<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinoinnin ABC -opas

Inbound-markkinoinnin ABC ohjaa sinut läpi inbound-menetelmän eri vaiheiden ja antaa konkreettisia ehdotuksia siitä millaisia toimenpiteitä menetelmän eri vaiheissa tarvitaan. Oppaan luettuasi tiedät:

  • mistä inbound-markkinoinnissa on kyse
  • mitä SMART-tavoitteet ovat ja miten niitä asetetaan
  • mikä inbound-menetelmä on ja millaisia vaiheita siihen kuuluu
  • miten voit viedä oppimiasi asioita heti käytäntöön

Haluatko nähdä tuloksia?

Lataa inbound ABC-opas