<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Marketing as a Service

Markkinointi palveluna - miten vaikuttava markkinointi eroaa projektityöskentelystä

Markkinointia on totuttu tekemään projektiluontoisena työnä, jossa edetään kampanjoittain vuosikelloa pitkin. Kun tähdätään merkityksellisiin ja vaikuttaviin markkinoinnin tekoihin, tarvitaan syvää ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja asiakkaista.
 

Miten menestyksekäs markkinointi eroaa perinteisestä projektityöstä?

Oppaasta löydät mm:
  • Miten löytää aikaa vaikuttaville markkinoinnin teoille?
  • Kuinka luoda päivittäiseen kiireeseen rytmiä?

Jätä yhteystietosi ja lataa opas!

Lataa heti ja ota haltuun 5 arjen näkökulmaa kohti merkityksellistä markkinointia: