimointi?

Google indeksoi internetin sisältöä jatkuvasti ylläpitäen omilla palvelimillaan tietokantaa verkon sisällöstä. Modernin digimarkkinoijan jatkuva ykköstehtävä on löydettävyys.

Suomalaiset nettikäyttäjät hakevat Googlesta etsimäänsä lähes aina, sillä nykyisillä selaimilla haku tehdään suoraan osoiteriviltä. Tämä on johtanut siihen, että maksuttoman hakuliikenteen käytetyimmät hakutermit sisältävät yleensä yrityksen nimen, sillä halutun yrityksen nimi kirjoitetaan osoitepalkkiin ”kun en muista sitä koko osoitetta” ja näin tehdään haku yrityksen nimellä.

 

Lataa hakukoneoptimoinnin opas!

Lataa opas